مفردات > الروماني

1 - التعابير الأساسية
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 السلام 🔊 Bună ziua
🔊 مسا لخير 🔊 Bună seara
🔊 بسلامه 🔊 La revedere
🔊 من بعد 🔊 Pe curând
🔊 ايه 🔊 Da
🔊 لا 🔊 Nu
🔊 من فضلك 🔊 Vă rog!
🔊 شكرا 🔊 Mulţumesc
🔊 شكرا بزاف 🔊 Vă mulţumesc!
🔊 شكرا على المساعدة 🔊 Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră
🔊 بلا جميل 🔊 Cu plăcere
🔊 واخا 🔊 De acord
🔊 بشحال هدا عافاك؟ 🔊 Cât costă, vă rog
🔊 عَفْوا 🔊 Pardon!
🔊 ما فهمتش 🔊 Nu înţeleg
🔊 فهمت 🔊 Am înţeles
🔊 معرفتش 🔊 Nu ştiu
🔊 ممنوع 🔊 Interzis
🔊 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ 🔊 Unde este toaleta, vă rog?
🔊 سنة سعيدة 🔊 Un an nou fericit !
🔊 عيد ميلاد سعيد 🔊 La mulți ani !
🔊 مبروك لعواشر 🔊 Sărbători fericite !
🔊 مبروك 🔊 Felicitări !
2 - مناقشة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 السلام، لباس؟ 🔊 Bună ziua Ce mai faci?
🔊 السلام، بخير. 🔊 Bună ziua. Bine, mulțumesc
🔊 واش كتهضر الرومانية 🔊 Vorbeşti româneşte?
🔊 لا، ماكنهضرش الرومانية 🔊 Nu, nu vorbesc româneşte
🔊 غير شوية 🔊 Puţin de tot
🔊 من اينا بلاد انتا ؟ 🔊 Din ce ţară eşti?
🔊 اشنوهي جنسيتك؟ 🔊 De ce naționalitate ești?
🔊 أنا عربي 🔊 Sunt marocan
🔊 أنا عربية 🔊 Sunt marocană
🔊 و نتي ساكنة هنا؟ 🔊 Locuieşti aici?
🔊 ايه، ساكنة هنا 🔊 Da, locuiesc aici
🔊 اسميتي سارة و نتا 🔊 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă?
🔊 جوليان 🔊 Iulian
🔊 اش كدير هنا؟ 🔊 Ce faci aici?
🔊 انا في عطلة 🔊 Sunt în vacanță.
🔊 نحن في عطلة 🔊 Noi suntem în vacanță
🔊 انا في سفر اعمال 🔊 Sunt în deplasare de afaceri
🔊 كانخدم هنا 🔊 Eu lucrez aici
🔊 كانخدمو هنا 🔊 Noi lucrăm aici
🔊 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ 🔊 Unde putem să mâncăm?
🔊 كأين شي متحف قريب من هنا؟ 🔊 Este vre-un muzeu nu departe de aici?
🔊 فين نقدر نتكونيكتا؟ 🔊 Unde mă pot conecta la internet?
3 - التعلم
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ 🔊 Vrei să înveți câteva cuvinte?
🔊 ايه، واخا 🔊 Da, desigur
🔊  🔊 Da, sigur că da
🔊 اسميت هدا؟ 🔊 Cum se numeşte?
🔊 هادي طابلة 🔊 Este o masă
🔊 طابلة، فهمتي؟ 🔊 O masă, înţelegi?
🔊 ما فهمتش 🔊 Nu înţeleg
🔊 عاود من فضلك 🔊 Poţi să repeţi, te rog?
🔊 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ 🔊 N-ai putea să vorbești mai încet?
🔊 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ 🔊 Te rog, n-ai putea s-o scrii?
🔊 فهمت 🔊 Am înţeles
4 - الألوان
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 عجبني لون هدا الطبلة 🔊 Îmi place culoarea acestei mese
🔊 هادا حمر 🔊 Este roşu
🔊  🔊 Este roşie
🔊 زرق 🔊 Albastru
🔊  🔊 Albastră
🔊 صفر 🔊 Galben
🔊  🔊 Galbenă
🔊 بيض 🔊 Alb
🔊  🔊 Albă
🔊 كحل 🔊 Negru
🔊  🔊 Neagră
🔊 خضر 🔊 Verde
🔊 ليموني 🔊 Portocaliu
🔊  🔊 Portocalie
🔊 عكري 🔊 Violet
🔊  🔊 Violetă
🔊 رمادي 🔊 Gri
5 - الأعداد
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 زيرو 🔊 Zero
🔊 واحد 🔊 Unu
🔊 جوج 🔊 Doi
🔊 تلاتة 🔊 Trei
🔊 ربعة 🔊 Patru
🔊 خمسة 🔊 Cinci
🔊 ستة 🔊 Şase
🔊 سبعة 🔊 Şapte
🔊 تمنية 🔊 Opt
🔊 تسعة 🔊 Nouă
🔊 عشرة 🔊 Zece
🔊 حضاش 🔊 Unsprezece
🔊 طناش 🔊 Doisprezece
🔊 تلطاش 🔊 Treisprezece
🔊 ربعطاش 🔊 Paisprezece
🔊 خمسطاش 🔊 Cincisprezece
🔊 سطاش 🔊 Șaisprezece
🔊 سبعطاش 🔊 Şaptesprezece
🔊 تمنطاش 🔊 Optsprezece
🔊 تسعطاش 🔊 Nouăsprezece
🔊 عشرين 🔊 Douăzeci
🔊 واحد أو عشرين 🔊 Douăzeci şi unu
🔊 تنين او عشرين 🔊 Douăzeci şi doi
🔊 تلاتة او عشرين 🔊 Douăzeci şi trei
🔊 ربعة او عشرين 🔊 Douăzeci şi patru
🔊 خمسة أو عشرين 🔊 Douăzeci şi cinci
🔊 ستة او عشرين 🔊 Douăzeci şi şase
🔊 سبعة او عشرين 🔊 Douăzeci și șapte
🔊 تمنية او عشرين 🔊 Douăzeci şi opt
🔊 تسعة او عشرين 🔊 Douăzeci şi nouă
🔊 تلاتين 🔊 Treizeci
🔊 واحد أو تلاتين 🔊 Treizeci şi unu
🔊 تنين او تلاتين 🔊 Treizeci şi doi
🔊 تلاتة او تلاتين 🔊 Treizeci şi trei
🔊 ربعة او تلاتين 🔊 Treizeci şi patru
🔊 خمسة أو تلاتين 🔊 Treizeci şi cinci
🔊 ستة او تلاتين 🔊 Treizeci şi şase
🔊 ربعين 🔊 Patruzeci
🔊 خمسين 🔊 Cincizeci
🔊 ستين 🔊 Șaizeci
🔊 سبعين 🔊 Şaptezeci
🔊 تمانين 🔊 Optzeci
🔊 تسعين 🔊 Nouăzeci
🔊 ميا 🔊 O sută
🔊 ميا او خمسين 🔊 O sută cinci
🔊 ميتين 🔊 Două sute
🔊 تلت ميا 🔊 Trei sute
🔊 ربع ميا 🔊 Patru sute
🔊 ألف 🔊 O mie
🔊 ألف أو خمس ميا 🔊 O mie cinci sute
🔊 ألفين 🔊 Două mii
🔊 عشرالاف 🔊 Zece mii
6 - التوقيت الزمني
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 ايمتا جيتي لهنا؟ 🔊 Cînd ai sosit?
🔊 ليوم 🔊 Astăzi
🔊  🔊 Azi
🔊 لبارح 🔊 Ieri
🔊 هادي يومين 🔊 Acum două zile
🔊 شحال غادي تبقا هنا؟ 🔊 Cât timp vei sta aici?
🔊 غادي نمشي غدة 🔊 Plec mîine
🔊 غادي نمشي بعد غدة 🔊 Plec poimîine
🔊 غادي من بعد تلت ايام 🔊 Plec peste trei zile
🔊 تنين 🔊 Luni
🔊 تلات 🔊 Marţi
🔊 لاربعا 🔊 Miercuri
🔊 لخميس 🔊 Joi
🔊 جمعة 🔊 Vineri
🔊 سبت 🔊 Sâmbătă
🔊 لحد 🔊 Duminică
🔊 شهر واحد 🔊 Ianuarie
🔊 شهر جوج 🔊 Februarie
🔊 شهر تلاتة 🔊 Martie
🔊 شهر ربعة 🔊 Aprilie
🔊 شهر خمسة 🔊 Mai
🔊 شهر ستة 🔊 Iunie
🔊 شهر سبعة 🔊 Iulie
🔊 شهر تمنية 🔊 August
🔊 شهر تسعة 🔊 Septembrie
🔊 شهر عشرة 🔊 Octombrie
🔊 شهر حضاش 🔊 Noiembrie
🔊 شهر طناش 🔊 Decembrie
🔊 أشمن ساعة غادي تمشي؟ 🔊 La ce oră pleci?
🔊 الصباح... معا تمنية 🔊 Dimineața, la ora opt
🔊 الصباح... معا تمنية أو ربع 🔊 Dimineața, la opt și un sfert
🔊 الصباح... معا تمنية أو نص 🔊 Dimineaţa ... la opt treizeci
🔊 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين 🔊 Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
🔊 انا معطل 🔊 Am întârziat
7 - طاكسي
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 !?طاكسي 🔊 Taxi!
🔊 فين غادي ؟ 🔊 Unde vreţi să mergeţi?
🔊 غادي لمحطة 🔊 La gară
🔊 غادي لفندق ليل و نهار 🔊 Merg la hotelul Zi şi noapte
🔊 ممكن توصلني للمطار؟ 🔊 Ați putea să mă duceți la aeroport?
🔊 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ 🔊 Ați putea să-mi luați bagagele?
🔊 واش بعيد من هنا؟ 🔊 Este departe de aici?
🔊  🔊 E departe de aici?
🔊 لا، قريب 🔊 Nu, este alături
🔊  🔊 Nu, e alături
🔊 بعيد شوية 🔊 Da, e ceva mai departe
🔊 بشحال؟ 🔊 Cât va costa?
🔊 ديني هنا عافاك 🔊 Duceți-mă acolo, vă rog.
🔊 علا ليمن 🔊 Este la dreapta
🔊  🔊 E la dreapta
🔊 علا ليسر 🔊 Este la stânga
🔊  🔊 E la stînga
🔊 نيشان 🔊 Este drept înainte
🔊  🔊 Este tot înainte
🔊 كاين هنا 🔊 Este aici
🔊  🔊 E aici
🔊 هنا 🔊 Pe aici
🔊 !سطوب 🔊 Stop!
🔊 خود وقتك 🔊 Nu vă grăbiți
🔊 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ 🔊 Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog
8 - العائلة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 عند ك لعائلة هنا ؟ 🔊 Ai rude aici?
🔊 لواليد 🔊 Tatăl meu
🔊 لواليدة 🔊 Mama mea
🔊 ولدي 🔊 Fiul meu
🔊 بنتي 🔊 Fiica mea
🔊 خويا 🔊 Un frate
🔊 أختي 🔊 O soră
🔊 واحد صاحبي 🔊 Un prieten
🔊 صديقتي 🔊 O prietenă
🔊 صاحبي 🔊 Prietenul meu
🔊 صاحبتي 🔊 Prietena mea
🔊 راجلي 🔊 Soţul meu
🔊 مراتي 🔊 Soţia mea
9 - المشاعر
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 كنبغي بلادكم بزاف 🔊 Îmi place mult țara ta
🔊 كنبغيك 🔊 Te iubesc
🔊 انا فرحان 🔊 Sunt fericit
🔊 انا حزين 🔊 Sunt trist
🔊 كنحس براسي مزيان 🔊 Mă simt bine aici
🔊 فيا لبرد 🔊 Îmi este frig
🔊 فيا الصهد 🔊 Îmi este cald
🔊 كبير بزاف 🔊 E prea mare
🔊 صغير بزاف 🔊 E prea mic
🔊 هو هاداك 🔊 E perfect
🔊 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ 🔊 Vrei să ieșim în seara aceasta?
🔊 بغيت نخرج ليوم فاليل 🔊 Da, vreau să ieșim astă seară
🔊 فكرة مزيانة 🔊 E o idee bună
🔊 باغي ننشط 🔊 Vreau să mă distrez
🔊 لا ماشي فكرة مزيانة 🔊 Nu e o idee bună
🔊 مباغيش نخرج ليوم 🔊 Nu vreau să ieșim astă seară
🔊 باغي نرتاح 🔊 Vreau sămă odihnesc
🔊 بغيت دير الرياضة؟ 🔊 Vrei să faci sport?
🔊 اه باغي ننشط 🔊 Da, am nevoie să mă defulez!
🔊 كنلعب التنيس 🔊 Eu joc tenis
🔊 لا شكرا عيان بزاف 🔊 Nu, mulțumesc, sunt obosit
10 - حانة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 لبار 🔊 Barul
🔊 تشرب شي حاجة؟ 🔊 Vrei să bei ceva?
🔊 الشرب 🔊 a bea
🔊 الكاس 🔊 un pahar
🔊 واخا 🔊 Cu plăcere
🔊 أشنو تاخد؟ 🔊 Ce iei?
🔊 كاين لما أولا لعصير 🔊 Este apă sau suc de fructe
🔊 لما 🔊 apă
🔊 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ 🔊 Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață?
🔊 كلاصون 🔊 Cuburi de gheață
🔊 شوكلاط 🔊 Ciocolată
🔊 لحليب 🔊 Lapte
🔊 أتاي 🔊 Ceai
🔊 قهوة 🔊 Cafea
🔊 سكر 🔊 Cu zahăr
🔊 بلحليب 🔊 Cu frişcă
🔊 روج 🔊 Vin
🔊 بيرة 🔊 Bere
🔊 أتاي من فضلك 🔊 Un ceai, te rog!
🔊 بيرة من فضلك 🔊 O bere, te rog!
🔊 أشنو بغيتي تشربي؟ 🔊 Ce vreţi să beţi?
🔊 جوج أتاي من فضلك 🔊 Două ceaiuri, vă rog
🔊 جوج بيرات من فضلك 🔊 Două beri, vă rog
🔊 والو، شكرا 🔊 Nimic, mulţumesc
🔊 في صحتك 🔊 Noroc!
🔊 في صحتنا 🔊 Sănătate!
🔊 لحساب من فضلك 🔊 Nota, vă rog!
🔊  🔊 Plata, vă rog!
🔊 شحال لحساب ؟ 🔊 Cât vă datorez?
🔊 ميتين درهم 🔊 Douăzeci de euro
🔊 عارضة عليك 🔊 Te invit
11 - مطعم
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 ريسطورون 🔊 Restaurantul
🔊 تاكل شي حاجة ؟ 🔊 Vrei să mănînci?
🔊 واخا 🔊 Da, vreau
🔊 الماكلة 🔊 A mânca
🔊 فين نقدرو ناكلو؟ 🔊 Unde putem să mâncăm?
🔊 فين نقدرو نتغداو؟ 🔊 Unde putem lua prânzul?
🔊 لعشا 🔊 Cina
🔊 لفطور 🔊 Micul dejun
🔊 !من فضلك 🔊 Vă rog!
🔊 !لا كارط عافاك 🔊 Meniul, vă rog !
🔊 !هاهي لاكارط 🔊 Poftiți meniul!
🔊 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ 🔊 Ce preferi: carne sau peşte?
🔊 بروز 🔊 Cu orez
🔊 بليبات 🔊 Cu paste făinoase
🔊 بي بطاطا 🔊 Cartofi
🔊 بلخضرة 🔊 Legume
🔊 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ 🔊 Omletă - ochiuri - ou moale
🔊 لخبز 🔊 Pîine
🔊 زبدة 🔊 Unt
🔊 شلاضة 🔊 O salată
🔊 ديسير 🔊 Un desert
🔊 فواكه 🔊 Fructe
🔊 عندك موس عافاك؟ 🔊 Un cuțit, vă rog
🔊 وخ انا غادي نجيبو دابا 🔊 Vi-l aduc imediat.
🔊 موس 🔊 Un cuțit.
🔊 فورشيطة 🔊 O furculiță
🔊 معالقة 🔊 O lingură
🔊 واش هادا طبق ساخن؟ 🔊 Aceasta e o mâncare caldă?
🔊 !اه و فيه ليقاما بزاف 🔊 Da, și foarte picantă !
🔊 سخون 🔊 Cald
🔊 بارد 🔊 rece
🔊 فيه ليقاما 🔊 picant
🔊 غادي ناخد لحوت 🔊 Voi lua peşte!
🔊  🔊 O să iau peşte!
🔊 حتا أنا 🔊 Şi eu
12 - القراق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 تعطل لوقت، خصني نمشي 🔊 E târziu, trebuie să plec
🔊 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ 🔊 Am putea să ne revedem?
🔊 واخا 🔊 Da, cu plăcere
🔊 كنسكن هنا 🔊 Locuiesc la această adresă
🔊 واش عندك رقم تيليفون ؟ 🔊 Tu ai un număr de telefon?
🔊 ايه، هوا هدا 🔊 Da, iată-l
🔊 دوزت معاك وقت زوين 🔊 Mi-a fost bine în compania ta
🔊 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا 🔊 Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit
🔊 غادي نتلاقاو قريب 🔊 Ne vom revedea curând
🔊 ان شاء الله 🔊 Sper și eu
🔊 بسلامة 🔊 La revedere
🔊 نتلاقاو غدا 🔊 Pe mâine!
🔊 بسلامة 🔊 Salut!
13 - المواصلات
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس 🔊 Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz
🔊  🔊 Fiţi amabilă! Caut staţia de autobuz
🔊 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ 🔊 Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui?
🔊 فين غادي هاد التران عافاك؟ 🔊 Unde merge trenul acesta?
🔊 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ 🔊 Acest tren se oprește în Orașul Soarelui?
🔊 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ 🔊 Când pleacă trenul în Orașul Soarelui?
🔊 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ 🔊 Când sosește trenul în Orașul Soarelui?
🔊 تيكي لمدينة الشمش من فضلك 🔊 Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog!
🔊 عندك توقيت الترانات؟ 🔊 Aveți orarul trenurilor?
🔊 توقيت الطوبيسات 🔊 Orarul aotobuzelor
🔊 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ 🔊 Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog?
🔊 هوا هدا 🔊 Acesta
🔊  🔊 Acela
🔊 شكرا 🔊 Mulţumesc
🔊 بلا جميل، طريق السلامة 🔊 Cu plăcere. Călătorie plăcută!
🔊 لميكانيسيان 🔊 Atelierul de reparaţii
🔊 سطاسيون 🔊 Benzinăria
🔊 عمر من فضلك 🔊 Plinul, vă rog
🔊 بشكليطة 🔊 Bicicletă
🔊 الصونطر فيل 🔊 Centrul orașului
🔊 خرجة ديال لمدينة 🔊 Periferie
🔊 هادي مدينة كبيرة 🔊 E un oraș mare
🔊 هادا فيلاج 🔊 E un sat
🔊 جبل 🔊 Un munte
🔊 واد 🔊 Un lac
🔊 عروبية 🔊 Țară
14 - فندق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 اوطيل 🔊 Hotel
🔊 ابارتمون 🔊 Apartament
🔊 مرحبا 🔊 Bine ai venit !
🔊 عندك شي بيت خاوي ؟ 🔊 Aveți o cameră liberă?
🔊 كأين شي حمام فلبيت؟ 🔊 Camera e cu bae?
🔊 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ 🔊 Preferați cu două paturi?
🔊 بغيتي غرفة مزدوجة؟ 🔊 Vreți o cameră dublă?
🔊 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش 🔊 Cameră cu bae - cu balcon - cu duș
🔊 غرفة بالفطور 🔊 Cameră cu micul dejun
🔊 بشحال الليلة؟ 🔊 Cât costă o noapte?
🔊 بشحال تمن الليلة؟ 🔊 De la început ași vrea să văd camera, vă rog.
🔊 !معلوم 🔊 Da, bineînțeles
🔊 شكرا, لبيت مزيان 🔊 Mulțumesc, camera e foarte bună
🔊 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم 🔊 O pot rezerva pentru această seară?
🔊 غاليا عليا, شكرا 🔊 E prea scump pentru mine, mulțumesc
🔊 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ 🔊 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele?
🔊 فين كأين بيتي عافاك؟ 🔊 Unde se găsește camera mea, vă rog?
🔊 في الطابق الاول 🔊 Ea se găsește la primul etaj
🔊 كأين السانسور؟ 🔊 Aveți un ascensor?
🔊 السانسور عليسر 🔊 Ascensorul e la stânga
🔊 السانسور عليمن 🔊 Ascensorul e la dreapta
🔊 فين كأينة المصبنة؟ 🔊 Unde se găsește spălătoria?
🔊 في الطابق السفلي 🔊 Ea se găsește la parter
🔊 الطابق السفلي 🔊 Parter
🔊 البيت 🔊 Cameră
🔊 البريسينغ 🔊 Călcatul rufelor
🔊 صالون الحلاقة 🔊 Frizerie
🔊 موقف السيارات 🔊 Locuri de parcare
🔊 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ 🔊 Ne întâlnim în sala de conferințe?
🔊 قاعة لجتماعات 🔊 Sala de conferințe
🔊 البيسين سخون 🔊 Piscina e încălzită
🔊 البيسين 🔊 O piscină
🔊 فيقيني مع السبعة عافاك 🔊 Treziți-mă, vă rog, la ora 7
🔊 الساروت عافاك 🔊 Cheia, vă rog
🔊 الباس عافاك 🔊 Pasul, vă rog
🔊 كأينين شي ميساجات ليا؟ 🔊 Este vre-un mesaj pentru mine?
🔊 اه, هاهوما 🔊 Da, iată-l
🔊 اه متوصلتي بوالو 🔊 Nu, n-ați primit nimic
🔊 فين نقدر نصرف؟ 🔊 Unde pot schimba banii?
🔊 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ 🔊 Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog?
🔊 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ 🔊 Da, câți bani vreți să schimbați?
15 - البحث عن شخص ما
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 واش سارة هنا من فضلك ؟ 🔊 Sara este aici, vă rog?
🔊 اه هاهي هنا 🔊 Da, ea este aici
🔊 لا خرجات 🔊 Ea a ieșit
🔊 ممكن تعيط ليها في البورطابل 🔊 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
🔊 عارف فين نفدر نلقاها؟ 🔊 Știți unde o pot găsi?
🔊 هي في الخدمة 🔊 Ea-i la servici
🔊 هي فدارها 🔊 Ea e în camera ei
🔊 واش جوليان هنا عافاك؟ 🔊 Julien e aici, vă rog?
🔊 اه. هاهوهنا 🔊 Da, el este aici
🔊 لا خرج 🔊 el a ieșit
🔊 عارفة فين نقدر نلقاها؟ 🔊 Știți unde îl pot găsi?
🔊 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل 🔊 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
🔊 هو في الخدمة 🔊 El e la servici
🔊 هو فدارو 🔊 El e în camera lui
16 - بحر
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 لبحر 🔊 O plajă
🔊 فين نقدر نشري كورة؟ 🔊 Știți unde pot să cumpăr o minge?
🔊 كأين حانوت فهاد جيهة 🔊 Este un magazin în această direcție?
🔊 كورة 🔊 O minge
🔊 منظار 🔊 Un binoclu
🔊 كاصكيط 🔊 O caschetă
🔊 سربيتة 🔊 Un șervet
🔊 صاندالة 🔊 Niște sandale
🔊 سطل 🔊 O găleată
🔊 كريم ضد الشمس 🔊 Cremă solară
🔊 مأيو 🔊 Costum de bae
🔊 نظاظر د الشمش 🔊 Ochelari de soare
🔊 قشريات 🔊 Crustacee
🔊 نتشمش 🔊 A se bronza
🔊 مشمش 🔊 Însorit
🔊 غروب الشمش 🔊 Apusul soarelui
🔊 باراصول 🔊 Umbrelă
🔊 الشمش 🔊 Soare
🔊 الظل 🔊 Umbră
🔊 التشماش 🔊 Insolație
🔊 واش خطر العومان هنا؟ 🔊 E periculos de înotat aici?
🔊 لا ماشي خطر 🔊 Nu, nu e periculos
🔊 اه العومان هنا خطر 🔊 Da, e interzis de a înota aici
🔊 العومان 🔊 A înota
🔊 السباحة 🔊 înot
🔊 الموجة 🔊 Val
🔊 لبحر 🔊 Mare
🔊 الكتبان 🔊 Dună
🔊 الرملة 🔊 Nisip
🔊 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ 🔊 Care este timpul probabil pe mâine?
🔊 الوقت غادي يتبدل 🔊 Timpul se va schimba
🔊 غادية طيح الشتا 🔊 Va ploua
🔊 غاديا تكون الشمش 🔊 Va fi soare
🔊 غأيكون الريح بزاف 🔊 Va fi vânt
🔊 مأيو 🔊 Costum de baîe
17 - في حالة قلق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الروماني
🔊 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ 🔊 Unde este farmacia, vă rog?
🔊 توضرت 🔊 M-am rătăcit
🔊 اش حب لخاطر؟ 🔊 Ce doriți?
🔊 اش وقع 🔊 Ce s-a întâmplat?
🔊 فين نقدر نلقى مترجم؟ 🔊 Unde pot găsi un interpret?
🔊 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ 🔊 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
🔊 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ 🔊 N-ați putea să chemați un doctor, vă rog?
🔊 اش من طريطمون متبع دابا؟ 🔊 Ce tratament urmați în momentul de față?
🔊 سبيطار 🔊 Un spital
🔊 فارماصيان 🔊 O farmacie
🔊 طبيب 🔊 Un doctor
🔊 مصلحة طبية 🔊 Serviciu medical
🔊 توضرو ليا لوراق 🔊 Mi-am pierdut actele
🔊 تسرقو ليا لوراق 🔊 Mi-au furat actele
🔊 مكتب الاغراض اللي تلقات 🔊 Biroul obiectelor găsite
🔊 مركز الانقاد 🔊 Postul de securitate
🔊 مخرج الاغاثة 🔊 Ieșire de serviciu
🔊 لبوليس 🔊 Poliţia
🔊 لوراق 🔊 Actele
🔊 لفلوس 🔊 Banii
🔊 لباسبور 🔊 Paşaport
🔊 لحوايج 🔊 Bagaje
🔊 لا بلاش، شكرا 🔊 Nu, mulţumesc E în regulă
🔊 بعد مني 🔊 Lăsaţi-mă în pace!
🔊 سير فحالك 🔊 Plecaţi!