Překlad / Čísla


Naučit se slovenština - Čísla
Naučit se slovenština - Čísla
www.loecsen.com

Čeština Slovenština
Nula Nula
Jedna Jeden
Dva Dva
Tři Tri
Čtyři Štyri
Pět Päť
Šest Šesť
Sedm Sedem
Osm Osem
Devět Deväť
Deset Desať
Jedenáct Jedenácť
Dvanáct Dvanácť
Třináct Trinácť
Čtrnáct Štrnácť
Patnáct Pätnácť
Šestnáct Šestnácť
Sedmnáct Sedemnácť
Osmnáct Osemnácť
Devatenáct Devätnácť
Dvacet Dvadsať
Dvacet jedna Dvadsať jeden
Dvacet dva Dvadsať dva
Dvacet tři Dvadsať tri
Dvacet čtyři Dvadsať štyri
Dvacet pět Dvadsať päť
Dvacet šest Dvadsať šesť
Dvacet sedm Dvadsať sedem
Dvacet osm Dvadsaťosem
Dvacet devět Dvadsať deväť
Třicet Tridsať
Třicet jedna Tridsať jedna
Třicet dva Tridsať dva
Třicet tři Tridsať tri
Třicet čtyři Tridsať štyri
Třicet pět Tridsať päť
Třicet šest Třicet šesť
Čtyřicet Štyridsať
Padesát Päťdesiat
Šedesát Šesťdesiat
Sedmdesát Sedemdesiat
Osmdesát Osemdesiat
Devadesát Deväťdesiat
Sto Sto
Sto pět Sto päť
Dvě stě Dve sto
Tři sta Tri sto
Čtyři sta Štyri sto
Tisíc Tisíc
Tisíc pět set Tisíc päť sto
Dva tisíce Dve tisíc
Deset tisíc Desať tisíc
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře