Překlad / Bar


Naučit se barmština - Bar
Naučit se barmština - Bar
www.loecsen.com

Čeština Barmština
Bar ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင် - ba/ ah yet ? SaiN
Dáš si něco k pití? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ - ba thauʔ chiN the lei
Pít ေသာက္ - thauʔ
Sklenička ဖန္ခြက္ - paN kwétʔ
Rád ေကာင္းပါတယ္ - kaung pba tei
Co si dáš? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ - ba thauʔ chiN te lei
Co mají k pití? ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ - ba thauʔ sa ya chi' te leai
Vodu nebo ovocné džusy ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္ - yei nei ah thi pyau yei
Voda ေရ/ေသာက္ေရသန္႕ - yei/ thaukʔ yei than'
Můžete mi přinést led, prosím? ေရခဲထည့္ေပးပါ - yei khé téi pé ba
Led ေရခဲ - yei khé
Čokoláda ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္ - shau ka letʔ pyau yei
Mléko ႏြားႏို႕ - nwoa noʔ
Čaj ေရေႏြးၾကမ္း - yei nway 'kyaN
Káva ေကာ္ဖီ - kau pi
S cukrem သၾကားနဲ႕ - the kyɑ̄ nei'
Se smetanou ႏို႕နဲ႕ - no' nei'
Víno ဝိုင္ - waiN
Pivo ဘီယာ - bi ya
Čaj, prosím လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ - la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
Pivo, prosím ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ - bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
Co si dáte k pití? ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ - ba thauʔ shiN pa the lei
Dva čaje, prosím! လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။ - la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
Dvě piva, prosím ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။ - bi ya nhitʔ 'loN pé pa
Děkuji, nic ကိစၥမရွိပါဘူး။ - kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
Na zdraví သင့္အတြက္ - thin ah toué
Na zdraví! ခ်ီယားစ္ - cheers
Účet, prosím! ဘယ္ေလာက္က်သလဲ - bei laukʔ kya the lei
Kolik Vám dám, prosím? ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ - bei laukʔ pei ya me lei
Dvacet eur ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္ - euro hnit sai
Zvu Tě က်မေပးပါရေစ - kya ma pei pa ya sai
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře