ترجمة / مطعم


الدروس الطالياني - مطعم
الدروس الطالياني - مطعم
www.loecsen.com

المغربي الطالياني
ريسطورون Il ristorante
تاكل شي حاجة ؟ Vuoi mangiare?
واخا Sì, ne ho voglia
الماكلة Mangiare
فين نقدرو ناكلو؟ Dove possiamo mangiare?
فين نقدرو نتغداو؟ Dove possiamo pranzare?
لعشا La cena
لفطور La prima colazione
!من فضلك Per favore !
!لا كارط عافاك Il menu per favore!
!هاهي لاكارط Ecco il menu!
اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ Cosa preferisci? Carne o pesce?
بروز Con riso
بليبات Con pasta
بي بطاطا Delle patate
بلخضرة Della verdura
لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
لخبز Del pane
زبدة Del burro
شلاضة Un'insalata
ديسير Un dolce
فواكه Della frutta
عندك موس عافاك؟ Ha un coltello per favore?
وخ انا غادي نجيبو دابا Sì, glielo porto subito
موس Un coltello
فورشيطة Una forchetta
معالقة Un cucchiaio
واش هادا طبق ساخن؟ È un piatto caldo?
!اه و فيه ليقاما بزاف Sì, ed anche molto speziato!
سخون Caldo
بارد Freddo
فيه ليقاما Speziato
غادي ناخد لحوت Prenderò il pesce!
حتا أنا Anch'io
6.5/10 (4 الأصوات)

نحن نرحب بتعليقاتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم !

عرض التعليقات