Oversættelse - Tal

Lær svensk - Tal
www.loecsen.com

Dansk Svensk
Nul Noll
En Ett
To Två
Tre Tre
Fire Fyra
Fem Fem
Seks Sex
Syv Sju
Otte Åtta
Ni Nio
Ti Tio
Elleve Elva
Tolv Tolv
Tretten Tretton
Fjorten Fjorton
Femten Femton
Seksten Sexton
Sytten Sjutton
Atten Arton
Nitten Nitton
Tyve Tjugo
Enogtyve Tjugoett
Toogtyve Tjugotvå
Treogtyve Tjugotre
Fireogtyve Tjugofyra
Femogtyve Tjugofem
Seksogtyve Tjugosex
Syvogtyve Tjugosju
Otteogtyve Tjugoåtta
Niogtyve Tjugonio
Tredive Trettio
Enogtredive Trettioett
Toogtredive Trettiotvå
Treogtredive Trttiotre
Fireogtredive Trettiofyra
Femogtredive Trettiofem
Seksogtredive Trettiosex
Fyrre Fyrtio
Halvtreds Femtio
Tres Sextio
Halvfjerds Sjuttio
Firs Åttio
Halvfems Nittio
Hundrede Ett hundra
Ethundredeogfem Ett hundrafem
Tohundrede Två hundra
Trehundrede Tre hundra
Firehundrede Fyra hundra
Tusind Ett tusen
Totusind Två tusen
Titusind Tio tusen10.0/10 (1 stemmer)

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer