+ 15 šablon
Základní výrazy, Konverzace, Jít pro někoho, Časové údaje, Rozloučení, Bar, Restaurace, Taxi, Doprava, Hotel, Pláž, Rodina, City, Učení, Barvy, Čísla, V případě problému,

Překlad / Čísla


Naučit se nizozemština - Čísla
Naučit se nizozemština - Čísla


Čeština Nizozemština
Nula Nul
Jedna Een
Dva Twee
Tři Drie
Čtyři Vier
Pět Vijf
Šest Zes
Sedm Zeven
Osm Acht
Devět Negen
Deset Tien
Jedenáct Elf
Dvanáct Twaalf
Třináct Dertien
Čtrnáct Veertien
Patnáct Vijftien
Šestnáct Zestien
Sedmnáct Zeventien
Osmnáct Achttien
Devatenáct Negentien
Dvacet Twintig
Dvacet jedna Eenentwintig
Dvacet dva Tweeëntwintig
Dvacet tři Drieëntwintig
Dvacet čtyři Vierentwintig
Dvacet pět Vijfentwintig
Dvacet šest Zesentwintig
Dvacet sedm Zevenentwintig
Dvacet osm Achtentwintig
Dvacet devět Negenentwintig
Třicet Dertig
Třicet jedna Eenendertig
Třicet dva Tweeëndertig
Třicet tři Drieëndertig
Třicet čtyři Vierendertig
Třicet pět Vijfendertig
Třicet šest Zesendertig
Čtyřicet Veertig
Padesát Vijftig
Šedesát Zestig
Sedmdesát Zeventig
Osmdesát Tachtig
Devadesát Negentig
Sto Honderd
Sto pět Honderd vijf
Dvě stě Tweehonderd
Tři sta Driehonderd
Čtyři sta Vierhonderd
Tisíc Duizend
Tisíc pět set Vijftienhonderd
Dva tisíce Tweeduizend
Deset tisíc Tienduizend

Loecsen Print

( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře