مفردات > البلغاري

1 - التعابير الأساسية
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 السلام 🔊 Добър ден dobăr den
🔊 السلام 🔊 добро утро dobro utro
🔊 مسا لخير 🔊 Добър вечер dobăr večer
🔊 بسلامه 🔊 Довиждане doviždane
🔊 بسلامه 🔊 1. Чао ; 2. Дочуване 1. čao ; 2. dočuvane
🔊 من بعد 🔊 До скоро do skoro
🔊 من بعد 🔊 До след малко do sled malko
🔊 ايه 🔊 Да da
🔊 لا 🔊 Не ne
🔊 من فضلك 🔊 Извинете izvinete
🔊 شكرا 🔊 Благодаря blagodarja
🔊 شكرا 🔊 мерси mersi
🔊 شكرا بزاف 🔊 Благодаря много blagodarja mnogo
🔊 شكرا بزاف 🔊 мерси много mersi mnogo
🔊 شكرا على المساعدة 🔊 Благодаря за помощта blagodarja za pomošta
🔊 شكرا على المساعدة 🔊 Благодаря за съдействието blagodarja za sădejstvieto
🔊 بلا جميل 🔊 Моля molja
🔊 بلا جميل 🔊 Няма защо ; За нищо njama zašto ; za ništo
🔊 واخا 🔊 Добре dobre
🔊 بشحال هدا عافاك؟ 🔊 Колко струва? kolko struva
🔊 بشحال هدا عافاك؟ 🔊 каква е цената? kakva e cenata
🔊 عَفْوا 🔊 Извинете izvinete
🔊 عَفْوا 🔊 пардон, прощавайте pardon, proštavajte
🔊 ما فهمتش 🔊 Не разбирам ne razbiram
🔊 فهمت 🔊 Разбрах razbrah
🔊 معرفتش 🔊 Не знам ne znam
🔊 ممنوع 🔊 Забранено zabraneno
🔊 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ 🔊 Къде е тоалетната? kăde e toaletnata
🔊 سنة سعيدة 🔊 Честита Нова Година! čestita nova godina
🔊 سنة سعيدة 🔊 за много години za mnogo godini
🔊 عيد ميلاد سعيد 🔊 Честит рожден ден! čestit rožden den
🔊 مبروك لعواشر 🔊 Весели празници veseli praznici
🔊 مبروك 🔊 Честито! čestito
🔊 مبروك 🔊 поздравления pozdravlenija
2 - مناقشة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 السلام، لباس؟ 🔊 Здрасти. Как си? zdrasti. как si
🔊 السلام، لباس؟ 🔊 Здравей. Как си? zdravej kak si
🔊 السلام، بخير. 🔊 Здрасти. Добре, благодаря zdrasti. dobre, blagodarja
🔊 واش كتهضر البلغارية 🔊 Говориш ли български? govorite li bălgarski
🔊 لا، ماكنهضرش البلغارية 🔊 Не, не говоря български Ne, ne govoria bălgarski
🔊 غير شوية 🔊 Само малко samo malko
🔊 من اينا بلاد انتا ؟ 🔊 От къде си? ot kăde si
🔊 اشنوهي جنسيتك؟ 🔊 Какъв си по народност? kakăv si po narodnost
🔊 أنا عربي 🔊 Аз съм мароканец az săm marokanec
🔊 أنا عربية 🔊 Аз съм мароканка az săm marokanka
🔊 و نتي ساكنة هنا؟ 🔊 А ти, тук ли живееш? a ti, tuk li živeeš
🔊 ايه، ساكنة هنا 🔊 Да, тук живея da, tuk živeja
🔊 اسميتي سارة و نتا 🔊 Казвам се Сара, а ти? Kazvam se Sara, a ti
🔊 جوليان 🔊 Жулиен žulien
🔊 اش كدير هنا؟ 🔊 Какво правиш тук? kakvo praviš tuk
🔊 انا في عطلة 🔊 На почивка съм na počivka săm
🔊 نحن في عطلة 🔊 Ние сме на почивка nie sme na počivka
🔊 انا في سفر اعمال 🔊 Пътувам по работа pătuvam po rabota
🔊 كانخدم هنا 🔊 Аз работя тук (az) rabotja tuk
🔊 كانخدم هنا 🔊 тук бачкам tuk bačkam
🔊 كانخدمو هنا 🔊 Ние работим тук (nie) rabotim tuk
🔊 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ 🔊 Бихте ли ни препоръчали хубав ресторант? bihte li ni preporăčali hubav restorant?
🔊 كأين شي متحف قريب من هنا؟ 🔊 Има ли наблизо музей? ima li nablizo muzej?
🔊 فين نقدر نتكونيكتا؟ 🔊 Къде има интернет? kăde ima internet
3 - التعلم
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ 🔊 Искаш ли да научиш непознати думи? iskaš li da naučiš nepoznati dumi
🔊 ايه، واخا 🔊 Да, добре! da, dobre
🔊 اسميت هدا؟ 🔊 Какво е това? kakvo e tova
🔊 هادي طابلة 🔊 Това е маса tova e masa
🔊 طابلة، فهمتي؟ 🔊 Маса, разбираш ли? masa, razbiraš li
🔊 ما فهمتش 🔊 Не разбирам ne razbiram
🔊 عاود من فضلك 🔊 Моля, повтори? molja, povtori
🔊 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ 🔊 Може ли до говориш малко по-бавно? moje li da govoriš malko po-bavno
🔊 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ 🔊 Моля те, напиши го? molja te, napiši go
🔊 فهمت 🔊 Разбрах razbrah
4 - الألوان
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 عجبني لون هدا الطبلة 🔊 Харесва ми цветът на тази маса haresva mi cvetăt na tazi masa
🔊 هادا حمر 🔊 това е червено tova e červeno
🔊 هادا حمر 🔊 червен červen
🔊 زرق 🔊 синьо sinjo
🔊 زرق 🔊 син sin
🔊 صفر 🔊 жълто žălto
🔊 صفر 🔊 жълт žălt
🔊 بيض 🔊 бяло bjalo
🔊 بيض 🔊 бял bjal
🔊 كحل 🔊 черно černo
🔊 كحل 🔊 черен čeren
🔊 خضر 🔊 зелено zeleno
🔊 خضر 🔊 зелен zelen
🔊 ليموني 🔊 оранжево oranževo
🔊 ليموني 🔊 оранжев oranžev
🔊 عكري 🔊 лиляво liljavo
🔊 عكري 🔊 лиляв liljav
🔊 رمادي 🔊 сиво sivo
🔊 رمادي 🔊 сив siv
5 - الأعداد
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 زيرو 🔊 нула nula
🔊 واحد 🔊 едно edno
🔊 جوج 🔊 две dve
🔊 تلاتة 🔊 три tri
🔊 ربعة 🔊 четири četiri
🔊 خمسة 🔊 пет pet
🔊 ستة 🔊 шест šest
🔊 سبعة 🔊 седем sedem
🔊 تمنية 🔊 осем osem
🔊 تسعة 🔊 девет devet
🔊 عشرة 🔊 десет deset
🔊 حضاش 🔊 единадесет edinadeset
🔊 حضاش 🔊 единайсет edinajset
🔊 طناش 🔊 дванадесет dvanadeset
🔊 طناش 🔊 дванайсет dvanajset
🔊 تلطاش 🔊 тринадесет trinadeset
🔊 تلطاش 🔊 тринайсет trinajset
🔊 ربعطاش 🔊 четиринадесет četirinadeset
🔊 ربعطاش 🔊 четиринайсет četirinajset
🔊 خمسطاش 🔊 петнадесет petnadeset
🔊 خمسطاش 🔊 петнайсет petnajset
🔊 سطاش 🔊 шестнадесет šestnadeset
🔊 سطاش 🔊 шестнайсет šestnajset
🔊 سبعطاش 🔊 седемнадесет sedemnadeset
🔊 سبعطاش 🔊 седемнайсет sedemnajset
🔊 تمنطاش 🔊 осемнадесет osemnadeset
🔊 تمنطاش 🔊 осемнайсет osemnajset
🔊 تسعطاش 🔊 деветнадесет devetnadeset
🔊 تسعطاش 🔊 деветнайсет devetnajset
🔊 عشرين 🔊 двадесет dvadeset
🔊 عشرين 🔊 двайсет dvajset
🔊 واحد أو عشرين 🔊 двадесет и едно dvadeset I edno
🔊 واحد أو عشرين 🔊 двайсет и едно dvajset I edno
🔊 تنين او عشرين 🔊 двадесет и две dvadeset I dve
🔊 تنين او عشرين 🔊 двайсет и две dvaiset I dve
🔊 تلاتة او عشرين 🔊 двадесет и три dvadeset I tri
🔊 تلاتة او عشرين 🔊 двайсет и три dvajset I tri
🔊 ربعة او عشرين 🔊 двадесет и четири dvadeset I četiri
🔊 ربعة او عشرين 🔊 двайсет и четири dvajset I četiri
🔊 خمسة أو عشرين 🔊 двадесет и пет dvadeset I pet
🔊 خمسة أو عشرين 🔊 двайсет и пет dvajset I pet
🔊 ستة او عشرين 🔊 двадесет и шест dvadeset I šest
🔊 ستة او عشرين 🔊 двайсет и шест dvajset I šest
🔊 سبعة او عشرين 🔊 двадесет и седем dvadeset I sedem
🔊 سبعة او عشرين 🔊 двайсет и седем dvajset I sedem
🔊 تمنية او عشرين 🔊 двадесет и осем dvadeset I osem
🔊 تمنية او عشرين 🔊 двайсет и осем dvajset I osem
🔊 تسعة او عشرين 🔊 двадесет и девет dvadeset I devet
🔊 تسعة او عشرين 🔊 двайсет и девет dvajset I devet
🔊 تلاتين 🔊 тридесет trideset
🔊 تلاتين 🔊 трийсет trijset
🔊 واحد أو تلاتين 🔊 тридесет и едно trideset I edno
🔊 واحد أو تلاتين 🔊 трийсет и едно trijset I edno
🔊 تنين او تلاتين 🔊 трийсет и две trijset I dve
🔊 تنين او تلاتين 🔊 тридесет и две trideset I dve
🔊 تلاتة او تلاتين 🔊 тридесет и три trideset I tri
🔊 تلاتة او تلاتين 🔊 трийсет и три trijset I tri
🔊 ربعة او تلاتين 🔊 трийсет и четири trijset I četiri
🔊 ربعة او تلاتين 🔊 тридесет и четири trideset I četiri
🔊 خمسة أو تلاتين 🔊 тридесет и пет trideset I pet
🔊 خمسة أو تلاتين 🔊 трийсет и пет trijset I pet
🔊 ستة او تلاتين 🔊 тридесет и шест trideset I šest
🔊 ستة او تلاتين 🔊 трийсет и шест trijset I šest
🔊 ربعين 🔊 четиридесет četirideset
🔊 ربعين 🔊 четиресет četireset
🔊 خمسين 🔊 петдесет petdeset
🔊 ستين 🔊 шестдесет šestdeset
🔊 ستين 🔊 шейсет šejset
🔊 سبعين 🔊 седемдесет sedemdeset
🔊 تمانين 🔊 осемдесет osemdeset
🔊 تسعين 🔊 деветдесет devetdeset
🔊 ميا 🔊 сто sto
🔊 ميا او خمسين 🔊 петстотин petstotin
🔊 ميتين 🔊 двеста dvesta
🔊 تلت ميا 🔊 триста trista
🔊 ربع ميا 🔊 четиристотин četiristotin
🔊 ألف 🔊 хиляда hiljada
🔊 ألف أو خمس ميا 🔊 хиляда и петстотин hiljada I petstotin
🔊 ألفين 🔊 две хиляди dve hiljadi
🔊 عشرالاف 🔊 десет хиляди deset hiljadi
6 - التوقيت الزمني
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 ايمتا جيتي لهنا؟ 🔊 Кога пристигна? koga pristigna?
🔊 ليوم 🔊 Днес dnes
🔊 لبارح 🔊 Вчера včera
🔊 هادي يومين 🔊 Преди два дни predi dva dni
🔊 شحال غادي تبقا هنا؟ 🔊 Колко време оставаш тук? kolko vreme ostavaš tuk
🔊 غادي نمشي غدة 🔊 Тръгвам си утре trăgvam si utre
🔊 غادي نمشي غدة 🔊 отивам си утре otivam si utre
🔊 غادي نمشي بعد غدة 🔊 Тръгвам си други ден trăvam si drugi den
🔊 غادي نمشي بعد غدة 🔊 заминавам си други ден zaminavam si drugi den
🔊 غادي من بعد تلت ايام 🔊 Тръгвам си след три дни trăgvam si sled tri dni
🔊 تنين 🔊 Понеделник ponedelnik
🔊 تلات 🔊 Вторник vtornik
🔊 لاربعا 🔊 Сряда srjada
🔊 لخميس 🔊 Четвъртък četvărtăk
🔊 جمعة 🔊 Петък petăk
🔊 سبت 🔊 Събота săbota
🔊 لحد 🔊 Неделя nedelja
🔊 شهر واحد 🔊 Януари januari
🔊 شهر جوج 🔊 Февруари fevruari
🔊 شهر تلاتة 🔊 Март mart
🔊 شهر ربعة 🔊 Април april
🔊 شهر خمسة 🔊 Май maj
🔊 شهر ستة 🔊 Юни juni
🔊 شهر سبعة 🔊 Юли juli
🔊 شهر تمنية 🔊 Август avgust
🔊 شهر تسعة 🔊 Септември septemvri
🔊 شهر عشرة 🔊 Октомври oktomvri
🔊 شهر حضاش 🔊 Ноември noemvri
🔊 شهر طناش 🔊 Декември dekemvri
🔊 أشمن ساعة غادي تمشي؟ 🔊 В колко часа си тръгваш? v kolko časa si trăgvaš
🔊 الصباح... معا تمنية 🔊 Утре сутринта в осем часа utre sutrinta v osem časa
🔊 الصباح... معا تمنية أو ربع 🔊 Утре сутринта в осем и петнадесет utre sutrinta v osem I petnadeset
🔊 الصباح... معا تمنية أو ربع 🔊 Утре сутринта в осем и петнайсет utre sutrinta v osem I petnajset
🔊 الصباح... معا تمنية أو نص 🔊 Утре сутринта в осем и тридесет utre sutrinta v osem I trideset
🔊 الصباح... معا تمنية أو نص 🔊 Утре сутринта в осем и трийсет utre sutrinta v osem I trijset
🔊 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين 🔊 Утре сутринта в осем часа и четиридесет и пет utre sutrinta v osem i četirideset I pet
🔊 لعشية... معا لعشرة 🔊 Довечера в осемнадесет часа dovečera v osemnadeset časa
🔊 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين 🔊 Утре сутринта в осем и четиресет и пет utre sutrinta v osem i četirеset I pet
🔊 لعشية... معا لعشرة 🔊 Довечера в осемнайсет часа dovečera v osemnajset časa
🔊 انا معطل 🔊 Закъснявам zakăsnjavam
7 - طاكسي
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 !?طاكسي 🔊 Такси! taksi
🔊 فين غادي ؟ 🔊 Къде искате да отидете? kăde iskate da otidete
🔊 فين غادي ؟ 🔊 За къде сте? za kăde ste
🔊 غادي لمحطة 🔊 Отивам на гарата otivam na garata
🔊 غادي لمحطة 🔊 За гарата ; до гарата za garatа ; do garata
🔊 غادي لفندق ليل و نهار 🔊 До хотел Ден и нощ do hotel Den I Nošt
🔊 ممكن توصلني للمطار؟ 🔊 Закарайте ме до летището, моля? zakarajte me do letišteto, molja
🔊 ممكن توصلني للمطار؟ 🔊 За летището, моля? za letišteto, molja
🔊 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ 🔊 Може ли да качите багажа ми? može li da kačitе bagaža mi
🔊 واش بعيد من هنا؟ 🔊 Далечe ли е оттук? daleče li e ottuk
🔊 لا، قريب 🔊 Не, близо е ne, blizo e
🔊 بعيد شوية 🔊 Да, малко по-далечe е da, malko po-daleče e
🔊 بشحال؟ 🔊 Колко ще ми струва? kolko šte mi struva
🔊 ديني هنا عافاك 🔊 Закарайте ме тук, моля zakarajte me tuk, molja
🔊 علا ليمن 🔊 надясно е nadjasno e
🔊 علا ليسر 🔊 наляво е naljavo e
🔊 نيشان 🔊 направо e napravo e
🔊 كاين هنا 🔊 пристигнахме pristignahme
🔊 كاين هنا 🔊 тук е tuk e
🔊 هنا 🔊 тук някъде е tuk njakăde e
🔊 !سطوب 🔊 спрете! sprete
🔊 !سطوب 🔊 Спри! ; Стоп! spri ; stop
🔊 خود وقتك 🔊 Не бързам ne bărzam
🔊 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ 🔊 Може ли бележката? može li beležkata
8 - العائلة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 عند ك لعائلة هنا ؟ 🔊 Майка ти и баща ти тук ли живеят? majka ti I bašta ti tuk li živejat
🔊 لواليد 🔊 баща ми bašta mi
🔊 لواليد 🔊 моя баща moja bašta
🔊 لواليدة 🔊 майка ми majka mi
🔊 لواليدة 🔊 моята майка mojata majka
🔊 ولدي 🔊 сина ми sina mi
🔊 ولدي 🔊 моя син moja sin
🔊 بنتي 🔊 дъщеря ми dăšterja mi
🔊 بنتي 🔊 моята дъщеря mojata dăšterja
🔊 خويا 🔊 брат brat
🔊 أختي 🔊 сестра sestra
🔊 واحد صاحبي 🔊 приятел prijatel
🔊 صديقتي 🔊 приятелка prijatelka
🔊 صاحبي 🔊 гаджето ми gadžeto mi
🔊 صاحبتي 🔊 гаджето ми gadžeto mi
🔊 راجلي 🔊 съпруга ми săpruga mi
🔊 راجلي 🔊 мъжа ми măža mi
🔊 مراتي 🔊 съпругата ми săprugata mi
🔊 مراتي 🔊 жена ми žena mi
9 - المشاعر
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 كنبغي بلادكم بزاف 🔊 Много ми харесва страната ти mnogo mi haresva stranata ti
🔊 كنبغيك 🔊 Обичам те običam te
🔊 انا فرحان 🔊 Щастлив съм štastliv săm
🔊 انا حزين 🔊 Тъжен съм tăžen săm
🔊 كنحس براسي مزيان 🔊 Чувствам се добре тук čuvstvam se dobre tuk
🔊 فيا لبرد 🔊 Студено ми е studeno mi e
🔊 فيا الصهد 🔊 Топло ми е toplo mi e
🔊 فيا الصهد 🔊 жега ми е žega mi e
🔊 كبير بزاف 🔊 прекалено голямо е prekaleno goljamo e
🔊 صغير بزاف 🔊 прекалено малко е prekaleno malko e
🔊 هو هاداك 🔊 Чудесно čudesno
🔊 هو هاداك 🔊 отлично ; супер otlično ; super
🔊 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ 🔊 Искаш ли да излезем тази вечер? iskaš li da izlezem tazi večer
🔊 بغيت نخرج ليوم فاليل 🔊 Излиза ми се тази вечер izliza mi se tazi večer
🔊 فكرة مزيانة 🔊 Това е добра идея tova e dobra ideja
🔊 باغي ننشط 🔊 Искам да се позабавлявам iskam da se pozabavljavam
🔊 لا ماشي فكرة مزيانة 🔊 Това не е добра идея tova ne e dobra ideja
🔊 مباغيش نخرج ليوم 🔊 Не ми се излиза тази вечер ne mi se izliza tazi večer
🔊 باغي نرتاح 🔊 Искам да си почина iskam da si počina
🔊 بغيت دير الرياضة؟ 🔊 Ходи ли ти се на фитнес? hodi li ti se na fitnes
🔊 اه باغي ننشط 🔊 Да, имам нужда от разстоварване! da, imam nužda ot razstovarvane
🔊 كنلعب التنيس 🔊 Играя на тенис igraja na tenis
🔊 لا شكرا عيان بزاف 🔊 Не благодаря, доста съм изморен ne blagodarja, dosta săm izmoren
10 - حانة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 لبار 🔊 бар bar
🔊 تشرب شي حاجة؟ 🔊 Искаш ли да пиеш нещо? iskaš li da pieš nešto
🔊 الشرب 🔊 Пия pija
🔊 الكاس 🔊 чаша čaša
🔊 واخا 🔊 С удоволствие s udovolstvie
🔊 أشنو تاخد؟ 🔊 Какво ще си поръчаш? kakvo šte si porăčaš
🔊 أشنو كاين ما يتشرب ؟ 🔊 Какво има за пиене? kakvo ima za piene
🔊 كاين لما أولا لعصير 🔊 Имаме вода или плодови сокове imame voda ili plodovi sokove
🔊 لما 🔊 вода voda
🔊 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ 🔊 Бихте ли добавили ледчета, моля? bihte li dobavili ledčeta, molja
🔊 كلاصون 🔊 Ледчета ledčeta
🔊 كلاصون 🔊 лед let
🔊 شوكلاط 🔊 Шоколад šokolad
🔊 لحليب 🔊 мляко mljako
🔊 أتاي 🔊 чай čaj
🔊 قهوة 🔊 кафе kafe
🔊 سكر 🔊 със захар săs zahar
🔊 بلحليب 🔊 със сметана săs smetana
🔊 روج 🔊 вино vino
🔊 بيرة 🔊 бира bira
🔊 أتاي من فضلك 🔊 един чай, моля edin čaj, molja
🔊 بيرة من فضلك 🔊 една бира, моля edna bira, molja
🔊 أشنو بغيتي تشربي؟ 🔊 Какво ще желаете за пиене? kakvo šte želaete za piene
🔊 جوج أتاي من فضلك 🔊 Ще може ли два чая? šte može li dva čaja
🔊 جوج بيرات من فضلك 🔊 Две бири, моля dve biri, molja
🔊 والو، شكرا 🔊 Нищо, благодаря ništo, blagodarja
🔊 في صحتك 🔊 Наздраве nazdrave
🔊 في صحتنا 🔊 Наздраве! nazdrave
🔊 لحساب من فضلك 🔊 Може ли сметката? može li smetkata
🔊 شحال لحساب ؟ 🔊 Колко ви дължа? kolko vi dălža
🔊 ميتين درهم 🔊 Двадесет евро dvadeset evro
🔊 ميتين درهم 🔊 двайсет евро dvajset evro
🔊 عارضة عليك 🔊 Аз черпя az čerpja
🔊 عارضة عليك 🔊 аз каня az kanja
11 - مطعم
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 ريسطورون 🔊 ресторант restorant
🔊 تاكل شي حاجة ؟ 🔊 Гладен ли си? gladen li si
🔊 تاكل شي حاجة ؟ 🔊 яде ли ти се нещо? jade li ti se nešto?
🔊 واخا 🔊 Да, гладен съм da, gladen săm
🔊 الماكلة 🔊 Ям jam
🔊 فين نقدرو ناكلو؟ 🔊 Къде можем да хапнем? kăde možem da hapnem
🔊 فين نقدرو نتغداو؟ 🔊 Къде можем да обядваме? kăde možem da objadvame
🔊 لعشا 🔊 Вечеря večerja
🔊 لفطور 🔊 Закуска zakuska
🔊 !من فضلك 🔊 Моля! molja
🔊 !لا كارط عافاك 🔊 Менюто, моля! menjuto molja
🔊 !لا كارط عافاك 🔊 Може ли менюто! može li menjuto
🔊 !هاهي لاكارط 🔊 Запoвядайте менюто! zapovjadajte menjuto
🔊 !هاهي لاكارط 🔊 Ето ви менюто eto vi menjuto
🔊 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ 🔊 Какво ти се яде? Месо или риба? kakvo ti se jade ? Meso ili riba
🔊 بروز 🔊 с ориз s oris
🔊 بليبات 🔊 с паста s pasta
🔊 بي بطاطا 🔊 с картофи s kartofi
🔊 بلخضرة 🔊 със зеленчуци săs zelenčuci
🔊 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ 🔊 бъркани яйца-пържени яйца-варени яйца bărkani jajca - părženi jajca - vareni jajca
🔊 لخبز 🔊 хляб hljab
🔊 زبدة 🔊 масло maslo
🔊 شلاضة 🔊 салата salata
🔊 ديسير 🔊 десерт desert
🔊 فواكه 🔊 плодове plodove
🔊 عندك موس عافاك؟ 🔊 Ще може ли един нож, моля? šte može li edin nož molija
🔊 وخ انا غادي نجيبو دابا 🔊 Да, ей сега ще ви го донеса da, ej sega šte vi go donesa
🔊 موس 🔊 нож nož
🔊 فورشيطة 🔊 вилица vilica
🔊 معالقة 🔊 лъжица lăžica
🔊 واش هادا طبق ساخن؟ 🔊 Това, топло ястие ли е? tova, toplo jastie li e?
🔊 !اه و فيه ليقاما بزاف 🔊 Да, и е с много подправки! da I e s mnogo podpravki
🔊 سخون 🔊 топъл topăl
🔊 بارد 🔊 студен studen
🔊 فيه ليقاما 🔊 с подправки s podpravki
🔊 غادي ناخد لحوت 🔊 Ще си поръчам риба! šte si porăčam riba
🔊 حتا أنا 🔊 Аз също az săšto
12 - القراق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 تعطل لوقت، خصني نمشي 🔊 Късно е! Трябва да си тръгвам! kăsno e! trjabva da si trăgvam
🔊 تعطل لوقت، خصني نمشي 🔊 Късно е! Ще си ходя! kăsno e! šte si hodja
🔊 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ 🔊 Ще може ли да се видим отново? šte može li da se vidim otnovo
🔊 واخا 🔊 Да, с удоволствие da, s udovolstvie
🔊 كنسكن هنا 🔊 Това е адресът ми tova e adresăt mi
🔊 واش عندك رقم تيليفون ؟ 🔊 Ще ми дадеш ли телефона си? šte mi dadeš li telefona si
🔊 ايه، هوا هدا 🔊 Да, ето го da eto go
🔊 ايه، هوا هدا 🔊 Да, заповядай Da, zapovjadaj
🔊 دوزت معاك وقت زوين 🔊 Прекарах си много добре с теб prekarah si mnogo dobre s teb
🔊 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا 🔊 Аз също, за мен бе голямо удоволствие, че се запознах с теб az săšto, za men be goljamo udovolstvie, če se zapoznah s teb
🔊 غادي نتلاقاو قريب 🔊 Ще се видим отново скоро šte se vidim otnovo skoro
🔊 ان شاء الله 🔊 И аз се надявам да се видим отново I az se nadjavam da se vidim otnovo
🔊 بسلامة 🔊 Довиждане! doviždane
🔊 بسلامة 🔊 До нови срещи! do novi srešti
🔊 نتلاقاو غدا 🔊 До утре do utre
🔊 بسلامة 🔊 Дочуване dočuvane
13 - المواصلات
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس 🔊 Извинете! Къде е автобусната спирка? izvinete! Kăde e avtobusnata spirka
🔊 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ 🔊 Колко струва билета до град Слънце? kolko struva bileta do grad Slănce
🔊 فين غادي هاد التران عافاك؟ 🔊 Извинете, за къде е влакът? izvinete! Kăde e vlakăt?
🔊 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ 🔊 Влакът спира ли в град Слънце? vlakăt spira li v grad Slănce?
🔊 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ 🔊 Кога тръгва влакът за град Слънце? Koga trăgva vlakăt za grad Slănce?
🔊 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ 🔊 Кога приситга влакът от град Слънце? koga pristiga vlakăt ot grad Slănce?
🔊 تيكي لمدينة الشمش من فضلك 🔊 Един билет за град Слънце? edin bilet za grad Slănce?
🔊 عندك توقيت الترانات؟ 🔊 Имате ли разписанието на влаковете? imate li razpisanieto na vlakovete
🔊 توقيت الطوبيسات 🔊 Разписание на автобусите razpisanie na avtobusite
🔊 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ 🔊 Кой е влакът за град Слънце? koj e vlakăt za grad Slănce?
🔊 هوا هدا 🔊 Ето този там е eto tozi tam e
🔊 شكرا 🔊 Благодаря blagodarja
🔊 شكرا 🔊 мерси mersi
🔊 بلا جميل، طريق السلامة 🔊 Моля. Приятно пътуване! molja. Prijatno pătuvane
🔊 لميكانيسيان 🔊 автосервиз avtoserviz
🔊 سطاسيون 🔊 бензиностанция benzinostancija
🔊 عمر من فضلك 🔊 заредете, моля! zaredete, molja!
🔊 بشكليطة 🔊 колело kolelo
🔊 بشكليطة 🔊 велосипед velosiped
🔊 الصونطر فيل 🔊 центъра centăra
🔊 خرجة ديال لمدينة 🔊 предградието predgradieto
🔊 هادي مدينة كبيرة 🔊 това е голям град tova e goljam grad
🔊 هادا فيلاج 🔊 село е selo e
🔊 جبل 🔊 планина planina
🔊 واد 🔊 езеро ezero
🔊 عروبية 🔊 село selo
14 - فندق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 اوطيل 🔊 хотел hotel
🔊 ابارتمون 🔊 апартамент apartament
🔊 مرحبا 🔊 добре дошли! dobre došli!
🔊 عندك شي بيت خاوي ؟ 🔊 Имате ли свободна стая? imate li svobodna staja?
🔊 كأين شي حمام فلبيت؟ 🔊 Има ли баня в стаята? ima li banja v stajata?
🔊 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ 🔊 Желаете ли две отделни легла? želaete li dve otdelni legla ?
🔊 بغيتي غرفة مزدوجة؟ 🔊 Желаете ли двойна стая? želaete li dvojna staja?
🔊 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش 🔊 стая с вана-с балкон-с душ кабина staja s vana-s balkon- s duš kabina
🔊 غرفة بالفطور 🔊 стая със закуска staja săs zakuska
🔊 بشحال الليلة؟ 🔊 Колко струва една нощувка? kolko struva edna noštufka
🔊 بشحال تمن الليلة؟ 🔊 Мога ли да ви помоля първо да видя стаята? moga li da vi pomolja părvo da vidja stajata?
🔊 !معلوم 🔊 Да, разбира се! da, razbira se!
🔊 شكرا, لبيت مزيان 🔊 Благодаря. Харесвам стаята blagodarja. haresvam stajata
🔊 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم 🔊 Добре, мога ли да резервирам за тази вечер? dovbre, moga li da rezerviram za tazi večer
🔊 غاليا عليا, شكرا 🔊 Скъпо е за мен, благодаря skăpo e za men, blagodarja
🔊 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ 🔊 Ще може ли да се погрижите за багажа ми? šte može li da se pogrijite za bagaža mi
🔊 فين كأين بيتي عافاك؟ 🔊 Къде е стаята ми? kăde e stajata mi?
🔊 في الطابق الاول 🔊 Стаята е на първия етаж stajata e na părvija etaž
🔊 كأين السانسور؟ 🔊 Има ли асансьор? ima li asansjor?
🔊 السانسور عليسر 🔊 Асансьорът е вляво от Вас? asansjorăt e vliavo ot vas
🔊 السانسور عليمن 🔊 Асансьорът е вдясно от Вас? asansjorăt e vdjasno ot vas?
🔊 فين كأينة المصبنة؟ 🔊 Къде е пералнята? kăde e peralnjata?
🔊 في الطابق السفلي 🔊 Пералнята е на партера peralnjata e na partera
🔊 الطابق السفلي 🔊 партер parter
🔊 الطابق السفلي 🔊 приземен етаж prizemen etaž
🔊 البيت 🔊 Стая staja
🔊 البريسينغ 🔊 Химическо чистене himičesko čistene
🔊 صالون الحلاقة 🔊 Фризьорски салон frizjorski salon
🔊 موقف السيارات 🔊 Паркинг parking
🔊 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ 🔊 Къде е конферентната зала? kăde e konferentnata zala
🔊 قاعة لجتماعات 🔊 конферентна зала konferentna zala
🔊 البيسين سخون 🔊 басейнът е с топла вода basejnăt e s topla voda
🔊 البيسين سخون 🔊 басейнът се подгрява basejnăt se podgriava
🔊 البيسين 🔊 басейн basejn
🔊 فيقيني مع السبعة عافاك 🔊 Моля да ме събудите в седем часа molja da mе săbudite v sedem časa
🔊 الساروت عافاك 🔊 Може ли ключът? može li ključăt
🔊 الباس عافاك 🔊 Може ли магнитната карта? može li magnitnata karta
🔊 كأينين شي ميساجات ليا؟ 🔊 Има ли съобщения за мен? ima li săobštenija za men
🔊 اه, هاهوما 🔊 Да, заповядайте da, zapovjadajte
🔊 اه متوصلتي بوالو 🔊 Не, няма нищо за Вас ne, njama ništo za vas
🔊 فين نقدر نصرف؟ 🔊 Къде мога да разваля пари? kăde moga da razvalja pari?
🔊 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ 🔊 Бихте ли ми развалили тези пари? bihte li mi razvalili tezi pari
🔊 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ 🔊 Да, разбира се. Колко искате да смените? da, razbira se. kolko iskate da smenite?
🔊 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ 🔊 Да, разбира се. Колко искате да обмените? da, razbira se. kolko iskate da obmenite?
15 - البحث عن شخص ما
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 واش سارة هنا من فضلك ؟ 🔊 Сара вкъщи ли е? Sara vkăšti li e
🔊 واش سارة هنا من فضلك ؟ 🔊 Сара у дома ли е? Sara u doma li e
🔊 اه هاهي هنا 🔊 Да, вкъщи е da, vkăšti e
🔊 اه هاهي هنا 🔊 Да, у дома е Da, u doma e
🔊 لا خرجات 🔊 Сара излезе Sara izleze
🔊 ممكن تعيط ليها في البورطابل 🔊 Може ли да й се обадите по джиесема? možete li da j se obadite po džiesema
🔊 عارف فين نفدر نلقاها؟ 🔊 Знаете ли къде мога да я намеря? Znaete li kăde moga da ja namerja
🔊 هي في الخدمة 🔊 Тя е на работа tja e na rabota
🔊 هي فدارها 🔊 Тя си е вкъщи tja si e vkăšti
🔊 هي فدارها 🔊 тя си е у дома tja si e u doma
🔊 واش جوليان هنا عافاك؟ 🔊 Жулиен вкъщи ли е Julien vkăšti li e
🔊 واش جوليان هنا عافاك؟ 🔊 Жулиен у дома ли е? Julien u doma li e
🔊 اه. هاهوهنا 🔊 Да, вкъщи е da, vkăšti e
🔊 اه. هاهوهنا 🔊 Да, у дома е Da, u doma e
🔊 لا خرج 🔊 Жулиен излезе Julien izleze
🔊 عارفة فين نقدر نلقاها؟ 🔊 Знаете ли къде мога да го намеря? Znaete li kăde moga da go namerja
🔊 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل 🔊 Можете ли да му се обадите по джиесема? možete li da mu se obadite po džiesema
🔊 هو في الخدمة 🔊 Той е на работа toj e na rabota
🔊 هو فدارو 🔊 Той си е вкъщи toj si e vkăšti
🔊 هو فدارو 🔊 той си е у дома toj si e u doma
16 - بحر
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 لبحر 🔊 Плаж plaž
🔊 فين نقدر نشري كورة؟ 🔊 Знаете ли къде мога да си купя топка? znaete li kăde moga da si kupja topka
🔊 كأين حانوت فهاد جيهة 🔊 Има магазин в тази посока ima magazin v tazi posoka
🔊 كورة 🔊 Топка topka
🔊 منظار 🔊 бинокъл binokăl
🔊 كاصكيط 🔊 шапка c кoзирка šapka s kozirka
🔊 سربيتة 🔊 Хавлия havlija
🔊 سربيتة 🔊 плажна кърпа plažna kărpa
🔊 صاندالة 🔊 Сандали sandali
🔊 صاندالة 🔊 джапанки džapanki
🔊 سطل 🔊 кофа kofa
🔊 كريم ضد الشمس 🔊 крем против слънце krem protiv slănce
🔊 كريم ضد الشمس 🔊 слънцезащитен крем slăncezaštiten krem
🔊 مأيو 🔊 мъжки бански măžki banski
🔊 نظاظر د الشمش 🔊 слънчеви очила slănčevi očila
🔊 قشريات 🔊 морски дарове morski darove
🔊 نتشمش 🔊 печа се peča se
🔊 مشمش 🔊 слънчев slănčev
🔊 غروب الشمش 🔊 залез zalez
🔊 باراصول 🔊 Чадър čadăr
🔊 باراصول 🔊 чадър čadăr
🔊 الشمش 🔊 Слънце slănce
🔊 الظل 🔊 сянка sjanka
🔊 التشماش 🔊 Слънчев удар slăčev udar
🔊 واش خطر العومان هنا؟ 🔊 Опасно ли е да се плува тук? opasno li e da se pluva tuk?
🔊 لا ماشي خطر 🔊 Не, не е опасно ne, ne e opasno
🔊 اه العومان هنا خطر 🔊 Да, плуването тук е забранено da, pluvaneto tuk e zabraneno
🔊 العومان 🔊 плувам pluvam
🔊 السباحة 🔊 плуване pluvane
🔊 الموجة 🔊 вълна vălna
🔊 الموجة 🔊 вълна văln
🔊 لبحر 🔊 море more
🔊 الكتبان 🔊 дюна djuna
🔊 الرملة 🔊 пясък pjasăk
🔊 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ 🔊 Какво ще е времето утре? kakvo šte e vremeto utre?
🔊 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ 🔊 каква е прогнозата за времето утре? kakva e prognozata za vremeto utre
🔊 الوقت غادي يتبدل 🔊 Времето ще се промени vremeto šte se promeni
🔊 غادية طيح الشتا 🔊 Ще вали šte vali
🔊 غاديا تكون الشمش 🔊 Ще е слънчево šte e slănčevo
🔊 غأيكون الريح بزاف 🔊 Ще е много ветровито šte e mnogo vetrovito
🔊 مأيو 🔊 Бански banski
17 - في حالة قلق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي البلغاري تلفظ
🔊 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ 🔊 Бихте ли ми помогнали? bihte li mi pomognali
🔊 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ 🔊 Моля Ви помогнете ми? molja vi pomognete mi
🔊 توضرت 🔊 Изгубих се izgubih se
🔊 اش حب لخاطر؟ 🔊 Какво ще желаете? kakvo šte želaete
🔊 اش وقع 🔊 Какво се е случило? kakvo se e slučilo
🔊 فين نقدر نلقى مترجم؟ 🔊 Къде мога да намеря преводач? kăde moga da namerja prevodač
🔊 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ 🔊 Къде се намира най-близката аптека? kăde se namira naj- blizkata apteka
🔊 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ 🔊 Бихте ли извикали лекар? bihte li izvikali lekar
🔊 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ 🔊 моля, обадете се на лекар molja obadete se na lekar
🔊 اش من طريطمون متبع دابا؟ 🔊 Какви лекарства пиете в момента? kakvi lekarstva piete v momenta
🔊 سبيطار 🔊 болница bolnica
🔊 فارماصيان 🔊 аптека apteka
🔊 طبيب 🔊 лекар lekar
🔊 طبيب 🔊 доктор doktor
🔊 مصلحة طبية 🔊 отделение otdelenie
🔊 توضرو ليا لوراق 🔊 изгубих си документите izgubih si dokumentite
🔊 تسرقو ليا لوراق 🔊 откраднаха ми документите otkradnaha mi dokumentite
🔊 مكتب الاغراض اللي تلقات 🔊 Бюро за изгубени вещи bjuro za izgubeni vešti
🔊 مركز الانقاد 🔊 бърза помощ bărza pomošt
🔊 مخرج الاغاثة 🔊 авариен изход avarien izhod
🔊 لبوليس 🔊 полиция policia
🔊 لوراق 🔊 документи dokumenti
🔊 لفلوس 🔊 пари pari
🔊 لفلوس 🔊 пàри pàri
🔊 لباسبور 🔊 паспорт pasport
🔊 لحوايج 🔊 багаж bagaž
🔊 لحوايج 🔊 куфар kufar
🔊 لا بلاش، شكرا 🔊 Стига, не благодаря stiga, ne blagodarja
🔊 بعد مني 🔊 Оставете ме на мира! ostavete me na mira
🔊 سير فحالك 🔊 махайте се mahajte se