Překlad / Rozloučení


Naučit se hebrejština - Rozloučení
Naučit se hebrejština - Rozloučení
www.loecsen.com

Čeština Hebrejština
Už je pozdě! Musím jít! מאוחר! אני חייבת ללכת! - meuhar! any hayvet lalehet!
Ještě se uvidíme? ?נוכל להתראות - nuhal lytraot?
Ano, ráda כן, בכיף - ken, bekeif
Bydlím na této adrese אני גרה בכתובת הזו - any gara baktovet hazo
Dáš mi telefonní číslo? ?יש לך מספר טלפון - yesh leha myspar telefon?
Ano, tady je כן, הנה - ken, yne
Bylo mi s Tebou hezky היה לי נחמד איתך - haya ly nehmad ytah
Mně také, ráda jsem Tě poznala גם לי, נעים להכיר אותך - gam ly, naym lehakyr otha
Brzy se opět sejdeme נתראה בקרוב - nytrae bekarov
Také doufám אני גם מקוה - any gam mekave
Na shledanou! להתראות! - lehytraot!
Ahoj zítra נפגש מחר - nipagesh mahar
Ahoj! ביי! - bay!
9.0/10 (2 hlasů)

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře