( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře

+ 15 šablon
Základní výrazy, Konverzace, Jít pro někoho, Časové údaje, Rozloučení, Bar, Restaurace, Taxi, Doprava, Hotel, Pláž, Rodina, City, Učení, Barvy, Čísla, V případě problému,

Překlad / V případě problému


Naučit se Čínština - V případě problému
Naučit se Čínština - V případě problému


Čeština Čínština
Můžete mi, prosím, pomoci? 能帮我一下吗? - néng bāng wǒ yīxià ma
Zabloudil jsem 我迷路了 - wǒ mílù le
Co si přejete? 您需要帮忙吗? - nín xūyào bāngmāng ma
Co se stalo? 发生了什么事? - fāshēng le shénme shì
Kde seženu tlumočníka? 在哪里能找到翻译? - zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Kde je nebližší lékárna? 最近的药房在哪里? - zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Můžete zavolat lékaře, prosím? 请问您能帮我找个医生吗? - qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Jaké léky v současnosti užíváte? 目前您正接受什么治疗? - mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Nemocnice 一所医院 - yī suǒ yīyuàn
Lékárna 一家药房 - yī jiā yàofáng
Lékař 一位医生 - yī wèi yīshēng
Lékařská služba 医疗服务 - yīliáo fúwù
Ztratil jsem doklady 我的证件丢了 - wǒde zhèngjiàn diū le
Ukradli mi doklady 我的证件被偷了 - wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Ztráty a nálezy 失物招领处 - shī wù zhāo lǐng chù
Stanice první pomoci 医务室 - yīwù shì
Únikový východ 紧急出口 - jǐnjí chūkǒu
Policie 警察局 - jǐngchájú
Doklady 身份证件 - shēn fèn zhèngjiàn
Peníze 钱 - qián
Pas 护照 - hùzhào
Zavazadla 行李 - xíngli
Ne, děkuji 不用了,谢谢你 - búyòng le xièxiè nǐ
Nechtě mě být! 别烦我! - bié fán wǒ
Běžte pryč! 走开! - zǒukāi

Loecsen Print