Překlad / Čísla


Naučit se norština - Čísla
Naučit se norština - Čísla
www.loecsen.com

Čeština Norština
Nula Null
Jedna En
Dva To
Tři Tre
Čtyři Fire
Pět Fem
Šest Seks
Sedm Sju
Osm Ǻtte
Devět Ni
Deset Ti
Jedenáct Elleve
Dvanáct Tolv
Třináct Tretten
Čtrnáct Fjorten
Patnáct Femten
Šestnáct Seksten
Sedmnáct Sytten
Osmnáct Atten
Devatenáct Nitten
Dvacet Tjue
Dvacet jedna Tjueen
Dvacet dva Tjueto
Dvacet tři Tjuetre
Dvacet čtyři Tjuefire
Dvacet pět Tjuefem
Dvacet šest Tjueseks
Dvacet sedm Tjuesju
Dvacet osm Tjueåtte
Dvacet devět Tjueni
Třicet Tretti
Třicet jedna Trettien
Třicet dva Trettito
Třicet tři Trettitre
Třicet čtyři Trettifire
Třicet pět Trettifem
Třicet šest Trettiseks
Čtyřicet Førti
Padesát Femti
Šedesát Seksti
Sedmdesát Sytti
Osmdesát Ǻtti
Devadesát Nitti
Sto Hundre
Sto pět Hundreogfem
Dvě stě To hundre
Tři sta Tre hundre
Čtyři sta Firehundre
Tisíc Tusen
Tisíc pět set Ett tusen fem hundre
Dva tisíce To tusen
Deset tisíc Ti tusen
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře