Překlad / Čísla


Naučit se Čínština - Čísla
Naučit se Čínština - Čísla
www.loecsen.com

Čeština Čínština
Nula 零 - líng
Jedna 一 - 
Dva 二 - èr
Tři 三 - sān
Čtyři 四 - 
Pět 五 - 
Šest 六 - liù
Sedm 七 - 
Osm 八 - 
Devět 九 - jiǔ
Deset 十 - shí
Jedenáct 十一 - shíyī
Dvanáct 十二 - shí'èr
Třináct 十三 - shísān
Čtrnáct 十四 - shísì
Patnáct 十五 - shíwǔ
Šestnáct 十六 - shíliù
Sedmnáct 十七 - shíqī
Osmnáct 十八 - shíbā
Devatenáct 十九 - shíjiǔ
Dvacet 二十 - èrshí
Dvacet jedna 二十一 - èrshíyī
Dvacet dva 二十二 - èrshíèr
Dvacet tři 二十三 - èrshísān
Dvacet čtyři 二十四 - èrshísì
Dvacet pět 二十五 - èrshíwǔ
Dvacet šest 二十六 - èrshíliù
Dvacet sedm 二十七 - èrshíqī
Dvacet osm 二十八 - èrshíbā
Dvacet devět 二十九 - èrshíjiǔ
Třicet 三十 - sānshí
Třicet jedna 三十一 - sānshí yī
Třicet dva 三十二 - sānshí èr
Třicet tři 三十三 - sānshí sān
Třicet čtyři 三十四 - sānshí sì
Třicet pět 三十五 - sānshí wǔ
Třicet šest 三十六 - sānshí liù
Čtyřicet 四十 - sìshí
Padesát 五十 - wǔshí
Šedesát 六十 - liùshí
Sedmdesát 七十 - qīshí
Osmdesát 八十 - bāshí
Devadesát 九十 - jiǔshí
Sto 一百 - yībǎi
Sto pět 一百零五 - yībǎi líng wǔ
Dvě stě 二百 - èrbǎi
Tři sta 三百 - sānbǎi
Čtyři sta 四百 - sìbǎi
Tisíc 一千 - yīqiān
Tisíc pět set 一千五百 - yīqiān wǔbǎi
Dva tisíce 二千 - èrqiān
Deset tisíc 一万 - yīwàn
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře