Restaurant - Learn Slovak+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Restaurant


Learn slovak - Restaurant


English Slovak
The restaurant Reštaurácia
Would you like to eat? Chceš niečo jesť?
Yes, with pleasure Áno, rada.
To eat Jesť
Where can we eat? Kde se môžeme najesť?
Where can we have lunch? Kde si môžeme naobedovať?
Dinner Večera
Breakfast Raňajky
Excuse me! Prosím!
The menu, please Jedálny lístok, prosím!
Here is the menu Tu máte jedálny lístok!
What do you prefer to eat? Meat or fish? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
With rice S ryžou
With pasta S cestovinami
Potatoes Zemiaky
Vegetables Zelenina
Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
Bread Pečivo
Butter Maslo
Salad Šalát
Dessert Dezert
Fruit Ovocie
Can I have a knife, please? Môžete mi priniesť nôž, prosím?
Yes, I'll bring it to you right away Áno, hneď Vám ho prinesiem
a knife Nôž
a fork Vidlička
a spoon Lyžica
Is it a warm dish? Je to teplé jedlo?
Yes, very hot also! Áno a veľmi pálivé!
Warm Teplá
Cold Studená
Hot Pálivá
I'll have fish Dám si rybu!
Me too Ja tiež

Loecsen Print
9.3/10 (4 votes)

Your comments are welcome!


(not to be displayed)

Show comments
Comments ×