Getallen - Cursussen Russisch+ 15 onderwerpen
Belangrijke uitdrukkingen, Gesprek, Een persoon zoeken, Tijdsaanduidingen, Afscheid nemen, Bar, Restaurant, Taxi, Vervoer, Hotel, Strand, Familie, Gevoelens, Leren, Kleuren, Getallen, In geval van problemen,

Vertalen / Getallen


Cursussen russisch - Getallen


Nederlands Russisch
Nul одна - odna
Een две - dve
Twee Два - Dva
Drie Три - Tri
Vier Четыре - Četyre
Vijf Пять - Pjat
Zes Шесть - Šest
Zeven Семь - Sem
Acht Восемь - Vosem
Negen Девять - Devjat
Tien Десять - Desjat
Elf Одиннадцать - Odinnadcat
Twaalf Двенадцать - Dvenadcat
Dertien Тринадцать - Trinadcat
Veertien Четырнадцать - Četyrnadcat
Vijftien Пятнадцать - Pjatnadcat
Zestien Шестнадцать - Šestnadcat
Zeventien Семнадцать - Semnadcat
Achttien Восемнадцать - Vosemnadcat
Negentien Девятнадцать - Devjatnadcat
Twintig Двадцать - Dvadcat
Eenentwintig Двадцать один - Dvadcat odin
Tweeëntwintig Двадцать два - Dvadcat dva
Drieëntwintig Двадцать три - Dvadcat tri
Vierentwintig Двадцать четыре - Dvadcat četyre
Vijfentwintig Двадцать пять - Dvadcat pjat
Zesentwintig Двадцать шесть - Dvadcat šest
Zevenentwintig Двадцать семь - Dvadcat sem
Achtentwintig Двадцать восемь - Dvadcat vosem
Negenentwintig Двадцать девять - Dvadcat devjat
Dertig Тридцать - Tridcat
Eenendertig Тридцать один - Tridcat odin
Tweeëndertig Тридцать два - Tridcat dva
Drieëndertig Тридцать три - Tridcat tri
Vierendertig Тридцать четыре - Tridcat četyre
Vijfendertig Тридцать пять - Tridcat pjat
Zesendertig Тридцать шесть - Tridcat šest
Veertig Сорок - Sorok
Vijftig Пятьдесят - Pjatdesjat
Zestig Шестьдесят - Šestdesjat
Zeventig Семьдесят - Semdesjat
Tachtig Восемьдесят - Vosemdesjat
Negentig Девяносто - Devjanosto
Honderd Сто - Sto
Honderd vijf Сто пять - Sto pjat
Tweehonderd Двести - Dvesti
Driehonderd Триста - Trista
Vierhonderd Четыреста - Četyrista
Duizend Тысяча - Tysjača
Vijftienhonderd Тысяча пятьсот - Tysjača pjatsot
Tweeduizend Две тысячи - Dve tysjači
Tienduizend Десять тысяч - Desjat tysjač

Loecsen Print
9.5/10 (33 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!


(wordt niet weergegeven)

Toon commentaren
Commentaren ×