الياباني > الأبجدية

الأبجدية : الياباني

اليابانيالمغربي
1
さってに発ちます
[ asatte ni tachi masu ]
غادي نمشي بعد غدة
2
りました
[ wakarimashita ]
فهمت
3
ようなら
[ sayōnara ]
بسلامه
4
 会えますか?
[ mata ae masu ka ? ]
واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟
5
たの国が すごい好きです
[ anata no kuni ga sugoi suki desu ]
كنبغي بلادكم بزاف
6

[ hai ]
ايه
7
た 会えますか?
[ mata ae masu ka ? ]
واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟
8
9
っしゃいませ!
[ irasshaimase ! ]
مرحبا
10
かりました
[ wakarimashita ]
فهمت
11
どこにいるか 知っていますか?
[ kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ? ]
عارفة فين نقدر نلقاها؟
12
ありがとうごいます
[ arigatō gozaimasu ]
شكرا
13
少しけですが
[ sukoshi dake desu ga ]
غير شوية
14
こんんは
[ konbanwa ]
مسا لخير
15
16
いえ
[ iie ]
لا
17
ますよ、いくら替えましょ うか?
[ deki masu yo, ikura kae mashō ka ? ]
اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟
18
いです
[ ureshii desu ]
انا فرحان
19
らです
[ achira desu ]
هنا
20
しますか?
[ nani ni shimasu ka ? ]
أشنو تاخد؟
21
紅茶をとつ お願いします
[ kōcha wo hitotsu onegai shimasu ]
أتاي من فضلك
22
ません、 トイレはどこですか?
[ sumimasen, toire wa doko desu ka ? ]
فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
23
がとう、 とてもいい部屋ですね
[ arigatō, totemo ii heya desu ne ]
شكرا, لبيت مزيان
24
25
大きすます
[ ōki sugi masu ]
كبير بزاف
26
いい案ゃないですね
[ ii an jya nai desu ne ]
لا ماشي فكرة مزيانة
27
28
たいですね
[ asobi tai desu ne ]
باغي ننشط
29
30
ん、喜んで
[ un, yorokonde ]
واخا
31
ら かかりますか?
[ ikura kakari masu ka? ]
بشحال؟
32
みません、 トイレはどこですか?
[ sumimasen, toire wa doko desu ka ? ]
فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
33
 ここに着いたのですか?
[ itsu koko ni tsui ta no desu ka ? ]
ايمتا جيتي لهنا؟
34
35
36

[ nomu ]
الشرب
37
っくりでいいですよ
[ yukkuri de ii desu yo ]
خود وقتك
38
のに どこかいい所は ありますか?
[ odoru noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ? ]
اشناهوما لبلأيص لمزيانين ديال الشطيح؟
39

[ oyogu ]
العومان
40
すみません、まお部屋を見せ てください
[ sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai ]
بشحال تمن الليلة؟
41
42
43
44
いい
[ iie ]
لا
45
まして おめでとう ございます!
[ akemashite omedetō gozaimasu ! ]
سنة سعيدة
46
すみまん、 トイレはどこですか?
[ sumimasen, toire wa doko desu ka ? ]
فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
47
愛します
[ aishite masu ]
كنبغيك
48
そうです
[ sō desu ne ]
ان شاء الله
49
太陽の町の 切符を一枚 お願いします
[ taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu ]
تيكي لمدينة الشمش من فضلك
50
でとうございます!
[ omedetō gozaimasu ! ]
مبروك
51
です
[ are desu ]
هوا هدا
52
53
54
55
きますよ、いくら替えましょ うか?
[ deki masu yo, ikura kae mashō ka ? ]
اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟
56

[ taberu ]
الماكلة
57
58
めでとうございます!
[ omedetō gozaimasu ! ]
مبروك
59
こから遠いですか?
[ koko kara tōi desu ka? ]
واش بعيد من هنا؟
60
うですね
[ sō desu ne ]
ان شاء الله
61
フルーツジュースがあります
[ mizu to furūtsu jūsu ga arimasu ]
كاين لما أولا لعصير
62
テーブルの色が好きです
[ kono tēburu no iro ga suki desu ]
عجبني لون هدا الطبلة
63
っといてください!
[ hottoite kudasai! ]
بعد مني
64
う少しゆっくり 話してくれますか?
[ mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ? ]
ممكن ليك متهضريش بالزربة؟
65
うなら
[ sayōnara ]
بسلامه
66
はい、もちん!
[ hai, mochiron ! ]
!معلوم
67
飲まれますか?
[ nani wo nomare masu ka ? ]
أشنو بغيتي تشربي؟
68
、喜んで
[ un, yorokonde ]
واخا
69
めんなさい!
[ gomen'nasai ! ]
عَفْوا
70
71
ういたしまして
[ dōitashimashite ]
بلا جميل
72
73
74きゃ
75しゃ
76ちゃ
77にゃ
78ひゃ
79みゃ
80りゃ
81ぎゃ
82じゃ
83びゃ
84ぴゃ
85きゅ
86しゅ
87ちゅ
88にゅ
89ひゅ
90みゅ
91りゅ
92ぎゅ
93じゅ
94びゅ
95ぴゅ
96きょ
97しょ
できますよ、いくら替えましょ うか?
[ deki masu yo, ikura kae mashō ka ? ]
اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟
98ちょ
99にょ
100ひょ
101みょ
102りょ
103ぎょ
104じょ
105びょ
106ぴょ