Překlad / Restaurace


Naučit se barmština - Restaurace
Naučit se barmština - Restaurace
www.loecsen.com

Čeština Barmština
Restaurace စားေသာက္ဆိုင္ - sɑ̄ thauʔ saiN
Dáš si něco k jídlu? စားခ်င္ျပီလား။ - sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
Ano, rád. ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။ - hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
Jíst စားမယ္။ - sɑ̄ mei
Kde se můžeme najíst? ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။ - bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
Kde si můžeme dát oběd? ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။ - nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
Večeře ညစာ - nya sa
Snídaně နံနက္စာ - naN neiʔ sa
Prosím! ခြင့္ျပဳပါရွင္ - kwoiN pyu pa shiN
Jídelní lístek, prosím! မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။ - menu 'lei ya naiN me lɑ̄
Tady máte jídelní lístek! ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။ - hokʔ ké' di mha pa
Co máš raději? Maso nebo ryby? ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။ - ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
S rýží ထမင္းလည္းစားမယ္။ - tha miN 'lei sɑ̄ mei
S těstovinami ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။ - kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
Brambory အာလူး။ - ah ū
Zelenina ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။ - 'hiN thī 'hiN yoweʔ
Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။ - kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
Pečivo ေပါင္မုန္႕ - paung moN'
Máslo ေထာပတ္ - tau baʔ
Salát ဆလပ္ရြက္ - sa laʔ yoweʔ
Moučník အခ်ိဳပြဲ - ah cho pywei
Ovoce အသီးအႏွံ - ah thī ah nhaN
Můžete mi přinést nůž, prosím? ဓားရွိသလား။ - dā shi' the lā
Ano, hned Vám ho přinesu အခုယူလာေပးပါမယ္။ - ah ku yu la ' pei pa mei
Nůž ဓား - dā
Vidlička ခက္ရင္း - keiʔ yiN
Lžíce ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း - 'zouN thit chaung
Je to teplé jídlo? ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။ - di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
Ano a velmi pálivé! ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။ - hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
Teplý ပူတယ္။ - pu tei
Studený ေအးတယ္။ - 'ai tei
Pálivý စပ္တယ္။ - satʔ tei
Dám si rybu! ငါးမွာမယ္။ - 'ŋa mha mei
Já také က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။ - Kya nau 'lei ah tu tu bei
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře