Oversættelse / Tal


Lær bretonsk - Tal
Lær bretonsk - Tal
www.loecsen.com

Dansk Bretonsk
Nul Netra e-bet
En Unan
To Daou
Tre Tri
Fire Pevar
Fem Pemp
Seks C’hwec’h
Syv Seizh
Otte Eizh
Ni Nav
Ti Dek
Elleve Unnek
Tolv Daouzek
Tretten Trizek
Fjorten Pevarzek
Femten Pemzek
Seksten C’hwezek
Sytten Seitek
Atten Triwec’h
Nitten Naontek
Tyve Ugent
Enogtyve Unan warn-ugent
Toogtyve Daou warn-ugent
Treogtyve Tri warn-ugent
Fireogtyve Pevar warn-ugent
Femogtyve Pemp warn-ugent
Seksogtyve C’hwec’h warn-ugent
Syvogtyve Seizh warn-ugent
Otteogtyve Eizh warn-ugent
Niogtyve Nav warn-ugent
Tredive Tregont
Enogtredive Unan ha tregont
Toogtredive Daou ha tregont
Treogtredive Tri ha tregont
Fireogtredive Pevar ha tregont
Femogtredive Pemp ha tregont
Seksogtredive C’hwec’h ha tregont
Fyrre Daou-ugent
Halvtreds Hanter-kant
Tres Tri-ugent
Halvfjerds Dek ha tri-ugent
Firs Pevar-ugent
Halvfems Dek ha pevar-ugent
Hundrede Kant
Ethundredeogfem Kant pemp
Tohundrede Daou c’hant
Trehundrede Tri c’hant
Firehundrede Pevar c’hant
Tusind Mil
Ettusindfemhundrede Mil pemp kant
Totusind Daou vil
Titusind Dek mil
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer