10.0/10 (1 stemmer)

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer

+ 15 temaer
Det uundværlige, Konversation, At lede efter én person, Tidsangivelse, At skilles, Bar, Restaurant, Taxa, Transport, Hotel, Strand, Familie, Følelser, At lære, Farver, Tal, I nødstilfælde,

Oversættelse / Tal


Lær thailandsk - Tal
Lær thailandsk - Tal


Dansk Thailandsk
Nul ศูนย์ - Sun
En หนึ่ง - Nueng
To สอง - Song
Tre สาม - Sam
Fire สี่ - Si
Fem ห้า - Ha
Seks หก - Hok
Syv เจ็ด - Chet
Otte แปด - Paet
Ni เก้า - Kao
Ti สิบ - Sip
Elleve สิบเอ็ด - Sip Et
Tolv สิบสอง - Sip Song
Tretten สิบสาม - Sip Sam
Fjorten สิบสี่ - Sip Si
Femten สิบห้า - Sip Ha
Seksten สิบหก - Sip Hok
Sytten สิบเจ็ด - Sip Chet
Atten สิบแปด - Sip Paet
Nitten สิบเก้า - Sip Kao
Tyve ยี่สิบ - Yisip
Enogtyve ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Toogtyve ยี่สิบสอง - Yisip Song
Treogtyve ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Fireogtyve ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Femogtyve ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Seksogtyve ยี่สิบหก - Yisip Hok
Syvogtyve ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Otteogtyve ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Niogtyve ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Tredive สามสิบ - Samsip
Enogtredive สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Toogtredive สามสิบสอง - Samsip Song
Treogtredive สามสิบสาม - Samsip Sam
Fireogtredive สามสิบสี่ - Samsip Si
Femogtredive สามสิบห้า - Samsip Ha
Seksogtredive สามสิบหก - Samsip Hok
Fyrre สี่สิบ - Si Sip
Halvtreds ห้าสิบ - Ha Sip
Tres หกสิบ - Hok Sip
Halvfjerds เจ็ดสิบ - Chet Sip
Firs แปดสิบ - Paet Sip
Halvfems เก้าสิบ - Kao Sip
Hundrede หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Ethundredeogfem หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Tohundrede สองร้อย - Song Roi
Trehundrede สามร้อย - Sam Roi
Firehundrede สี่ร้อย - Si Roi
Tusind หนึ่งพัน - Nueng Phan
Ettusindfemhundrede หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Totusind สองพัน - Song Phan
Titusind หนึ่งหมื่น - Nueng Muen

Loecsen Print