Your browser does not support JavaScript! الدروس بيرمات مجان| تعلم بيرمات

الدروس بيرمات

1

17 موضوع
17 موضوع

التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
السلام
မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
مسا لخير
မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
بسلامه
သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
من بعد
ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
ايه
ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
لا
မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
من فضلك
တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
شكرا
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
شكرا بزاف
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
شكرا على المساعدة
ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
بلا جميل
ရပါတယ္
ya ba tei
واخا
ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
بشحال هدا عافاك؟
ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
عَفْوا
စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
ما فهمتش
နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
فهمت
နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
معرفتش
မသိဘူး
ma thi bū
ممنوع
မလုပ္ရ
ma loʔ ya
فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
سنة سعيدة
မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
عيد ميلاد سعيد
ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
مبروك لعواشر
မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
مبروك
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa taiمناقشة

مناقشة
السلام، لباس؟
ေနေကာင္လား
nai kaung lā
السلام، بخير.
ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
واش تتهدر بالبرمينية
ဗမာ/ျမန္မာ စကားေျပာတတ္လား
Myamar sa kā pyau tat lā
لا ما تنهدرش بالبرمينية
ဗမာ/ျမန္မာ စကားမေျပာတတ္ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
غير شوية
နည္းနည္းေလး
nei nei lai
من اينا بلاد انتا ؟
ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
اشنوهي جنسيتك؟
ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
أنا برميني
က်ေနာ္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးပါ
kya nau myanmar lu myo ba
أنا برمينية
က်မ ျမန္မာ လူမ်ိဳးပါ
kya ma myanmar lu myo ba
و نتي ساكنة هنا؟
ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
ايه، ساكنة هنا
ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
اسميتي سارة و نتا
က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
جوليان
ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
اش كدير هنا؟
ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
انا في عطلة
အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
نحن في عطلة
က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
انا في سفر اعمال
အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
كانخدم هنا
ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
كانخدمو هنا
က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟
စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
كأين شي متحف قريب من هنا؟
ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
فين نقدر نتكونيكتا؟
အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the leiالتعلم

التعلم
بغيتي تعلم تهضر لغتي؟
စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
ايه، واخا
ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
اسميت هدا؟
ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
هادي طابلة
စားပြဲ
sa pwè
طابلة، فهمتي؟
နားလည္လား
na lei lā
ما فهمتش
နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
عاود من فضلك
ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
ممكن ليك متهضريش بالزربة؟
ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
ممكن ليك تكتبيها عافاك؟
ေရးျပပါ
yé pya ba
فهمت
သိျပီ
thi pyiالألوان

الألوان
عجبني لون هدا الطبلة
ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
هادا حمر
အနီေရာင္
ah ni yaung
زرق
အျပာေရာင္
ah pya yaung
صفر
အဝါေရာင္
ah woh yaung
بيض
အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
كحل
အမဲရာင္
ah méi yaung
خضر
အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
ليموني
လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
عكري
ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
رمادي
မီးခိုးေရာင္
mi go yaungالأعداد

الأعداد
زيرو
သုည / ၀
thoN ŋya
واحد
တစ္ / ၁
titʔ
جوج
ႏွစ္ / ၂
nhit'
تلاتة
သံုး / ၃
thouN
ربعة
ေလး / ၄
léi
خمسة
ငါး / ၅
ŋa
ستة
ေျခာက္ / ၆
chaukʔ
سبعة
ခုႏွစ္ / ၇
kouN nhit'
تمنية
ရွစ္ / ၈
chit ?
تسعة
ကိုး / ၉
ko
عشرة
တစ္ဆယ္ / ၁၀
thit sai
حضاش
ဆယ့္တစ္ / ၁၁
seʔ titʔ
طناش
ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂
seʔ nhit'
تلطاش
ဆယ့္သံုး / ၁၃
seʔthouN
ربعطاش
တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄
seʔ léi
خمسطاش
တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅
seʔ ŋa
سطاش
တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆
seʔ chaukʔ
سبعطاش
တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇
seʔ kouN nhit
تمنطاش
တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈
seʔ chitʔ
تسعطاش
ဆယ့္ကိုး / ၁၉
Seʔ ko
عشرين
ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀
nhit sai
واحد أو عشرين
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁
nhit seʔ titʔ
تنين او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂
nhit seʔ nhit'
تلاتة او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃
nhit seʔ thouN
ربعة او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄
nhit seʔ léi
خمسة أو عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅
nhit seʔ ŋa
ستة او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆
nhit seʔ chauk
سبعة او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
تمنية او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈
nhit seʔ chitʔ
تسعة او عشرين
ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉
nhit seʔ ko
تلاتين
သံုးဆယ္ / ၃၀
thouN sai
واحد أو تلاتين
သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁
thouN seʔ titʔ
تنين او تلاتين
သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂
thouN seʔ nhit
تلاتة او تلاتين
သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃
thouN seʔ thouN
ربعة او تلاتين
သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄
thouN seʔ léi
خمسة أو تلاتين
သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅
thouN seʔ ŋa
ستة او تلاتين
သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆
thouN seʔ chauk
ربعين
ေလးဆယ္ / ၄၀
léi sai
خمسين
ငါးဆယ္ / ၅၀
ŋa sai
ستين
ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀
chauk sai
سبعين
ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀
kouN nhit' sai
تمانين
ရွစ္ဆယ္ / ၈၀
chit ? Sai
تسعين
ကိုးဆယ္ / ၉၀
ko sai
ميا
တစ္ရာ / ၁၀၀
titʔ ya
ميا او خمسين
တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅
titʔ ya ŋa
ميتين
ႏွစ္ရာ / ၂၀၀
nhit ya
تلت ميا
သံုးရာ / ၃၀၀
thouN ya
ربع ميا
ေလးရာ / ၄၀၀
léi ya
ألف
တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀
titʔ taung
ألف أو خمس ميا
တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
ألفين
ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀
nhit taung
عشرالاف
တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀
titʔ thaungالتوقيت الزمني

التوقيت الزمني
ايمتا جيتي لهنا؟
ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
ليوم
ဒီေန႕။
di nei'
لبارح
မေန႕က။
me nei' ka
هادي يومين
ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
شحال غادي تبقا هنا؟
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
غادي نمشي غدة
မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
غادي نمشي بعد غدة
သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
غادي من بعد تلت ايام
ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
تنين
တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
تلات
အဂၤါေန႕
iN ga nei'
لاربعا
ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
لخميس
ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
جمعة
ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
سبت
စေနေန႕
sa nei nei'
لحد
တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
شهر واحد
ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
شهر جوج
ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
شهر تلاتة
မတ္(ခ်)
ma ch
شهر ربعة
ဧျပီ
a pa ril
شهر خمسة
ေမ
may
شهر ستة
ဇြန္
june
شهر سبعة
ဇူလိုင္
ju liaN
شهر تمنية
ဩဂုတ္
ah to ba
شهر تسعة
စက္တင္ဘာ
sé tem ba
شهر عشرة
ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
شهر حضاش
ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
شهر طناش
ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
أشمن ساعة غادي تمشي؟
ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
الصباح... معا تمنية
မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
الصباح... معا تمنية أو ربع
မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
الصباح... معا تمنية أو نص
မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين
မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
لعشية... معا لعشرة
ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
انا معطل
က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei piطاكسي

طاكسي
! طاكسي
တက္(က) စီ
taxi
فين غادي ؟
ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
غادي لمحطة
ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
غادي لفندق ليل و نهار
ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
ممكن توصلني للمطار؟
ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟
အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
واش بعيد من هنا؟
ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
لا، قريب
နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
بعيد شوية
ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
بشحال؟
ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
ديني هنا عافاك
ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
علا ليمن
ညာဘက္
nya betʔ
علا ليسر
ဘယ္ဘက္
bai betʔ
نيشان
တည့္တည့္
téi téi
كاين هنا
ဒီမွာ
di mha
هنا
ဟိုမွာ
ho mha
!سطوب
ရပ္ !
yatʔ
خود وقتك
ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟
ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei paالمشاعر

المشاعر
كنبغي بلادكم بزاف
က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
كنبغيك
ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
انا فرحان
ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
انا حزين
စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
كنحس براسي مزيان
ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
فيا لبرد
ခ်မ္းတယ္
chaN tai
فيا الصهد
အိုက္တယ္
aitɁ tai
كبير بزاف
ၾကီးတယ္
kyī tai
صغير بزاف
ေသးတယ္
thé tai
هو هاداك
အေတာ္ပဲ
ah tau pai
بغيتي تخرج ليوما فاليل؟
ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
بغيت نخرج ليوم فاليل
ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
فكرة مزيانة
ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
باغي ننشط
ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
لا ماشي فكرة مزيانة
ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
مباغيش نخرج ليوم
ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
باغي نرتاح
က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
بغيت دير الرياضة؟
အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
اه باغي ننشط
ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
كنلعب التنيس
က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
لا شكرا عيان بزاف
မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁالعائلة

العائلة
عند ك لعائلة هنا ؟
ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
لواليد
အေဖ
ah pei
لواليدة
အေမ
ah mei
ولدي
သား
thɑ̄
بنتي
သမီး
thɑ̄ mi
خويا
အစ္ကို
ah ko
أختي
အစ္မ
ah ma
واحد صاحبي
သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
صديقتي
သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
صاحبي
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
صاحبتي
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
راجلي
က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
مراتي
က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nīحانة

حانة
لبار
ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
تشرب شي حاجة؟
ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
الشرب
ေသာက္
thauʔ
الكاس
ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
واخا
ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
أشنو تاخد؟
ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
أشنو كاين ما يتشرب ؟
ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
كاين لما أولا لعصير
ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
لما
ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟
ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
كلاصون
ေရခဲ
yei khé
شوكلاط
ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
لحليب
ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
أتاي
ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
قهوة
ေကာ္ဖီ
kau pi
سكر
သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
بلحليب
ႏို႕နဲ႕
no' nei'
روج
ဝိုင္
waiN
بيرة
ဘီယာ
bi ya
أتاي من فضلك
လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
بيرة من فضلك
ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
أشنو بغيتي تشربي؟
ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
جوج أتاي من فضلك
လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
جوج بيرات من فضلك
ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
والو، شكرا
ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
في صحتك
သင့္အတြက္
thin ah toué
في صحتنا
ခ်ီယားစ္
cheers
لحساب من فضلك
ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
شحال لحساب ؟
ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
ميتين درهم
ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
عارضة عليك
က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya saiمطعم

مطعم
ريسطورون
စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
تاكل شي حاجة ؟
စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
واخا
ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
الماكلة
စားမယ္။
sɑ̄ mei
فين نقدرو ناكلو؟
ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
فين نقدرو نتغداو؟
ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
لعشا
ညစာ
nya sa
لفطور
နံနက္စာ
naN neiʔ sa
!من فضلك
ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
!لا كارط عافاك
မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
!هاهي لاكارط
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟
ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
بروز
ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
بليبات
ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
بي بطاطا
အာလူး။
ah ū
بلخضرة
ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟
ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
لخبز
ေပါင္မုန္႕
paung moN'
زبدة
ေထာပတ္
tau baʔ
شلاضة
ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
ديسير
အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
فواكه
အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
عندك موس عافاك؟
ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
وخ انا غادي نجيبو دابا
အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
موس
ဓား
dā
فورشيطة
ခက္ရင္း
keiʔ yiN
معالقة
ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
واش هادا طبق ساخن؟
ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
!اه و فيه ليقاما بزاف
ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
سخون
ပူတယ္။
pu tei
بارد
ေအးတယ္။
'ai tei
فيه ليقاما
စပ္တယ္။
satʔ tei
غادي ناخد لحوت
ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
حتا أنا
က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu beiالقراق

القراق
تعطل لوقت، خصني نمشي
သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟
ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
واخا
ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
كنسكن هنا
ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
واش عندك رقم تيليفون ؟
ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
ايه، هوا هدا
ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
دوزت معاك وقت زوين
အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
حتا أنا، مزيان مني تلاقينا
က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
غادي نتلاقاو قريب
ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
ان شاء الله
ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
بسلامة
တာ့တာ
ta ta
نتلاقاو غدا
မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' meiالمواصلات

المواصلات
من فضلك / كنقلب علاالطوبيس
ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟
ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
فين غادي هاد التران عافاك؟
ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟
ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟
ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟
ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
تيكي لمدينة الشمش من فضلك
ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
عندك توقيت الترانات؟
ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
توقيت الطوبيسات
ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟
ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
هوا هدا
ဒီရထား
di yet tɑ̄
شكرا
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
بلا جميل، طريق السلامة
ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
لميكانيسيان
ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
سطاسيون
ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
عمر من فضلك
ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
بشكليطة
စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
الصونطر فيل
ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
خرجة ديال لمدينة
ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
هادي مدينة كبيرة
ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
هادا فيلاج
ရြာ
ywoa
جبل
ေတာင္
taung
واد
ေရကန္
ye kaN
عروبية
ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiNالبحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
واش سارة هنا من فضلك ؟
ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
اه هاهي هنا
ရွိပါတယ္
chitɁ tai
لا خرجات
အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
ممكن تعيط ليها في البورطابل
သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
عارف فين نفدر نلقاها؟
သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
هي في الخدمة
သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
هي فدارها
သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
واش جوليان هنا عافاك؟
ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
اه. هاهوهنا
ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
لا خرج
အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
عارفة فين نقدر نلقاها؟
သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
ممكن تعيطي ليها في لبورطابل
သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
هو في الخدمة
သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
هو فدارو
သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ taiفندق

فندق
اوطيل
ဟိုတယ္
ho tai
ابارتمون
တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
مرحبا
ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
عندك شي بيت خاوي ؟
အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
كأين شي حمام فلبيت؟
ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟
တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
بغيتي غرفة مزدوجة؟
ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش
ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
غرفة بالفطور
မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
بشحال الليلة؟
တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
بشحال تمن الليلة؟
အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
!معلوم
ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
شكرا, لبيت مزيان
အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم
ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
غاليا عليا, شكرا
ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟
က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
فين كأين بيتي عافاك؟
က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
في الطابق الاول
ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
كأين السانسور؟
ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
السانسور عليسر
ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
السانسور عليمن
ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
فين كأينة المصبنة؟
ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
في الطابق السفلي
ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
الطابق السفلي
ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
البيت
အခန္း
ah kaN
البريسينغ
ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
صالون الحلاقة
ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
موقف السيارات
ကားပါကင္။
kā pa kiN
نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟
အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
قاعة لجتماعات
အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
البيسين سخون
ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
البيسين
ေရကူးကန္
yé kū kaN
فيقيني مع السبعة عافاك
မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
الساروت عافاك
ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
الباس عافاك
ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
كأينين شي ميساجات ليا؟
က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
اه, هاهوما
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
اه متوصلتي بوالو
ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
فين نقدر نصرف؟
အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
ممكن تصرفي ليا عافاك؟
ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟
ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the léبحر

بحر
لبحر
ပင္လယ္
piN lai
فين نقدر نشري كورة؟
ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
كأين حانوت فهاد جيهة
ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
كورة
ေဘာလုံး
bau loN
منظار
မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
كاصكيط
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
سربيتة
မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
صاندالة
ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
سطل
ေရပုံး
yé poN
كريم ضد الشمس
ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
مأيو
ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
نظاظر د الشمش
ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
قشريات
ပင္လယ္စာ
piN lai sa
نتشمش
ေနစာလႈံ
nai sa loN
مشمش
ေနသာတယ္
nai tha tai
غروب الشمش
ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
باراصول
ေနကာထီး
nai ka tī
الشمش
ေန
nai
التشماش
ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
واش خطر العومان هنا؟
ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
لا ماشي خطر
အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
اه العومان هنا خطر
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
العومان
ေရကူးတယ္
yé kū tai
السباحة
ေရကူး
yé kū
الموجة
လိႈင္း
hlaing
الكتبان
သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
الرملة
သဲ
thé
اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟
မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
الوقت غادي يتبدل
ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
غادية طيح الشتا
မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
غاديا تكون الشمش
ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
غأيكون الريح بزاف
ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
الظل
အရိပ္
ah yaitɁفي حالة قلق

في حالة قلق
واش تقدر تعاوني من فضلك ؟
က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
توضرت
က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
اش حب لخاطر؟
ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
اش وقع
ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
فين نقدر نلقى مترجم؟
စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟
ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
ممكن تعيطي لشي طبيب؟
ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
اش من طريطمون متبع دابا؟
ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
سبيطار
ေဆးရုံ
sei youN
فارماصيان
ေဆးဆိုင္
sei saiN
طبيب
ဆရာဝန္
sa ya ouN
مصلحة طبية
ေဆးခန္း
sai kaN
توضرو ليا لوراق
က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
تسرقو ليا لوراق
က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
مكتب الاغراض اللي تلقات
ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
مركز الانقاد
အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
مخرج الاغاثة
အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
لبوليس
ရဲ
لوراق
စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
لفلوس
ပိုက္ဆံ
péʔ saN
لباسبور
ပတ္(စ)ပို႕
Passport
لحوايج
ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
لا بلاش، شكرا
ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
بعد مني
မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
سير فحالك
သြား
thwaū