Oversættelse / Bar


Lær kinesisk - Bar
Lær kinesisk - Bar
www.loecsen.com

Dansk Kinesisk
Baren 酒吧 - jiǔbā
Må jeg byde på et glas ? 你要不要喝点什么? - nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Drikke 喝 - 
Glas 杯子 - bēizi
Gerne, tak 好的,谢谢 - hǎo de xièxiè
Hvad må jeg byde på ? 您想要喝什么? - nín xiǎngyào hē shénme
Hvad er der at vælge imellem ? 有些什么可以喝的? - yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Der er vand eller frugtjuice 有矿泉水,还有果汁 - yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Vand 水 - shuǐ
Kan du komme isterninger i? 能加点冰块吗? - néng jiā diǎn bīng kuài ma
Isterninger 冰块 - bīng kuài
Kakao 巧克力 - qiǎokèlì
Mælk 牛奶 - niúnǎi
Te 茶 - chá
Kaffe 咖啡 - kāfēi
Med sukker 加糖 - jiā táng
Med fløde 加奶油 - jiā nǎiyóu
Vin 葡萄酒 - pútáojiǔ
Øl 啤酒 - píjiǔ
En kop te, tak 请给我一杯茶 - qǐng gěi wǒ yī bēi chá
En øl, tak 请给我一杯啤酒 - qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
To kopper te, tak 请给我两杯茶 - qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
To øl, tak 请给我两杯啤酒 - qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Ingenting, tak 什么也不用,谢谢 - shénme yě búyòng xièxiè
Skål 为健康干杯! - wèi jiànkāng gānbēi
Må jeg bede om regningen, tak 我要买单 - wǒ yào mǎi dān
Hvor meget bliver det ? 一共多少钱? - yīgòng duōshǎo qián
Tyve euro 二十欧元 - èrshí ōuyuán
Jeg giver 我请你 - wǒ qǐng nǐ
10.0/10 (1 stemmer)

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer