Feelings - Learn Armenian+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Feelings


Learn armenian - Feelings


English Armenian
I really like your country Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը - Yes shat em sirum qo erkiry
I love you Ես սիրում եմ քեզ - Yes sirum em qez
I am happy Ես երջանիկ եմ - Yes erdjanik em
I am sad Ես տխուր եմ - Yes txur em
I feel great here Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում - Yes indz ayster lav em zgum
I am cold Ես մրսում եմ - Yes mrsum em
I am hot Ես շոգում եմ - Yes shogum em
It's too big Մեծ է - Mets e
It's too small Փոքր է - Poqr e
It's perfect Հիանալի է - Hianali e
Do you want to go out tonight? Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո - Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
I would like to go out tonight Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո - Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
It is a good idea Լավ միտք է - Lav mitq e
I want to have fun Ցանկանում եմ զվարճանալ - Tsankanum em zvartchanal?
It is not a good idea Լավ միտք չէ - Lav mitq tche
I don't want to go out tonight Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ - Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
I want to rest Ցանկանում եմ հանգստանալ - Uzum em hangstanal
Would you like to do some sport? Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել - Ktsankanayir sportov zbarvel?
Yes, I need to relax Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել - Ayo, indz petq e litsqatapvel
I play tennis Ես թենիս եմ խաղում - Yes tenis em xarum
No thanks. I am tired already Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ - Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em

Loecsen Print
8.4/10 (20 votes)

Your comments are welcome!


(not to be displayed)

Show comments
Comments ×