مفردات > الاوكراني

1 - التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام Добрий день
Dobryi den'
2 صيغة خرا Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 مسا لخير Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 بسلامه До побачення
Do pobatchennja
5 صيغة خرا Бувай
Buvaj!
6 من بعد Побачимось
Pobatchymos'
7 ايه Так
Tak
8 لا Ні
Ni
9 من فضلك Вибачте
Vybatchte
10 صيغة خرا Перепрошую
Pereprochuju
11 شكرا Дякую
Djakuju
12 شكرا بزاف Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 شكرا على المساعدة Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 بلا جميل Будь ласка
Bud' laska
15 صيغة خرا Прошу
Prochu
16 واخا Гаразд
Gharazd
17 صيغة خرا Добре
Dobre
18 بشحال هدا عافاك؟ Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 عَفْوا Пробачте!
Probatchte
20 صيغة خرا Даруйте!
Darujte!
21 ما فهمتش Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 فهمت Зрозуміло
Zrozumilo
23 معرفتش Я не знаю
Ja ne znaju
24 ممنوع Заборонено
Zaboroneno
25 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 سنة سعيدة З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 عيد ميلاد سعيد З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 مبروك لعواشر Зі святом!
Zi svjatom!
29 مبروك Вітаю!
Vitaju!2 - مناقشة

مناقشة
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام، لباس؟ Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 صيغة خرا Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 السلام، بخير. Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 صيغة خرا Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 واش كتهضر الأوكرانية Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 لا، ماكنهضرش الأوكرانية Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 غير شوية Лише трохи
Lyshe trokhy
8 من اينا بلاد انتا ؟ З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 صيغة خرا Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 اشنوهي جنسيتك؟ Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 أنا عربي Я мароканець
Ja marokanets'
12 مني مرا هي الي كاتكلم Я мароканка
Ja marokanka
13 و نتي ساكنة هنا؟ А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 ايه، ساكنة هنا Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 اسميتي سارة و نتا Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 جوليان Жульєн
Ʒul'jen
17 اش كدير هنا؟ Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 انا في عطلة Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 نحن في عطلة Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 انا في سفر اعمال Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 كانخدم هنا Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 كانخدمو هنا Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 صيغة خرا Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 كأين شي متحف قريب من هنا؟ Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 فين نقدر نتكونيكتا؟ Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - التعلم

التعلم
اختبار مختصر
الدروس
1 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 ايه، واخا Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 اسميت هدا؟ Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 هادي طابلة Це стіл
Tse stil
5 طابلة، فهمتي؟ Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 ما فهمتش Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 عاود من فضلك Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 فهمت Зрозуміло
Zrozumilo4 - الألوان

الألوان
اختبار مختصر
الدروس
1 عجبني لون هدا الطبلة Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 هادا حمر Це червоний
Tse tchervonyj
3 زرق Блакитний
Blakytnyj
4 صفر Жовтий
Ʒovtyj
5 بيض Білий
Bilyj
6 كحل Чорний
Tchornyj
7 خضر Зелений
Zelenyj
8 ليموني Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 عكري Фіолетовий
Fioletovyj
10 رمادي Сірий
Siryj5 - الأعداد

الأعداد
اختبار مختصر
الدروس
1 زيرو Нуль
Nul'
2 واحد Один
Odyn
3 جوج Два
Dva
4 تلاتة Три
Try
5 ربعة Чотири
Tchotyry
6 خمسة П'ять
P`jat'
7 ستة Шість
Shist'
8 سبعة Сім
Sim
9 تمنية Вісім
Visim
10 تسعة Дев'ять
Dev`jat'
11 عشرة Десять
Desjat'
12 حضاش Одинадцять
Odynadtsjat'
13 طناش Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 تلطاش Тринадцять
Trynadtsjat'
15 ربعطاش Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 خمسطاش П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 سطاش Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 سبعطاش Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 تمنطاش Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 تسعطاش Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 عشرين Двадцять
Dvadtsjat'
22 واحد أو عشرين Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 تنين او عشرين Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 تلاتة او عشرين Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 ربعة او عشرين Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 خمسة أو عشرين Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 ستة او عشرين Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 سبعة او عشرين Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 تمنية او عشرين Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 تسعة او عشرين Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 تلاتين Тридцять
Trydtsjat'
32 واحد أو تلاتين Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 تنين او تلاتين Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 تلاتة او تلاتين Тридцять три
Trydtsjat' try
35 ربعة او تلاتين Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 خمسة أو تلاتين Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 ستة او تلاتين Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 ربعين Сорок
Sorok
39 خمسين П'ятдесят
P`jatdesjat
40 ستين Шістдесят
Shistdesjat
41 سبعين Сімдесят
Simdesjat
42 تمانين Вісімдесят
Visimdesjat
43 تسعين Дев'яносто
Dev`janosto
44 ميا Сто
Sto
45 ميا او خمسين Сто п'ять
Sto p`jat'
46 ميتين Двісті
Dvisti
47 تلت ميا Триста
Trysta
48 ربع ميا Чотириста
Tchotyrysta
49 ألف Тисяча
Tysjatcha
50 ألف أو خمس ميا Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 ألفين Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 عشرالاف Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - التوقيت الزمني

التوقيت الزمني
اختبار مختصر
الدروس
1 ايمتا جيتي لهنا؟ Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 ليوم Сьогодні
S'oghodni
3 لبارح Учора
Utchora
4 هادي يومين Два дні тому
Dva dni tomu
5 شحال غادي تبقا هنا؟ Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 غادي نمشي غدة Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 غادي نمشي بعد غدة Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 غادي من بعد تلت ايام Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 تنين Понеділок
Ponedilok
10 تلات Вівторок
Vivtorok
11 لاربعا Середа
Sereda
12 لخميس Четвер
Tchetver
13 جمعة П'ятниця
P'jatnytsja
14 سبت Субота
Subota
15 لحد Неділя
Nedilja
16 شهر واحد Січень
Sitchen'
17 شهر جوج Лютий
Ljutyj
18 شهر تلاتة Березень
Berezen'
19 شهر ربعة Квітень
Kviten'
20 شهر خمسة Травень
Traven'
21 شهر ستة Червень
Tcherven'
22 شهر سبعة Липень
Lypen'
23 شهر تمنية Серпень
Serpen'
24 شهر تسعة Вересень
Veresen'
25 شهر عشرة Жовтень
Ʒovten'
26 شهر حضاش Листопад
Lystopad
27 شهر طناش Грудень
Ghruden'
28 أشمن ساعة غادي تمشي؟ О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 الصباح... معا تمنية О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 الصباح... معا تمنية أو ربع Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 صيغة خرا О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 الصباح... معا تمنية أو نص Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 صيغة خرا О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 صيغة خرا О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 لعشية... معا لعشرة Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 انا معطل Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - طاكسي

طاكسي
اختبار مختصر
الدروس
1 !?طاكسي Таксі!
Taksi!
2 فين غادي ؟ Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 غادي لمحطة Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 غادي لفندق ليل و نهار Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 ممكن توصلني للمطار؟ Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 واش بعيد من هنا؟ Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 لا، قريب Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 بعيد شوية Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 بشحال؟ Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 ديني هنا عافاك Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 علا ليمن Це справа
Tse sprava
13 علا ليسر Це зліва
Tse zliva
14 نيشان Прямо
Prjamo
15 كاين هنا Це тут
Tse tut
16 هنا По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 !سطوب Стоп!
Stop!
18 خود وقتك Не поспішайте
Ne pospichajte
19 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - المشاعر

المشاعر
اختبار مختصر
الدروس
1 كنبغي بلادكم بزاف Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 كنبغيك Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 صيغة خرا Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 انا فرحان Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 انا حزين Мені сумно
Meni sumno
6 كنحس براسي مزيان Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 فيا لبرد Мені холодно
Meni kholodno
8 فيا الصهد Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 كبير بزاف Великувато
Velykuvato
10 الا كان الشخص أو الحاجة اللي كنهدرو عليها م&# Завеликий
Zavelykyj
11 صغير بزاف Замало
Zamalo
12 الا كان الشخص أو الحاجة اللي كنهدرو عليها م&# Малий
Malyj
13 هو هاداك Чудово
Tchudovo
14 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 بغيت نخرج ليوم فاليل Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 فكرة مزيانة Чудова ідея
Tchudova ideja
17 صيغة خرا Гарна ідея
Gharna ideja
18 باغي ننشط Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 لا ماشي فكرة مزيانة Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 مباغيش نخرج ليوم Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 باغي نرتاح Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 بغيت دير الرياضة؟ Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 اه باغي ننشط Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 كنلعب التنيس Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 لا شكرا عيان بزاف Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - العائلة

العائلة
اختبار مختصر
الدروس
1 عند ك لعائلة هنا ؟ У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 لواليد Мій батько
Mij bat'ko
3 لواليدة Моя мати
Moja maty
4 ولدي Мій син
Mij syn
5 بنتي Моя донька
Moja don'ka
6 خويا Брат
Brat
7 أختي Сестра
Sestra
8 واحد صاحبي Друг
Drug
9 صيغة خرا Приятель
Pryjatel'
10 صديقتي Подруга
Podruga
11 صيغة خرا Приятелька
Pryjatel'ka
12 صاحبي Мій хлопець
Mij khlopets'
13 صاحبتي Моя дівчина
Moja divtchyna
14 راجلي Мій чоловік
Mij tcholovik
15 مراتي Моя дружина
Moja druʒyna10 - حانة

حانة
اختبار مختصر
الدروس
1 لبار Бар
Bar
2 تشرب شي حاجة؟ Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 الشرب Пити
Pyty
4 الكاس Склянка
Skljanka
5 واخا Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 صيغة خرا Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 أشنو تاخد؟ Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 أشنو كاين ما يتشرب ؟ Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 كاين لما أولا لعصير Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 لما Вода
Voda
11 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 كلاصون Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 شوكلاط Шоколад
Chokolad
14 لحليب Молоко
Moloko
15 أتاي Чай
Tchaj
16 قهوة Кава
Kava
17 سكر З цукром
Z tsukrom
18 بلحليب З вершками
Z verchkamy
19 روج Вино
Vyno
20 بيرة Пиво
Pyvo
21 أتاي من فضلك Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 بيرة من فضلك Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 أشنو بغيتي تشربي؟ Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 جوج أتاي من فضلك Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 جوج بيرات من فضلك Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 والو، شكرا Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 في صحتك Будьмо!
Bud'mo!
28 في صحتنا Будьмо!
Bud'mo!
29 لحساب من فضلك Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 شحال لحساب ؟ Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 ميتين درهم Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 عارضة عليك Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - مطعم

مطعم
اختبار مختصر
الدروس
1 ريسطورون Ресторан
Restoran
2 تاكل شي حاجة ؟ Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 واخا Так, хочу
Tak, khotchu
4 الماكلة Їсти
Jisty
5 فين نقدرو ناكلو؟ Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 فين نقدرو نتغداو؟ Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 لعشا Вечеря
Vetcherja
8 لفطور Сніданок
Snidanok
9 !من فضلك Будь ласка!
Bud' laska!
10 !لا كارط عافاك Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 !هاهي لاكارط Ось меню!
Os' menju!
12 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 بروز З рисом
Z rysom
14 بليبات З макаронами
Z makaronamy
15 بي بطاطا З картоплею
Z kartopleju
16 بلخضرة З овочами
Z ovotchamy
17 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 لخبز Хліб
Khlib
19 زبدة Вершкове масло
Verchkove maslo
20 شلاضة Салат
Salat
21 ديسير Десерт
Desert
22 فواكه Фрукти
Frukty
23 عندك موس عافاك؟ У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 وخ انا غادي نجيبو دابا Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 موس Ніж
Niʒ
26 فورشيطة Виделка
Vydelka
27 معالقة Ложка
Loʒka
28 واش هادا طبق ساخن؟ Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 !اه و فيه ليقاما بزاف Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 سخون Гаряча страва
Garjatcha strava
31 بارد Холодна страва
Kholodna strava
32 فيه ليقاما Гостра страва
Ghostra strava
33 غادي ناخد لحوت Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 حتا أنا Я також
Ja takoʒ12 - القراق

القراق
اختبار مختصر
الدروس
1 تعطل لوقت، خصني نمشي Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 صيغة خرا Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 واخا Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 كنسكن هنا Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 واش عندك رقم تيليفون ؟ У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 ايه، هوا هدا Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 دوزت معاك وقت زوين Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 مني كنهدرو مع مرا Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 غادي نتلاقاو قريب Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 ان شاء الله Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 بسلامة До побачення!
Do pobatchennja
14 نتلاقاو غدا До завтра!
Do zavtra!
15 بسلامة Бувай!
Buvaj!13 - المواصلات

المواصلات
اختبار مختصر
الدروس
1 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 فين غادي هاد التران عافاك؟ Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 تيكي لمدينة الشمش من فضلك Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 عندك توقيت الترانات؟ У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 توقيت الطوبيسات Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 هوا هدا Ось цей
Os' tsej
12 شكرا Дякую
Djakuju
13 بلا جميل، طريق السلامة Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 لميكانيسيان Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 سطاسيون Заправка
Zapravka
16 عمر من فضلك Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 بشكليطة Велосипед
Velosyped
18 الصونطر فيل Центр міста
Tsentr mista
19 خرجة ديال لمدينة Передмістя
Peredmistja
20 صيغة خرا Пригород
Pryghorod
21 هادي مدينة كبيرة Це велике місто
Tse velyke misto
22 هادا فيلاج Це село
Tse selo
23 جبل Гора
Ghora
24 واد Озеро
Ozero
25 عروبية Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - البحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
اختبار مختصر
الدروس
1 واش سارة هنا من فضلك ؟ Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 اه هاهي هنا Так, вона тут
Tak, vona tut
3 لا خرجات Вона вийшла
Vona vyjshla
4 ممكن تعيط ليها في البورطابل Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 عارف فين نفدر نلقاها؟ Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 هي في الخدمة Вона на роботі
Vona na roboti
7 هي فدارها Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 واش جوليان هنا عافاك؟ Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 اه. هاهوهنا Так, він тут
Tak, vin tut
10 لا خرج Він вийшов
Vin vyjshov
11 عارفة فين نقدر نلقاها؟ Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 هو في الخدمة Він на роботі
Vin na roboti
14 هو فدارو Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - فندق

فندق
اختبار مختصر
الدروس
1 اوطيل Готель
Ghotel'
2 ابارتمون Квартира
Kvartyra
3 مرحبا Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 عندك شي بيت خاوي ؟ У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 كأين شي حمام فلبيت؟ Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 بغيتي غرفة مزدوجة؟ Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 غرفة بالفطور Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 بشحال الليلة؟ Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 بشحال تمن الليلة؟ Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 !معلوم Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 شكرا, لبيت مزيان Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 غاليا عليا, شكرا Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 فين كأين بيتي عافاك؟ Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 في الطابق الاول Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 كأين السانسور؟ А ліфт є?
A lift je?
20 السانسور عليسر Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 السانسور عليمن Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 فين كأينة المصبنة؟ Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 في الطابق السفلي Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 الطابق السفلي Перший поверх
Pershyj poverkh
25 البيت Номер
Nomer
26 البريسينغ Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 صالون الحلاقة Перукарня
Perukarnja
28 موقف السيارات Автостоянка
Avtostojanka
29 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 قاعة لجتماعات Конференц-зал
Konferents-zal
31 البيسين سخون Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 البيسين Басейн
Basejn
33 فيقيني مع السبعة عافاك Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 الساروت عافاك Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 الباس عافاك Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 كأينين شي ميساجات ليا؟ Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 اه, هاهوما Так, ось вони
Tak, os' vony
38 اه متوصلتي بوالو Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 فين نقدر نصرف؟ Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - بحر

بحر
اختبار مختصر
الدروس
1 لبحر Пляж
Pljaʒ
2 فين نقدر نشري كورة؟ Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 كأين حانوت فهاد جيهة У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 كورة М'яч
M'jatch
5 منظار Бінокль
Binokl'
6 كاصكيط Кепка
Kepka
7 سربيتة Рушник
Rushnyk
8 صاندالة Сандалі
Sandali
9 سطل Відро
Vidro
10 كريم ضد الشمس Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 مأيو Плавки
Plavky
12 نظاظر د الشمش Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 قشريات Ракоподібні
Rakopodibni
14 نتشمش Засмaтaяти
Zazmahaty
15 مشمش Сонячний
Sonjatchnyj
16 غروب الشمش Захід сонця
Zakhid sontsja
17 باراصول Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 الشمش Сонце
Sontse
19 التشماش Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 واش خطر العومان هنا؟ Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 لا ماشي خطر Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 اه العومان هنا خطر Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 العومان Плавати
Plavaty
24 السباحة Плавання
Plavannja
25 الموجة Хвиля
Khvylja
26 لبحر Море
More
27 الكتبان Дюна
Djuna
28 الرملة Пісок
Pisok
29 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 الوقت غادي يتبدل Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 غادية طيح الشتا Піде дощ
Pide dochtch
32 غاديا تكون الشمش Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 غأيكون الريح بزاف Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 مأيو Купальник
Kupal'nyk
35 الظل Тінь
Tin'17 - في حالة قلق

في حالة قلق
اختبار مختصر
الدروس
1 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 توضرت Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 اش حب لخاطر؟ Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 اش وقع Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 صيغة خرا Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 فين نقدر نلقى مترجم؟ Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 اش من طريطمون متبع دابا؟ Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 سبيطار Лікарня
Likarnja
11 فارماصيان Аптека
Apteka
12 طبيب Лікар
Likar
13 مصلحة طبية Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 توضرو ليا لوراق Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 تسرقو ليا لوراق У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 مكتب الاغراض اللي تلقات Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 مركز الانقاد Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 مخرج الاغاثة Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 لبوليس Міліція
Militsija
20 صيغة خرا Поліція
Politsija
21 لوراق Папери
Papery
22 صيغة خرا Документи
Dokumenty
23 لفلوس Гроші
Ghrochi
24 لباسبور Паспорт
Pasport
25 لحوايج Багаж
Baghaʒ
26 لا بلاش، شكرا Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 بعد مني Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 سير فحالك Залиште мене!
Zalychte mene!
تحميل mp3  و pdf
MP3 + PDF

قم بتحميل كل التعبيرات

عرض توضيحي مجانيبداية

تحميل mp3 و pdf