Překlad / Učení


Naučit se angličtina - Učení
Naučit se angličtina - Učení
www.loecsen.com

Čeština Angličtina
Chceš se naučit pár slov? Do you want to learn a few words?
Ano, souhlasím! Yes, sure!
Jak se to jmenuje? What's this called?
To je stůl It's a table
Stůl, rozumíš? A table. Do you understand?
Nerozumím I don't understand
Opakuj, prosím Can you repeat please?
Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím? Can you talk a bit more slowly, please ?
Můžeš to napsat, prosím? Could you write it down, please?
Rozuměl jsem I get it
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře