الأبجدية (الطالياني)

1

 • A > A che ora parti ? > أشمن ساعة غادي تمشي؟
  Play
 • B > Bagagli > لحوايج
  Play
 • C > C'è dell' acqua o dei succhi di frutta > كاين لما أولا لعصير
  Play
 • D > Da quando sei qui? > ايمتا جيتي لهنا؟
  Play
 • E > È a casa sua > هي فدارها
  Play
 • F > Faccia con comodo > خود وقتك
  Play
 • G > Gennaio > شهر واحد
  Play
 • H > Ha un coltello per favore? > عندك موس عافاك؟
  Play
 • I > Il bar > لبار
  Play
 • L > L'ascensore è alla sua destra > السانسور عليمن
  Play
 • M > Maggio > شهر خمسة
  Play
 • N > Nero > كحل
  Play
 • O > Occhiali da sole > نظاظر د الشمش
  Play
 • P > Parcheggio auto > موقف السيارات
  Play
 • Q > Qual è il prezzo per una notte? > بشحال الليلة؟
  Play
 • R > Riparto domani > غادي نمشي غدة
  Play
 • S > Sa dove posso comprare un palloncino? > فين نقدر نشري كورة؟
  Play
 • T > Ti amo > كنبغيك
  Play
 • U > Ufficio degli oggetti smarriti > مكتب الاغراض اللي تلقات
  Play
 • V > Va bene > واخا
  Play
 • Z > Zero > زيرو
  Play