Překlad / Učení


Naučit se Čínština - Učení
Naučit se Čínština - Učení
www.loecsen.com

Čeština Čínština
Chceš se naučit pár slov? 你想学一点词汇吗? - nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Ano, souhlasím! 好的! - hǎo de
Jak se to jmenuje? 这个怎么称呼? - zhègè zěnme chēnghū
To je stůl 这是一张桌子 - zhè shì yī zhāng zhuōzi
Stůl, rozumíš? 桌子,你懂吗? - zhuōzi nǐ dǒng ma
Nerozumím 我不懂 - wǒ bù dǒng
Opakuj, prosím 请你重复一遍,好吗? - qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? 你能说得慢一点吗? - nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Můžeš to napsat, prosím? 你能写下来吗? - nǐ néng xiě xiàlái ma
Rozuměl jsem 我懂了 - wǒ dǒng le
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře