مفردات > الارميني

1 - التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام Բարև
Barev
2 تعبير كتر احتراما Բարև
Barev Dzez
3 مسا لخير Բարի երեկո
Bari ereko
4 بسلامه Ցտեսություն
Tstesutyun
5 تعبير معروف كتر Ցտեսություն
Hadjorutyun
6 من بعد Առայժմ
Arayjm
7 ايه Այո
Ayo
8 لا Ոչ
Votch
9 من فضلك Կներեք
Knerek
10 شكرا Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
11 شكرا بزاف Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
12 شكرا على المساعدة Շնորհակալություն օգնության համար
Shnorhakalutyun ognutyan hamar
13 بلا جميل Խնդրեմ
Xndrem
14 تعبير في اللغة العامية Խնդրեմ
Tcharjé
15 واخا Եղավ
Erav
16 صيغة خرا Եղավ
Lav
17 بشحال هدا عافاك؟ Ներողություն, ինչ արժե՞
Nerorutyun, intch arje?
18 عَفْوا Ներողություն
Nerorutyun
19 صيغة خرا Ներողություն
Knereq
20 ما فهمتش Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
21 فهمت Հասկացա
Haskatsa
22 معرفتش Չգիտեմ
Tchgitem
23 ممنوع Արգելվում է
Argelvum e
24 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ Ներողություն, որտե՞ղ է զուգարանը
Nerorutyun, vorter e zugarany ?
25 سنة سعيدة Շնորհավոր Նոր տարի
Shnorhavor Nor tari
26 صيغة خرا Շնորհավոր Նոր տարի
Snorhavor amanor
27 عيد ميلاد سعيد Ծնունդդ շնորհավոր
Cnundd shnorhavor
28 مبروك لعواشر Հաճելի տոներ
Hatcheli toner
29 مبروك Շնորհավորում եմ
Shnorhavorum em2 - مناقشة

مناقشة
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام، لباس؟ Բարև: Ինչպե՞ս ես
Barev: Intchpes es?
2 السلام، بخير. Բարև: Լավ եմ, շնորհակալություն
Barev: Lav em, shnorhakalutyun
3 واش كتهضر الارمينية Դու խոսու՞մ ես հայերեն
Du khosum es hayeren
4 لا مكنهضرش الارمينية Ոչ, ես չեմ խոսում հայերեն
Votch, yes tchem khosum hayeren
5 غير شوية Միայն մի քիչ
Miayn mi qitch
6 من اينا بلاد انتا ؟ Ո՞ր երկրից ես
Vor yerkric es?
7 اشنوهي جنسيتك؟ Ի՞նչ ազգության ես
Intch azgutyan es?
8 أنا عربي Ես մարոկացի եմ
Yes marokatsi em
9 و نتي ساكنة هنا؟ Իսկ դու, այստե՞ղ ես ապրում
Isk du, ayster es aprum?
10 ايه، ساكنة هنا Այո, այստեղ եմ ապրում
Ayo, ayster em aprum
11 اسميتي سارة و نتا Անունս Սառա է, իսկ քո՞նը
Anuns Sara e, isk qony?
12 جوليان Ժյուլիեն
Julien
13 اش كدير هنا؟ Ի՞նչ ես անում այստեղ
Inch es anum ayster?
14 انا في عطلة Արձակուրդ եմ եկել
Ardzakurd em ekel
15 نحن في عطلة Արձակուրդ ենք եկել
Ardzakurd enq ekel
16 انا في سفر اعمال Գործնական այցով եմ եկել
Gortsnakan aytsov em ekel
17 كانخدم هنا Այստեղ եմ աշխատում
Ayster em ashxatum
18 كانخدمو هنا Այստեղ ենք աշխատում
Ayster enq ashxatum
19 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ Ուտելու ի՞նչ լավ տեղեր կան
Utelu intch lav terer kan?
20 كأين شي متحف قريب من هنا؟ Մոտակայքում թանգարան կա՞
Motakayqum tangaran ka?
21 فين نقدر نتكونيكتا؟ Որտեղ կարելի է միանալ Ինտերնետին
Vorter kareli e mianal Internetin?3 - التعلم

التعلم
اختبار مختصر
الدروس
1 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ Ցանկանու՞մ ես մի քանի բառ սովորել
Tsankanum es mi qani bar sovorel?
2 ايه، واخا Այո, իհարկե
Ayo, iharke
3 اسميت هدا؟ Ինչպե՞ս է սա կոչվում
Inchpes e sa kotchvum?
4 هادي طابلة Սա սեղան է
Sa seran e
5 طابلة، فهمتي؟ Սեղան, հասկանու՞մ ես
Seran, haskanum es?
6 ما فهمتش Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
7 عاود من فضلك Խնդրում եմ կրկնել
Xndrum em krknel
8 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ Կարո՞ղ ես մի քիչ ավելի դանդաղ խոսել
Karor es mi qich aveli dandar xosel ?
9 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ Խնդրում եմ, կարո՞ղ ես դա գրել
Xndrum em, karor es da grel ?
10 فهمت Հասկացա
Haskatsa4 - الألوان

الألوان
اختبار مختصر
الدروس
1 عجبني لون هدا الطبلة Այս սեղանի գույնն ինձ դուր է գալիս
Ays serani guynn indz dur e galis
2 هادا حمر Կարմիր է
Karmir e
3 زرق Կապույտ
Kapuyt
4 صفر Դեղին
Derin
5 بيض Սպիտակ
Spitak
6 كحل Սև
Sev
7 خضر Կանաչ
Kanatch
8 ليموني Նարնջագույն
Narndjaguyn
9 عكري Մանուշակագույն
Manushakaguyn
10 رمادي Մոխրագույն
Mokhraguyn5 - الأعداد

الأعداد
اختبار مختصر
الدروس
1 زيرو Զրո
Zro
2 واحد Մեկ
Mek
3 جوج Երկու
Erku
4 تلاتة Երեք
Ereq
5 ربعة Չորս
Tchors
6 خمسة Հինգ
Hing
7 ستة Վեց
Vets
8 سبعة Յոթ
Yot
9 تمنية Ութ
Ut
10 تسعة Ինը
Iny
11 عشرة Տաս
Tas
12 حضاش Տասնմեկ
Tasnmek
13 طناش Տասներկու
Tasnerku
14 تلطاش Տասներեք
Tasnereq
15 ربعطاش Տասնչորս
Tasntchors
16 خمسطاش Տասնհինգ
Tasnhing
17 سطاش Տասնվեց
Tasnvets
18 سبعطاش Տասնյոթ
Tasnyot
19 تمنطاش Տասնութ
Tasnut
20 تسعطاش Տասնինը
Tasniny
21 عشرين Քսան
Qsan
22 واحد أو عشرين Քսանմեկ
Qsanmek
23 تنين او عشرين Քսաներկու
Qsanerku
24 تلاتة او عشرين Քսաներեք
Qsanereq
25 ربعة او عشرين Քսանչորս
Qsantchors
26 خمسة أو عشرين Քսանհինգ
Qsanhing
27 ستة او عشرين Քսանվեց
Qsanvets
28 سبعة او عشرين Քսանյոթ
Qsanyot
29 تمنية او عشرين Քսանութ
Qsanut
30 تسعة او عشرين Քսանինը
Qsaniny
31 تلاتين Երեսուն
Eresun
32 واحد أو تلاتين Երեսունմեկ
Eresunmek
33 تنين او تلاتين Երեսուներկու
Eresunerku
34 تلاتة او تلاتين Երեսուներեք
Eresunereq
35 ربعة او تلاتين Երեսունչորս
Eresuntchors
36 خمسة أو تلاتين Երեսունհինգ
Eresunhing
37 ستة او تلاتين Երեսունվեց
Eresunvets
38 ربعين Քառասուն
Qarasun
39 خمسين Հիսուն
Hisun
40 ستين Վաթսուն
Vatsun
41 سبعين Յոթանասուն
Yotanasun
42 تمانين Ութսուն
utsun
43 تسعين Իննսուն
Innsun
44 ميا Հարյուր
Haryur
45 ميا او خمسين Հարյուր հինգ
Haryur hing
46 ميتين Երկու հարյուր
Erku haryur
47 تلت ميا Երեք հարյուր
Ereq haryur
48 ربع ميا Չորս հարյուր
Tchors haryur
49 ألف Հազար
Hazar
50 ألف أو خمس ميا Հազար հինգ հարյուր
Hazar hing haryur
51 ألفين Երկու հազար
Yerku hazar
52 عشرالاف Տաս հազար
Tas hazar6 - التوقيت الزمني

التوقيت الزمني
اختبار مختصر
الدروس
1 ايمتا جيتي لهنا؟ Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Yerb es yekel ayster?
2 ليوم Այսօր
Aysor
3 لبارح Երեկ
Yerek
4 هادي يومين Երկու օր առաջ
Yerku or araj
5 شحال غادي تبقا هنا؟ Որքա՞ն ժամանակ ես մնալու
Vorqan jhamanak es mnalu
6 غادي نمشي غدة Ես վաղը մեկնում եմ
Yes vary meknum em
7 غادي نمشي بعد غدة Ես մեկնում եմ վաղը չէ մյուս օրը
Yes meknum em vary tche myus ory
8 غادي من بعد تلت ايام Ես մեկնում եմ երեք օրից
Es meknum em ereq oric
9 تنين Երկուշաբթի
Yerkushabti
10 تلات Երեքշաբթի
Yereqshabti
11 لاربعا Չորեքշաբթի
Tchoreqshabti
12 لخميس Հինգշաբթի
Hingshabti
13 جمعة Ուրբաթ
Urbat
14 سبت Շաբաթ
Shabat
15 لحد Կիրակի
Kiraki
16 شهر واحد Հունվար
Hunvar
17 شهر جوج Փետրվար
Petrvar
18 شهر تلاتة Մարտ
Mart
19 شهر ربعة Ապրիլ
April
20 شهر خمسة Մայիս
Mayis
21 شهر ستة Հունիս
Hunis
22 شهر سبعة Հուլիս
Hulis
23 شهر تمنية Օգոստոս
Ogostos
24 شهر تسعة Սեպտեմբեր
September
25 شهر عشرة Հոկտեմբեր
Hoktember
26 شهر حضاش Նոյեմբեր
Noyember
27 شهر طناش Դեկտեմբեր
Dektember
28 أشمن ساعة غادي تمشي؟ Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Jhamy qanisin es du meknum?
29 الصباح... معا تمنية Առավոտյան, ժամը ութին
Aravotyan, jamy utin
30 الصباح... معا تمنية أو ربع Առավոտյան, ժամը ութն անց տասնհինգին
Aravotyan, jamy utn anc tasnhingin
31 الصباح... معا تمنية أو نص Առավոտյան, ժամը ութն անց երեսունին
Aravotyan, jhamy utn anc eresunin
32 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين Առավոտյան, ժամը ութն անց քառասուն հինգին
Aravotyan, jamy utn anc qarasun hingin
33 لعشية... معا لعشرة Երեկոյան, ժամը տասնութին
Yerekoyan, jamy tasnutin
34 انا معطل Ես ուշանում եմ
Yes ushanum em7 - طاكسي

طاكسي
اختبار مختصر
الدروس
1 !?طاكسي Տաքսի'
Taksi
2 فين غادي ؟ Ու՞ր եք ցանկանում գնալ
ur eq tsankanum gnal?
3 غادي لمحطة Ես գնում եմ կայարան
yes gnum em kayaran
4 غادي لفندق ليل و نهار Ես գնում եմ Գիշեր և Ցերեկ հյուրանոց
yes gnum em Gisher & Cerek hyuranots
5 ممكن توصلني للمطار؟ Կարո՞ղ եք ինձ օդանավակայան տանել
Karor eq indz odanavakayan tanel?
6 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ Կարո՞ղ եք ուղեբեռս վերցնել
Karor eq urebers vertsel?
7 واش بعيد من هنا؟ Այստեղից հեռու՞ է
Aysterits heru e?
8 لا، قريب Ոչ, շատ մոտ է
Votch, shat mot e
9 بعيد شوية Այո, մի քիչ հեռու է
Ayo, mi qitch heru e
10 بشحال؟ Որքա՞ն դա կարժենա
Vorqan da karjhena?
11 ديني هنا عافاك Տարեք ինձ այս տեղը, խնդրում եմ
Tareq indz ays tery, xndrum em
12 علا ليمن Դեպի աջ
Depi adj
13 علا ليسر Դեպի ձախ
Depi dzakh
14 نيشان Ուղիղ
urir
15 كاين هنا Այստեղ է
Ayster e
16 هنا Այս կողմով
Ays kormov
17 !سطوب Կանգնե'ք
Kangneq
18 تعبير في اللغة العامية Կանգնե'ք
Stop
19 خود وقتك Մի' շտապեք
Mi shtapeq
20 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ Կարո՞ղ եք ինձ կտրոն տալ
Karor eq indz ktron tal?8 - المشاعر

المشاعر
اختبار مختصر
الدروس
1 كنبغي بلادكم بزاف Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը
Yes shat em sirum qo erkiry
2 كنبغيك Ես սիրում եմ քեզ
Yes sirum em qez
3 انا فرحان Ես երջանիկ եմ
Yes erdjanik em
4 انا حزين Ես տխուր եմ
Yes txur em
5 كنحس براسي مزيان Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում
Yes indz ayster lav em zgum
6 فيا لبرد Ես մրսում եմ
Yes mrsum em
7 فيا الصهد Ես շոգում եմ
Yes shogum em
8 كبير بزاف Մեծ է
Mets e
9 صغير بزاف Փոքր է
Poqr e
10 هو هاداك Հիանալի է
Hianali e
11 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
12 بغيت نخرج ليوم فاليل Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո
Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
13 فكرة مزيانة Լավ միտք է
Lav mitq e
14 باغي ننشط Ցանկանում եմ զվարճանալ
Tsankanum em zvartchanal?
15 لا ماشي فكرة مزيانة Լավ միտք չէ
Lav mitq tche
16 مباغيش نخرج ليوم Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ
Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
17 باغي نرتاح Ցանկանում եմ հանգստանալ
Tsankanum em hangstanal
18 تعبير في اللغة العامية Ցանկանում եմ հանգստանալ
Uzum em hangstanal
19 بغيت دير الرياضة؟ Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել
Ktsankanayir sportov zbarvel?
20 اه باغي ننشط Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել
Ayo, indz petq e litsqatapvel
21 كنلعب التنيس Ես թենիս եմ խաղում
Yes tenis em xarum
22 لا شكرا عيان بزاف Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ
Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em9 - العائلة

العائلة
اختبار مختصر
الدروس
1 عند ك لعائلة هنا ؟ Այստեղ ընտանիք ունե՞ս
Ayster yntaniq unes?
2 لواليد Հայրս
Hayrs
3 لواليدة Մայրս
Mayrs
4 ولدي Որդիս
Vordis
5 تعبير معروف كتر Որդիս
Tras
6 بنتي Դուստրս
Dustrs
7 تعبير معروف كتر Դուստրս
Ardjiks
8 خويا Եղբայր
Yerbayr
9 أختي Քույր
Quyr
10 واحد صاحبي Ընկեր
Ynker
11 صديقتي Ընկերուհի
Ynkeruhi
12 صاحبي Ընկերս
Ynkers
13 صاحبتي Ընկերուհիս
Ynkeruhis
14 راجلي Ամուսինս
Amusins
15 مراتي Կինս
Kins10 - حانة

حانة
اختبار مختصر
الدروس
1 لبار Բար
Bar
2 تشرب شي حاجة؟ Կցանկանա՞ս մի բան խմել
Ktsnkanas mi ban xmel?
3 الشرب Խմել
Xmel
4 الكاس Բաժակ
Bajak
5 واخا Հաճույքով
Hatchuyqov
6 أشنو تاخد؟ Ի՞նչ ես վերցնում
Intch es vercnum?
7 أشنو كاين ما يتشرب ؟ Խմելու ի՞նչ կա
Xmelu intch ka?
8 كاين لما أولا لعصير Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Ka djur kam mrgi hyut
9 لما Ջուր
Djur
10 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել
Karor eq saruyc avelacnel?
11 كلاصون Սառույց
Saruyc
12 شوكلاط Շոկոլադ
Shokolad
13 لحليب Կաթ
Kat
14 أتاي Թեյ
Tey
15 قهوة Սուրճ
Surtch
16 تعبير في اللغة العامية Սուրճ
Kofe
17 سكر Շաքարով
Shaqarov
18 بلحليب Սերուցքով
Serutsqov
19 روج Գինի
Gini
20 بيرة Գարեջուր
Garedjur
21 أتاي من فضلك Թեյ, խնդրեմ
Tey, xndrem
22 بيرة من فضلك Գարեջուր, խնդրեմ
Garedjur, xndrem
23 أشنو بغيتي تشربي؟ Ի՞նչ եք ցանկանում խմել
Inch eq cankanum xmel
24 جوج أتاي من فضلك Երկու թեյ, խնդրեմ
Erku tey, xndrem
25 جوج بيرات من فضلك Երկու գարեջուր, խնդրեմ
Erku garedjur, xndrem
26 والو، شكرا Ոչ մի բան, շնորհակալություն
Votch mi ban, shnorhakalutyun
27 في صحتك Կենացդ
Kenatsd
28 في صحتنا Կենաց
Kenats
29 لحساب من فضلك Հաշիվը, խնդրե'մ
Hashivy, xndre'm
30 شحال لحساب ؟ Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ
Vorqan petq e Dzez vtcharem?
31 ميتين درهم Քսան եվրո
Qsan evro
32 عارضة عليك Ես քեզ հրավիրում եմ
Yes qez hravirum em11 - مطعم

مطعم
اختبار مختصر
الدروس
1 ريسطورون Ռեստորան
Restoran
2 تاكل شي حاجة ؟ Ուտել ցանկանու՞մ ես
utel cankanum es?
3 واخا Այո, ցանկանում եմ
Ayo, cankanum em
4 الماكلة Ուտել
utel
5 فين نقدرو ناكلو؟ Որտե՞ղ կարող ենք ուտել
Vorter karor enq utel?
6 فين نقدرو نتغداو؟ Որտե՞ղ կարող ենք ճաշել
Vorter karor enq tchashel?
7 لعشا Ընթրիք
Yntriq
8 لفطور Նախաճաշ
Naxatchash
9 !من فضلك Ներողություն
Nerorutyun
10 !لا كارط عافاك Ճաշացանկը, խնդրեմ
Tchashacanky, xndrem
11 !هاهي لاكارط Ահա ճաշացանկը
Aha tchashacanky
12 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ Ի՞նչ ես նախընտրում ուտել: Միս թե ձուկ
Inch es naxyntrum utel: Mis te dzuk?
13 بروز Բրնձով
Brndzov
14 بليبات Մակարոնով
Makaronov
15 بي بطاطا Կարտոֆիլ
Kartofil
16 بلخضرة Բանջարեղեն
Bandjareren
17 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ Օմլետ,աչք-ձվածեղ կամ թերխաշ ձու
omlet, atchk-dzvatser kam terxash dzu
18 لخبز Հաց
Hac
19 زبدة Կարագ
Karag
20 شلاضة Աղցան
Artsan
21 ديسير Աղանդեր
Arander
22 فواكه Միրգ
Mirg
23 عندك موس عافاك؟ Ներողություն, դանակ ունե՞ք
Nerorutyun, danak uneq?
24 وخ انا غادي نجيبو دابا Այո, հիմա կբերեմ
Ayo, hima kberem
25 موس Դանակ
Danak
26 فورشيطة Պատառաքաղ
Pataraqar
27 معالقة Գդալ
Gdal
28 واش هادا طبق ساخن؟ Սա տա՞ք ճաշատեսակ է
Sa taq tchashatesak e?
29 !اه و فيه ليقاما بزاف Այո, և շատ կծու
Ayo, ev shat ktsu
30 سخون Տաք
Taq
31 بارد Սառը
Sary
32 فيه ليقاما Կծու
Ktsu
33 غادي ناخد لحوت Ես կվերցնեմ ձուկ
Es kvercnem dzuk
34 حتا أنا Ես նույնպես
Yes nuynpes12 - القراق

القراق
اختبار مختصر
الدروس
1 تعطل لوقت، خصني نمشي Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ
Arden ush e: Es petq e gnam
2 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել
Karor enq krkin handipel?
3 واخا Այո, հաճույքով
Ayo, hatchuyqov
4 كنسكن هنا Ես ապրում եմ այս հասցեում
Yes aprum em ays hasceum
5 واش عندك رقم تيليفون ؟ Հեռախոսահամար ունե՞ս
Herakhosahamar unes?
6 ايه، هوا هدا Այո, ահա այն
Ayo, aha ayn
7 دوزت معاك وقت زوين Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ
Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
8 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը
Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
9 غادي نتلاقاو قريب Շուտով կրկին կհանդիպենք
Shutov krkin khandipenq
10 ان شاء الله Ես նույնպես հուսով եմ
Es nuynpes husov em
11 بسلامة Ցտեսությու'ն
Tstesutyun
12 نتلاقاو غدا Մինչ վաղը
Minch vaghy
13 بسلامة Առա'յժմ
Arayjhm13 - المواصلات

المواصلات
اختبار مختصر
الدروس
1 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس Ներողություն, որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը
Nerorutyun, vorter e avtobusi kangary?
2 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ Ի՞նչ արժե Արևի քաղաքի տոմսը
Intch arjhe Arevi qaraqi tomsy?
3 فين غادي هاد التران عافاك؟ Ներողություն, ու՞ր է մեկնում այս գնացքը
Nerorutyun, ur e meknum ays gnatsky?
4 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ Այս գնացքը Արևի քաղաքում կանգնու՞մ է
Ays gnatsky Arevi qaraqum kangnum e?
5 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ Ե՞րբ է մեկնում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e meknum Arevi qaraqi gnatsky?
6 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ Ե՞րբ է ժամանում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e jamanum Arevi qaraqi gnatsky?
7 تيكي لمدينة الشمش من فضلك Տվե'ք ինձ Արևի քաղաքի մեկ տոմս, խնդրեմ
Tveq indz Arevi qaraqi mek toms, xndrem
8 عندك توقيت الترانات؟ Գնացքների չվացուցակ ունե՞ք
Gnatskneri tchvatsutsak uneq?
9 توقيت الطوبيسات Ավտոբուսների չվացուցակ
Avtobusneri tchvatsutsak
10 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ Ո՞րն է Արևի քաղաք մեկնող գնացքը
Vorn e Arevi qarhaq meknor gnatsky?
11 هوا هدا Ահա, այս
Aha, ays
12 شكرا Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
13 بلا جميل، طريق السلامة Չարժե: Բարի ճանապարհ
Tcharje: Bari tchanaparh
14 لميكانيسيان Ավտոսպասարկման կայան
Avtospasarkman kayan
15 سطاسيون Բենզալցակայան
Benzaltsakayan
16 عمر من فضلك Խնդրում եմ լիցքավորել
Xndrum em litsqavorel
17 بشكليطة Հեծանիվ
Hetsaniv
18 الصونطر فيل Քաղաքի կենտրոն
Qaraqi kentron
19 خرجة ديال لمدينة Արվարձան
Arvardzan
20 هادي مدينة كبيرة Սա մեծ քաղաք է
Sa mets qaraq e
21 هادا فيلاج Սա գյուղ է
Sa gyur e
22 جبل Սար
Sar
23 تعبير مرادف Սար
Ler
24 واد Լիճ
Litch
25 عروبية Գյուղ
Gyur14 - البحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
اختبار مختصر
الدروس
1 واش سارة هنا من فضلك ؟ Ներողություն, Սառան այդտե՞ղ է
Nerorutyun, Saran aydter e?
2 اه هاهي هنا Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
3 لا خرجات Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
4 ممكن تعيط ليها في البورطابل Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
5 عارف فين نفدر نلقاها؟ Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
6 هي في الخدمة Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
7 هي فدارها Նա իր տանն է
Na ir tann e
8 واش جوليان هنا عافاك؟ Ներողություն, Ժյուլիենն այդտե՞ղ է
Neroghutyun, Julienn aydter e?
9 اه. هاهوهنا Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
10 لا خرج Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
11 عارفة فين نقدر نلقاها؟ Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
12 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
13 هو في الخدمة Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
14 هو فدارو Նա իր տանն է
Na ir tann e15 - فندق

فندق
اختبار مختصر
الدروس
1 اوطيل Հյուրանոց
Hyuranots
2 ابارتمون Բնակարան
Bnakaran
3 مرحبا Բարի' գալուստ
Bari galust
4 عندك شي بيت خاوي ؟ Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat senyak uneq?
5 صيغة خرا Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat hamar unek
6 كأين شي حمام فلبيت؟ Սենյակում լոգարան կա՞
Senyakum logaran ka?
7 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ
Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
8 بغيتي غرفة مزدوجة؟ Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ
Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
9 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով
Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
10 غرفة بالفطور Սենյակ նախաճաշով
Senyak naxatchashov
11 بشحال الليلة؟ Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը
Vorqan e mek gisherva arjeqy?
12 بشحال تمن الليلة؟ Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը
Nax ktsankanayi tesnel senyaky
13 !معلوم Այո, իհարկե'
Ayo, iharke
14 شكرا, لبيت مزيان Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է
Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
15 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար
Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
16 غاليا عليا, شكرا Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն
Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
17 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար
Karor eq hog tanel ureberis hamar?
18 فين كأين بيتي عافاك؟ Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը
Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
19 في الطابق الاول Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
20 كأين السانسور؟ Վերելակ կա՞
Verelak ka?
21 السانسور عليسر Վերելակը ձախի վրա է
Verelaky dzaxi vra e
22 السانسور عليمن Վերելակը աջի վրա է
Verelaky adji vra e
23 فين كأينة المصبنة؟ Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը
Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
24 في الطابق السفلي Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
25 الطابق السفلي Առաջին հարկ
Aradjin hark
26 البيت Սենյակ
Senyak
27 البريسينغ Լվացքատուն
Lvatsqatun
28 صالون الحلاقة Վարսավիրանոց
Varsaviranots
29 موقف السيارات Ավտոկանգառ
Avtokangar
30 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը
Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
31 قاعة لجتماعات Նիստերի դահլիճ
Nisteri dahlitch
32 البيسين سخون Լողավազանը տաքացվում է
Loravazany taqacvum e
33 البيسين Լողավազան
Loravazan
34 فيقيني مع السبعة عافاك Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ
Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
35 الساروت عافاك Բանալին, խնդրե'մ
Banalin, xndrem
36 الباس عافاك Քարտ-բանալին, խնդրե'մ
Qart-banalin, xndrem
37 كأينين شي ميساجات ليا؟ Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞
Indz hamar harordagrutyun ka?
38 اه, هاهوما Այո, խնդրեմ դրանք
Ayo, xndrem dranq
39 اه متوصلتي بوالو Ոչ, ոչինչ չեք ստացել
Votch, votchintch tcheq statsel
40 فين نقدر نصرف؟ Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել
Vorter karor em por manrel?
41 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ
Karor eq manrel, xndrem?
42 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել
Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel16 - بحر

بحر
اختبار مختصر
الدروس
1 لبحر Լողափ
Lorap
2 فين نقدر نشري كورة؟ Որտեղ կարող եմ գնդակ գնել
Vorter karor em gndak gnel
3 كأين حانوت فهاد جيهة Այս ուղղությամբ խանութ կա
Ays urutyamb xanut ka
4 كورة Գնդակ
Gndak
5 منظار Հեռադիտակ
Heraditak
6 كاصكيط Գլխարկ
Glxark
7 سربيتة Սրբիչ
Srbitch
8 صاندالة Սանդալներ
Sandalner
9 سطل Դույլ
Duyl
10 كريم ضد الشمس Արևից պաշտպանիչ քսուք
Arevits pashtpanitch qsouq
11 مأيو Լողավարտիք
Loravartiq
12 نظاظر د الشمش Արևային ակնոցներ
Arevayin aknotsner
13 قشريات Խեցեմորթներ
Xetemortner
14 نتشمش Արևային լոգանք ընդունել
Arevayin loganq yndunel
15 مشمش Արևոտ
Arevot
16 غروب الشمش Մայրամուտ
Mayramut
17 باراصول Լողափնյա հովանոց
Lorapnya hovanots
18 الشمش Արև
Arev
19 التشماش Արևահարում
Arevaharum
20 واش خطر العومان هنا؟ Լողալն այստեղ վտանգավո՞ր է
Loraln ayster vtangavor e?
21 لا ماشي خطر Ոչ, վտանգավոր չէ
Votch, vtangavor tche
22 اه العومان هنا خطر Այո, լողալն այստեղ վտանգավոր է
Ayo, loraln ayster vtangavor e
23 العومان Լողալ
Loral
24 السباحة Լող
Lor
25 الموجة Ալիք
Aliq
26 لبحر Ծով
Tsov
27 الكتبان Ավազաբլուր
Avazablur
28 الرملة Ավազ
Avaz
29 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ Ի՞նչ եղանակ է սպասվում վաղը
Intch yeranak e spasvum vary?
30 الوقت غادي يتبدل Եղանակը փոխվելու է
Yeranaky poxvelu e
31 غادية طيح الشتا Անձրև է գալու
Andzrev e galu
32 غاديا تكون الشمش Արև է լինելու
Arev e linelu
33 غأيكون الريح بزاف Քամի է լինելու
Qami e linelu
34 مأيو Լողազգեստ
Lorazgest
35 الظل Ստվեր
Stver17 - في حالة قلق

في حالة قلق
اختبار مختصر
الدروس
1 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ
Karor eq indz ognel, xndrum em?
2 توضرت Ես մոլորվել եմ
Es molorvel em
3 اش حب لخاطر؟ Ի՞նչ եք ցանկանում
Inch eq tsankanum?
4 اش وقع Ի՞նչ է պատահել
Inch e patahel?
5 فين نقدر نلقى مترجم؟ Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել
Vorter karor em targmanich gtnel?
6 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա
Motakayqum vorter deratun ka?
7 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ
Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
8 اش من طريطمون متبع دابا؟ Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին
Inch bujum eq stanum nerka pahin?
9 سبيطار Հիվանդանոց
Hivandanots
10 فارماصيان Դեղատուն
Deratun
11 طبيب Բժիշկ
Bjhishk
12 مصلحة طبية Բժշկական սպասարկում
Bjhshkakan spasarkum
13 توضرو ليا لوراق Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը
Yes kortsrel em im pastatrtery
14 تسرقو ليا لوراق Իմ փաստաթղթերը գողացել են
Im pastatrtery goracel en
15 مكتب الاغراض اللي تلقات Գտնված իրերի բաժին
Gtnvats ireri bajhin
16 مركز الانقاد Օգնության կետ
Ognutyan ket
17 مخرج الاغاثة Պահեստային ելք
Pahestayin yelq
18 لبوليس Ոստիկանություն
Vostikanutyun
19 لوراق Փաստաթղթեր
Pastatrter
20 لفلوس Փող
Por
21 لباسبور Անձնագիր
Andznagir
22 لحوايج Ուղեբեռ
Ureber
23 لا بلاش، شكرا Պետք չէ, շնորհակալություն
Petq che, shnorhakalutyun
24 بعد مني Հանգիստ թողե'ք ինձ
Hangist torek indz
25 سير فحالك Հեռացե'ք
Heratsek
تحميل mp3  و pdf
MP3 + PDF

قم بتحميل كل التعبيرات

عرض توضيحي مجانيبداية

تحميل mp3 و pdf