Překlad / Čísla


Naučit se bulharština - Čísla
Naučit se bulharština - Čísla
www.loecsen.com

Čeština Bulharština
Nula нула - nula
Jedna едно - edno
Dva две - dve
Tři три - tri
Čtyři четири - četiri
Pět пет - pet
Šest шест - šest
Sedm седем - sedem
Osm осем - osem
Devět девет - devet
Deset десет - deset
Jedenáct единайсет - edinajset
Dvanáct дванайсет - dvanajset
Třináct тринайсет - trinajset
Čtrnáct четиринайсет - četirinajset
Patnáct петнайсет - petnajset
Šestnáct шестнайсет - šestnajset
Sedmnáct седемнайсет - sedemnajset
Osmnáct осемнайсет - osemnajset
Devatenáct деветнайсет - devetnajset
Dvacet двайсет - dvajset
Dvacet jedna двайсет и едно - dvajset I edno
Dvacet dva двайсет и две - dvaiset I dve
Dvacet tři двайсет и три - dvajset I tri
Dvacet čtyři двайсет и четири - dvajset I četiri
Dvacet pět двайсет и пет - dvajset I pet
Dvacet šest двайсет и шест - dvajset I šest
Dvacet sedm двайсет и седем - dvajset I sedem
Dvacet osm двайсет и осем - dvajset I osem
Dvacet devět двайсет и девет - dvajset I devet
Třicet трийсет - trijset
Třicet jedna трийсет и едно - trijset I edno
Třicet dva тридесет и две - trideset I dve
Třicet tři трийсет и три - trijset I tri
Třicet čtyři тридесет и четири - trideset I četiri
Třicet pět трийсет и пет - trijset I pet
Třicet šest трийсет и шест - trijset I šest
Čtyřicet четиресет - četireset
Padesát петдесет - petdeset
Šedesát шейсет - šejset
Sedmdesát седемдесет - sedemdeset
Osmdesát осемдесет - osemdeset
Devadesát деветдесет - devetdeset
Sto сто - sto
Sto pět петстотин - petstotin
Dvě stě двеста - dvesta
Tři sta триста - trista
Čtyři sta четиристотин - četiristotin
Tisíc хиляда - hiljada
Tisíc pět set хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
Dva tisíce две хиляди - dve hiljadi
Deset tisíc десет хиляди - deset hiljadi
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře