Překlad / V případě problému


Naučit se angličtina - V případě problému
Naučit se angličtina - V případě problému
www.loecsen.com

Čeština Angličtina
Můžete mi, prosím, pomoci? Can you help me, please?
Zabloudil jsem I'm lost
Co si přejete? What would you like?
Co se stalo? What happened?
Kde seženu tlumočníka? Where could I find an interpreter?
Kde je nebližší lékárna? Where is the nearest chemist's shop?
Můžete zavolat lékaře, prosím? Can you call a doctor, please
Jaké léky v současnosti užíváte? Which kind of treatment are you undergoing at the moment?
Nemocnice a hospital
Lékárna a chemist's
Lékař a doctor
Lékařská služba Medical department
Ztratil jsem doklady I lost my papers
Ukradli mi doklady My papers have been stolen
Ztráty a nálezy Lost-property office
Stanice první pomoci First-aid station
Únikový východ Emergency exit
Policie The police
Doklady Papers
Peníze Money
Pas Passport
Zavazadla Luggage
Ne, děkuji I'm ok, thanks
Nechtě mě být! Leave me alone!
Běžte pryč! Go away!

Loecsen Print
Videos: English Pronunciation

english-with-a-smile
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře