Oversættelse / Tal


Lær finsk - Tal
Lær finsk - Tal
www.loecsen.com

Dansk Finsk
Nul Nolla
En Yksi
To Kaksi
Tre Kolme
Fire Neljä
Fem Viisi
Seks Kuusi
Syv Seitsemän
Otte Kahdeksan
Ni Yhdeksän
Ti Kymmenen
Elleve Yksitoista
Tolv Kaksitoista
Tretten Kolmetoista
Fjorten Neljätoista
Femten Viisitoista
Seksten Kuusitoista
Sytten Seitsemäntoista
Atten Kahdeksantoista
Nitten Yhdeksäntoista
Tyve Kaksikymmentä
Enogtyve Kaksikymmentäyksi
Toogtyve Kaksikymmentäkaksi
Treogtyve Kaksikymmentäkolme
Fireogtyve Kaksikymmentäneljä
Femogtyve Kaksikymmentäviisi
Seksogtyve Kaksikymmentäkuusi
Syvogtyve Kaksikymmentäseitsemän
Otteogtyve Kaksikymmentäkahdeksan
Niogtyve Kaksikymmentäyhdeksän
Tredive Kolmekymmentä
Enogtredive Kolmekymmentäyksi
Toogtredive Kolmekymmnetäkaksi
Treogtredive Kolmekymmentäkolme
Fireogtredive Kolmekymmentäneljä
Femogtredive Kolmekymmentäviisi
Seksogtredive Kolmekymmentäkuusi
Fyrre Neljäkymmentä
Halvtreds Viisikymmentä
Tres Kuusikymmentä
Halvfjerds Seitsemänkymmentä
Firs Kahdeksankymmentä
Halvfems Yhdeksänkymmentä
Hundrede Sata
Ethundredeogfem Sataviisi
Tohundrede Kaksisataa
Trehundrede Kolmesataa
Firehundrede Neljäsataa
Tusind Tuhat
Ettusindfemhundrede Tuhat viisisataa
Totusind Kaksi tuhatta
Titusind Kymmenen tuhatta

Loecsen Print
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer