+ 15 šablon
Základní výrazy, Konverzace, Jít pro někoho, Časové údaje, Rozloučení, Bar, Restaurace, Taxi, Doprava, Hotel, Pláž, Rodina, City, Učení, Barvy, Čísla, V případě problému,

Překlad / Čísla


Naučit se maďarština - Čísla
Naučit se maďarština - Čísla


Čeština Maďarština
Nula Nulla
Jedna Egy
Dva Kettő
Tři Három
Čtyři Négy
Pět Öt
Šest Hat
Sedm Hét
Osm Nyolc
Devět Kilenc
Deset Tíz
Jedenáct Tizenegy
Dvanáct Tizenkettő
Třináct Tizenhárom
Čtrnáct Tizennégy
Patnáct Tizenöt
Šestnáct Tizenhat
Sedmnáct Tizenhét
Osmnáct Tizennyolc
Devatenáct Tizenkilenc
Dvacet Húsz
Dvacet jedna Huszonegy
Dvacet dva Huszonkettő
Dvacet tři Huszonhárom
Dvacet čtyři Huszonnégy
Dvacet pět Huszonöt
Dvacet šest Huszonhat
Dvacet sedm Huszonhét
Dvacet osm Huszonnyolc
Dvacet devět Huszonkilenc
Třicet Harminc
Třicet jedna Harmincegy
Třicet dva Harminckettő
Třicet tři Harminchárom
Třicet čtyři Harmincnégy
Třicet pět Harmincöt
Třicet šest Harminchat
Čtyřicet Negyven
Padesát Ötven
Šedesát Hatvan
Sedmdesát Hetven
Osmdesát Nyolcvan
Devadesát Kilencven
Sto Száz
Sto pět Százöt
Dvě stě Kétszáz
Tři sta Háromszáz
Čtyři sta Négyszáz
Tisíc Ezer
Tisíc pět set Ezerötszáz
Dva tisíce Kétezer
Deset tisíc Tízezer

Loecsen Print

( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře