Your browser does not support JavaScript! الدروس الاوكراني مجان| تعلم الاوكراني

الدروس الاوكراني

1

17 موضوع
17 موضوع

التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
السلام
Добрий день
Dobryi den'
السلام
Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
مسا لخير
Добрий вечір
Dobryj vetchіr
بسلامه
До побачення
Do pobatchennja
بسلامه
Бувай
Buvaj!
من بعد
Побачимось
Pobatchymos'
ايه
Так
Tak
لا
Ні
Ni
من فضلك
Вибачте
Vybatchte
من فضلك
Перепрошую
Pereprochuju
شكرا
Дякую
Djakuju
شكرا بزاف
Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
شكرا على المساعدة
Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
بلا جميل
Будь ласка
Bud' laska
بلا جميل
Прошу
Prochu
واخا
Гаразд
Gharazd
واخا
Добре
Dobre
بشحال هدا عافاك؟
Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
عَفْوا
Пробачте!
Probatchte
عَفْوا
Даруйте!
Darujte!
ما فهمتش
Я не розумію
Ja ne rozumiju
فهمت
Зрозуміло
Zrozumilo
معرفتش
Я не знаю
Ja ne znaju
ممنوع
Заборонено
Zaboroneno
فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
سنة سعيدة
З Новим Роком!
Z Novym rokom!
عيد ميلاد سعيد
З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
مبروك لعواشر
Зі святом!
Zi svjatom!
مبروك
Вітаю!
Vitaju!مناقشة

مناقشة
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
السلام، لباس؟
Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
السلام، لباس؟
Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
السلام، بخير.
Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
السلام، بخير.
Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
واش كتهضر الأوكرانية
Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
لا، ماكنهضرش الأوكرانية
Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
غير شوية
Лише трохи
Lyshe trokhy
من اينا بلاد انتا ؟
З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
من اينا بلاد انتا ؟
Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
اشنوهي جنسيتك؟
Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
أنا أوكراني
Я українець
Ja ukrajinets'
أنا أوكرانية
Я українка
Ja ukrajunka
و نتي ساكنة هنا؟
А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
ايه، ساكنة هنا
Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
اسميتي سارة و نتا
Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
جوليان
Жульєн
Ʒul'jen
اش كدير هنا؟
Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
انا في عطلة
Я на канікулах
Ja na kanikulakh
نحن في عطلة
Ми на канікулах
My na kanikulakh
انا في سفر اعمال
Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
كانخدم هنا
Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
كانخدمو هنا
Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟
Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟
Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
كأين شي متحف قريب من هنا؟
Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
فين نقدر نتكونيكتا؟
Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?التعلم

التعلم
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
بغيتي تعلم تهضر لغتي؟
Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
ايه، واخا
Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
اسميت هدا؟
Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
هادي طابلة
Це стіл
Tse stil
طابلة، فهمتي؟
Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
ما فهمتش
Я не розумію
Ja ne rozumiju
عاود من فضلك
Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
ممكن ليك متهضريش بالزربة؟
Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
ممكن ليك تكتبيها عافاك؟
Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
فهمت
Зрозуміло
Zrozumiloالألوان

الألوان
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
عجبني لون هدا الطبلة
Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
هادا حمر
Це червоний
Tse tchervonyj
زرق
Блакитний
Blakytnyj
صفر
Жовтий
Ʒovtyj
بيض
Білий
Bilyj
كحل
Чорний
Tchornyj
خضر
Зелений
Zelenyj
ليموني
Помаранчевий
Pomarantchevyj
عكري
Фіолетовий
Fioletovyj
رمادي
Сірий
Siryjالأعداد

الأعداد
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
زيرو
Нуль
Nul'
واحد
Один
Odyn
جوج
Два
Dva
تلاتة
Три
Try
ربعة
Чотири
Tchotyry
خمسة
П'ять
P`jat'
ستة
Шість
Shist'
سبعة
Сім
Sim
تمنية
Вісім
Visim
تسعة
Дев'ять
Dev`jat'
عشرة
Десять
Desjat'
حضاش
Одинадцять
Odynadtsjat'
طناش
Дванадцять
Dvanadtsjat'
تلطاش
Тринадцять
Trynadtsjat'
ربعطاش
Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
خمسطاش
П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
سطاش
Шістнадцять
Shistnadtsjat'
سبعطاش
Сімнадцять
Simnadtsjat'
تمنطاش
Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
تسعطاش
Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
عشرين
Двадцять
Dvadtsjat'
واحد أو عشرين
Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
تنين او عشرين
Двадцять два
Dvadtsjat' dva
تلاتة او عشرين
Двадцять три
Dvadtsjat' try
ربعة او عشرين
Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
خمسة أو عشرين
Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
ستة او عشرين
Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
سبعة او عشرين
Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
تمنية او عشرين
Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
تسعة او عشرين
Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
تلاتين
Тридцять
Trydtsjat'
واحد أو تلاتين
Тридцять один
Trydtsjat' odyn
تنين او تلاتين
Тридцять два
Trydtsjat' dva
تلاتة او تلاتين
Тридцять три
Trydtsjat' try
ربعة او تلاتين
Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
خمسة أو تلاتين
Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
ستة او تلاتين
Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
ربعين
Сорок
Sorok
خمسين
П'ятдесят
P`jatdesjat
ستين
Шістдесят
Shistdesjat
سبعين
Сімдесят
Simdesjat
تمانين
Вісімдесят
Visimdesjat
تسعين
Дев'яносто
Dev`janosto
ميا
Сто
Sto
ميا او خمسين
Сто п'ять
Sto p`jat'
ميتين
Двісті
Dvisti
تلت ميا
Триста
Trysta
ربع ميا
Чотириста
Tchotyrysta
ألف
Тисяча
Tysjatcha
ألف أو خمس ميا
Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
ألفين
Дві тисячі
Dvi tysjatchi
عشرالاف
Десять тисяч
Desjat' tysjatchالتوقيت الزمني

التوقيت الزمني
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
ايمتا جيتي لهنا؟
Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
ليوم
Сьогодні
S'oghodni
لبارح
Учора
Utchora
هادي يومين
Два дні тому
Dva dni tomu
شحال غادي تبقا هنا؟
Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
غادي نمشي غدة
Я їду завтра
Ja jidu zavtra
غادي نمشي بعد غدة
Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
غادي من بعد تلت ايام
Я їду за три дні
ja jidu za try dni
تنين
Понеділок
Ponedilok
تلات
Вівторок
Vivtorok
لاربعا
Середа
Sereda
لخميس
Четвер
Tchetver
جمعة
П'ятниця
P'jatnytsja
سبت
Субота
Subota
لحد
Неділя
Nedilja
شهر واحد
Січень
Sitchen'
شهر جوج
Лютий
Ljutyj
شهر تلاتة
Березень
Berezen'
شهر ربعة
Квітень
Kviten'
شهر خمسة
Травень
Traven'
شهر ستة
Червень
Tcherven'
شهر سبعة
Липень
Lypen'
شهر تمنية
Серпень
Serpen'
شهر تسعة
Вересень
Veresen'
شهر عشرة
Жовтень
Ʒovten'
شهر حضاش
Листопад
Lystopad
شهر طناش
Грудень
Ghruden'
أشمن ساعة غادي تمشي؟
О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
الصباح... معا تمنية
О восьмій ранку
O vos'mij ranku
الصباح... معا تمنية أو ربع
Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
الصباح... معا تمنية أو ربع
О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
الصباح... معا تمنية أو نص
Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
الصباح... معا تمنية أو نص
О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين
Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين
О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
لعشية... معا لعشرة
Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
انا معطل
Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusjaطاكسي

طاكسي
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
! طاكسي
Таксі!
Taksi!
فين غادي ؟
Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
غادي لمحطة
Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
غادي لفندق ليل و نهار
Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
ممكن توصلني للمطار؟
Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟
Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
واش بعيد من هنا؟
Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
لا، قريب
Ні, це поруч
Ni, tse porutch
بعيد شوية
Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
بشحال؟
Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
ديني هنا عافاك
Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
علا ليمن
Це справа
Tse sprava
علا ليسر
Це зліва
Tse zliva
نيشان
Прямо
Prjamo
كاين هنا
Це тут
Tse tut
هنا
По цій дорозі
Po tsij dorozi
!سطوب
Стоп!
Stop!
خود وقتك
Не поспішайте
Ne pospichajte
ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟
Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?المشاعر

المشاعر
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
كنبغي بلادكم بزاف
Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
كنبغيك
Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
كنبغيك
Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
انا فرحان
Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
انا حزين
Мені сумно
Meni sumno
كنحس براسي مزيان
Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
فيا لبرد
Мені холодно
Meni kholodno
فيا الصهد
Мені гаряуе
Meni gharjatche
كبير بزاف
Великувато
Velykuvato
كبير بزاف
Завеликий
Zavelykyj
صغير بزاف
Замало
Zamalo
صغير بزاف
Малий
Malyj
هو هاداك
Чудово
Tchudovo
بغيتي تخرج ليوما فاليل؟
Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
بغيت نخرج ليوم فاليل
Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
فكرة مزيانة
Чудова ідея
Tchudova ideja
فكرة مزيانة
Гарна ідея
Gharna ideja
باغي ننشط
Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
لا ماشي فكرة مزيانة
Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
مباغيش نخرج ليوم
Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
باغي نرتاح
Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
بغيت دير الرياضة؟
Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
اه باغي ننشط
Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
كنلعب التنيس
Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
لا شكرا عيان بزاف
Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsjaالعائلة

العائلة
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
عند ك لعائلة هنا ؟
У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
لواليد
Мій батько
Mij bat'ko
لواليدة
Моя мати
Moja maty
ولدي
Мій син
Mij syn
بنتي
Моя донька
Moja don'ka
خويا
Брат
Brat
أختي
Сестра
Sestra
واحد صاحبي
Друг
Drug
واحد صاحبي
Приятель
Pryjatel'
صديقتي
Подруга
Podruga
صديقتي
Приятелька
Pryjatel'ka
صاحبي
Мій хлопець
Mij khlopets'
صاحبتي
Моя дівчина
Moja divtchyna
راجلي
Мій чоловік
Mij tcholovik
مراتي
Моя дружина
Moja druʒynaحانة

حانة
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
لبار
Бар
Bar
تشرب شي حاجة؟
Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
الشرب
Пити
Pyty
الكاس
Склянка
Skljanka
واخا
Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
واخا
Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
أشنو تاخد؟
Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
أشنو كاين ما يتشرب ؟
Що є випити?
Chtcho je vypyty?
كاين لما أولا لعصير
Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
لما
Вода
Voda
ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟
Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
كلاصون
Кубики льоду
Kubyku l'odu
شوكلاط
Шоколад
Chokolad
لحليب
Молоко
Moloko
أتاي
Чай
Tchaj
قهوة
Кава
Kava
سكر
З цукром
Z tsukrom
بلحليب
З вершками
Z verchkamy
روج
Вино
Vyno
بيرة
Пиво
Pyvo
أتاي من فضلك
Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
بيرة من فضلك
Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
أشنو بغيتي تشربي؟
Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
جوج أتاي من فضلك
Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
جوج بيرات من فضلك
Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
والو، شكرا
Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
في صحتك
Будьмо!
Bud'mo!
في صحتنا
Будьмо!
Bud'mo!
لحساب من فضلك
Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
شحال لحساب ؟
Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
ميتين درهم
Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
عارضة عليك
Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochujuمطعم

مطعم
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
ريسطورون
Ресторан
Restoran
تاكل شي حاجة ؟
Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
واخا
Так, хочу
Tak, khotchu
الماكلة
Їсти
Jisty
فين نقدرو ناكلو؟
Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
فين نقدرو نتغداو؟
Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
لعشا
Вечеря
Vetcherja
لفطور
Сніданок
Snidanok
!من فضلك
Будь ласка!
Bud' laska!
!لا كارط عافاك
Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
!هاهي لاكارط
Ось меню!
Os' menju!
اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟
Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
بروز
З рисом
Z rysom
بليبات
З макаронами
Z makaronamy
بي بطاطا
З картоплею
Z kartopleju
بلخضرة
З овочами
Z ovotchamy
لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟
Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
لخبز
Хліб
Khlib
زبدة
Вершкове масло
Verchkove maslo
شلاضة
Салат
Salat
ديسير
Десерт
Desert
فواكه
Фрукти
Frukty
عندك موس عافاك؟
У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
وخ انا غادي نجيبو دابا
Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
موس
Ніж
Niʒ
فورشيطة
Виделка
Vydelka
معالقة
Ложка
Loʒka
واش هادا طبق ساخن؟
Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
!اه و فيه ليقاما بزاف
Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
سخون
Гаряча страва
Garjatcha strava
بارد
Холодна страва
Kholodna strava
فيه ليقاما
Гостра страва
Ghostra strava
غادي ناخد لحوت
Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
حتا أنا
Я також
Ja takoʒالقراق

القراق
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
تعطل لوقت، خصني نمشي
Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
تعطل لوقت، خصني نمشي
Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟
Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
واخا
Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
كنسكن هنا
Ось моя адреса
Os' moja adresa
واش عندك رقم تيليفون ؟
У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
ايه، هوا هدا
Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
دوزت معاك وقت زوين
Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
حتا أنا، مزيان مني تلاقينا
Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
حتا أنا، مزيان مني تلاقينا
Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
غادي نتلاقاو قريب
Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
ان شاء الله
Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
بسلامة
До побачення!
Do pobatchennja
نتلاقاو غدا
До завтра!
Do zavtra!
بسلامة
Бувай!
Buvaj!المواصلات

المواصلات
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
من فضلك / كنقلب علاالطوبيس
Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟
Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
فين غادي هاد التران عافاك؟
Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟
Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟
Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟
Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
تيكي لمدينة الشمش من فضلك
Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
عندك توقيت الترانات؟
У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
توقيت الطوبيسات
Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟
Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
هوا هدا
Ось цей
Os' tsej
شكرا
Дякую
Djakuju
بلا جميل، طريق السلامة
Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
لميكانيسيان
Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
سطاسيون
Заправка
Zapravka
عمر من فضلك
Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
بشكليطة
Велосипед
Velosyped
الصونطر فيل
Центр міста
Tsentr mista
خرجة ديال لمدينة
Передмістя
Peredmistja
خرجة ديال لمدينة
Пригород
Pryghorod
هادي مدينة كبيرة
Це велике місто
Tse velyke misto
هادا فيلاج
Це село
Tse selo
جبل
Гора
Ghora
واد
Озеро
Ozero
عروبية
Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'البحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
واش سارة هنا من فضلك ؟
Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
اه هاهي هنا
Так, вона тут
Tak, vona tut
لا خرجات
Вона вийшла
Vona vyjshla
ممكن تعيط ليها في البورطابل
Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
عارف فين نفدر نلقاها؟
Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
هي في الخدمة
Вона на роботі
Vona na roboti
هي فدارها
Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
واش جوليان هنا عافاك؟
Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
اه. هاهوهنا
Так, він тут
Tak, vin tut
لا خرج
Він вийшов
Vin vyjshov
عارفة فين نقدر نلقاها؟
Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
ممكن تعيطي ليها في لبورطابل
Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
هو في الخدمة
Він на роботі
Vin na roboti
هو فدارو
Він у себе вдома
Vin u sebe domaفندق

فندق
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
اوطيل
Готель
Ghotel'
ابارتمون
Квартира
Kvartyra
مرحبا
Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
عندك شي بيت خاوي ؟
У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
كأين شي حمام فلبيت؟
Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟
Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
بغيتي غرفة مزدوجة؟
Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش
Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
غرفة بالفطور
Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
بشحال الليلة؟
Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
بشحال تمن الليلة؟
Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
!معلوم
Так, звичайно
Tak, zvytchajno
شكرا, لبيت مزيان
Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم
Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
غاليا عليا, شكرا
Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟
Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
فين كأين بيتي عافاك؟
Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
في الطابق الاول
Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
كأين السانسور؟
А ліфт є?
A lift je?
السانسور عليسر
Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
السانسور عليمن
Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
فين كأينة المصبنة؟
Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
في الطابق السفلي
Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
الطابق السفلي
Перший поверх
Pershyj poverkh
البيت
Номер
Nomer
البريسينغ
Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
صالون الحلاقة
Перукарня
Perukarnja
موقف السيارات
Автостоянка
Avtostojanka
نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟
Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
قاعة لجتماعات
Конференц-зал
Konferents-zal
البيسين سخون
Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
البيسين
Басейн
Basejn
فيقيني مع السبعة عافاك
Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
الساروت عافاك
Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
الباس عافاك
Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
كأينين شي ميساجات ليا؟
Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
اه, هاهوما
Так, ось вони
Tak, os' vony
اه متوصلتي بوالو
Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
فين نقدر نصرف؟
Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
ممكن تصرفي ليا عافاك؟
Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟
Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?بحر

بحر
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
لبحر
Пляж
Pljaʒ
فين نقدر نشري كورة؟
Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
كأين حانوت فهاد جيهة
У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
كورة
М'яч
M'jatch
منظار
Бінокль
Binokl'
كاصكيط
Кепка
Kepka
سربيتة
Рушник
Rushnyk
صاندالة
Сандалі
Sandali
سطل
Відро
Vidro
كريم ضد الشمس
Крем від сонця
Krem vid sontsja
مأيو
Плавки
Plavky
نظاظر د الشمش
Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
قشريات
Ракоподібні
Rakopodibni
نتشمش
Засмaтaяти
Zazmahaty
مشمش
Сонячний
Sonjatchnyj
غروب الشمش
Захід сонця
Zakhid sontsja
باراصول
Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
الشمش
Сонце
Sontse
التشماش
Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
واش خطر العومان هنا؟
Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
لا ماشي خطر
Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
اه العومان هنا خطر
Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
العومان
Плавати
Plavaty
السباحة
Плавання
Plavannja
الموجة
Хвиля
Khvylja
لبحر
Море
More
الكتبان
Дюна
Djuna
الرملة
Пісок
Pisok
اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟
Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
الوقت غادي يتبدل
Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
غادية طيح الشتا
Піде дощ
Pide dochtch
غاديا تكون الشمش
Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
غأيكون الريح بزاف
Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
مأيو
Купальник
Kupal'nyk
الظل
Тінь
Tin'في حالة قلق

في حالة قلق
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
واش تقدر تعاوني من فضلك ؟
Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
توضرت
Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
اش حب لخاطر؟
Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
اش وقع
Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
اش وقع
Що сталося?
Chtcho stalosja?
فين نقدر نلقى مترجم؟
Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟
Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
ممكن تعيطي لشي طبيب؟
Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
اش من طريطمون متبع دابا؟
Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
سبيطار
Лікарня
Likarnja
فارماصيان
Аптека
Apteka
طبيب
Лікар
Likar
مصلحة طبية
Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
توضرو ليا لوراق
Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
تسرقو ليا لوراق
У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
مكتب الاغراض اللي تلقات
Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
مركز الانقاد
Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
مخرج الاغاثة
Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
لبوليس
Міліція
Militsija
لبوليس
Поліція
Politsija
لوراق
Папери
Papery
لوراق
Документи
Dokumenty
لفلوس
Гроші
Ghrochi
لباسبور
Паспорт
Pasport
لحوايج
Багаж
Baghaʒ
لا بلاش، شكرا
Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
بعد مني
Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
سير فحالك
Залиште мене!
Zalychte mene!