Překlad / Čísla


Naučit se portugalština - Čísla
Naučit se portugalština - Čísla
www.loecsen.com

Čeština Portugalština
Nula Zero
Jedna Um
Dva Dois
Tři Três
Čtyři Quatro
Pět Cinco
Šest Seis
Sedm Sete
Osm Oito
Devět Nove
Deset Dez
Jedenáct Onze
Dvanáct Doze
Třináct Treze
Čtrnáct Catorze
Patnáct Quinze
Šestnáct Dezasseis
Sedmnáct Dezassete
Osmnáct Dezoito
Devatenáct Dezanove
Dvacet Vinte
Dvacet jedna Vinte e um
Dvacet dva Vinte e dois
Dvacet tři Vinte e três
Dvacet čtyři Vinte e quatro
Dvacet pět Vinte e cinco
Dvacet šest Vinte e seis
Dvacet sedm Vinte e sete
Dvacet osm Vinte e oito
Dvacet devět Vinte e nove
Třicet Trinta
Třicet jedna Trinta e um
Třicet dva Trinta e dois
Třicet tři Trinta e três
Třicet čtyři Trinta e quatro
Třicet pět Trinta e cinco
Třicet šest Trinta e seis
Čtyřicet Quarenta
Padesát Cinquenta
Šedesát Sessenta
Sedmdesát Setenta
Osmdesát Oitenta
Devadesát Noventa
Sto Cem
Sto pět Cento e cinco
Dvě stě Duzentos
Tři sta Trezentos
Čtyři sta Quatrocentos
Tisíc Mil
Tisíc pět set Mil e quinhentos
Dva tisíce Dois mil
Deset tisíc Dez mil
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře