Němčina > Abeceda

Abeceda : Němčina

NěmčinaČeština
1A
abendessen Večeře
2B
bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? Chcete raději dvě samostatné postele?
3C
Acht Osm
4D
danke für Ihre Hilfe Děkuji Vám za pomoc
5E
ein Arzt Lékař
6F
fahren Sie mich hin bitte Odvezte mě sem, prosím
7G
garage Parkoviště pro auta
8H
haben Sie den Fahrplan des Zuges? Máte vlakový jízdní řád?
9I
ich arbeite hier Pracuji zde
10J
ja Ano
11K
kaffee Káva
12L
lassen Sie mich in Ruhe! Nechtě mě být!
13M
mai Květen
14N
nehmen Sie sich Zeit Nespěchejte
15O
oktober Říjen
16P
papiere Doklady
17Q
18R
reinigung Čistírna
19S
samstag Sobota
20ß
21T
tausend Tisíc
22U
und du, lebst du hier? A ty žiješ tady?
23V
verboten Zakázáno
24W
wann bist du hier angekommen? Kdy jsi sem přijel?
25X
26Y
27Z
zahlen bitte! Účet, prosím!