Oversættelse / Tal


Lær tjekkisk - Tal
Lær tjekkisk - Tal
www.loecsen.com

Dansk Tjekkisk
Nul Nula
En Jedna
To Dva
Tre Tři
Fire Čtyři
Fem Pět
Seks Šest
Syv Sedm
Otte Osm
Ni Devět
Ti Deset
Elleve Jedenáct
Tolv Dvanáct
Tretten Třináct
Fjorten Čtrnáct
Femten Patnáct
Seksten Šestnáct
Sytten Sedmnáct
Atten Osmnáct
Nitten Devatenáct
Tyve Dvacet
Enogtyve Dvacet jedna
Toogtyve Dvacet dva
Treogtyve Dvacet tři
Fireogtyve Dvacet čtyři
Femogtyve Dvacet pět
Seksogtyve Dvacet šest
Syvogtyve Dvacet sedm
Otteogtyve Dvacet osm
Niogtyve Dvacet devět
Tredive Třicet
Enogtredive Třicet jedna
Toogtredive Třicet dva
Treogtredive Třicet tři
Fireogtredive Třicet čtyři
Femogtredive Třicet pět
Seksogtredive Třicet šest
Fyrre Čtyřicet
Halvtreds Padesát
Tres Šedesát
Halvfjerds Sedmdesát
Firs Osmdesát
Halvfems Devadesát
Hundrede Sto
Ethundredeogfem Sto pět
Tohundrede Dvě stě
Trehundrede Tři sta
Firehundrede Čtyři sta
Tusind Tisíc
Ettusindfemhundrede Tisíc pět set
Totusind Dva tisíce
Titusind Deset tisíc
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer