الأبجدية (الطالياني)

1A
A che ora parti ?
أشمن ساعة غادي تمشي؟
2B
Bagagli
لحوايج
3C
C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
كاين لما أولا لعصير
4D
Da quando sei qui?
ايمتا جيتي لهنا؟
5E
È a casa sua
هي فدارها
6F
Faccia con comodo
خود وقتك
7G
Gennaio
شهر واحد
8H
Ha un coltello per favore?
عندك موس عافاك؟
9I
Il bar
لبار
10L
L'ascensore è alla sua destra
السانسور عليمن
11M
Maggio
شهر خمسة
12N
Nero
كحل
13O
Occhiali da sole
نظاظر د الشمش
14P
Parcheggio auto
موقف السيارات
15Q
Qual è il prezzo per una notte?
بشحال الليلة؟
16R
Riparto domani
غادي نمشي غدة
17S
Sa dove posso comprare un palloncino?
فين نقدر نشري كورة؟
18T
Ti amo
كنبغيك
19U
Ufficio degli oggetti smarriti
مكتب الاغراض اللي تلقات
20V
Va bene
واخا
21Z
Zero
زيرو