( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře

+ 15 šablon
Základní výrazy, Konverzace, Jít pro někoho, Časové údaje, Rozloučení, Bar, Restaurace, Taxi, Doprava, Hotel, Pláž, Rodina, City, Učení, Barvy, Čísla, V případě problému,

Překlad / Čísla


Naučit se japonština - Čísla
Naučit se japonština - Čísla


Čeština Japonština
Nula ゼロ - zero
Jedna 一 - ichi
Dva 二 - ni
Tři 三 - san
Čtyři 四 - yon
Pět 五 - go
Šest 六 - roku
Sedm 七 - nana
Osm 八 - hachi
Devět 九 - kyū
Deset 十 - 
Jedenáct 十一 - jū ichi
Dvanáct 十二 - jū ni
Třináct 十三 - jū san
Čtrnáct 十四 - jū shi
Patnáct 十五 - jū go
Šestnáct 十六 - jū roku
Sedmnáct 十七 - jū nana
Osmnáct 十八 - jū hachi
Devatenáct 十九 - jū kyū
Dvacet 二十 - ni jū
Dvacet jedna 二十一 - ni jū ichi
Dvacet dva 二十二 - ni jū ni
Dvacet tři 二十三 - ni jū san
Dvacet čtyři 二十四 - ni jū yon
Dvacet pět 二十五 - ni jū go
Dvacet šest 二十六 - ni jū roku
Dvacet sedm 二十七 - ni jū nana
Dvacet osm 二十八 - ni jū hachi
Dvacet devět 二十九 - ni jū kyū
Třicet 三十 - san jū
Třicet jedna 三十一 - san jū ichi
Třicet dva 三十二 - san jū ni
Třicet tři 三十三 - san jū san
Třicet čtyři 三十四 - san jū yon
Třicet pět 三十五 - san jū go
Třicet šest 三十六 - san jū roku
Čtyřicet 四十 - yon jū
Padesát 五十 - go jū
Šedesát 六十 - roku jū
Sedmdesát 七十 - nana jū
Osmdesát 八十 - hachi jū
Devadesát 九十 - kyū jū
Sto 百 - hyaku
Sto pět 百五 - hyaku go
Dvě stě 二百 - ni hyaku
Tři sta 三百 - san byaku
Čtyři sta 四百 - yon hyaku
Tisíc 千 - sen
Tisíc pět set 千五百 - sen go hyaku
Dva tisíce 二千 - ni sen
Deset tisíc 一万 - ichi man

Loecsen Print