Abeceda (Arménština)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Máte volný pokoj?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Sklenička
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Pivo
  Play
 • Դ > Դանակ > Nůž
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Kdy jsi sem přijel?
  Play
 • Զ > Զրո > Nula
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Večeře
  Play
 • Թ > Թեյ > Čaj
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > V kolik hodin odjíždíš?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Jaké jsi národnosti?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > To je dobrý nápad
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Korýš
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Všechno nejlepší k narozeninám!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Vodu nebo ovocné džusy
  Play
 • Հ > Հազար > Tisíc
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Jídelní lístek, prosím!
  Play
 • Մ > Մակարոնով > S těstovinami
  Play
 • Յ > Յոթ > Sedm
  Play
 • Ն > Նա աշխատանքի վայրում է > Je v práci
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Sobota
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Odkud jsi?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Není zač. Šťastnou cestu!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Únikový východ
  Play
 • Ջ > Ջուր > Voda
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Restaurace
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > Je to vesnice
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Šedesát
  Play
 • Տ > Տաս > Deset
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Chce dnes večer někam jít?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Doklady
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Centrum města
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Stanice první pomoci
  Play