Übersetzung / Bei Problemen


lernen türkisch - Bei Problemen
lernen türkisch - Bei Problemen
www.loecsen.com

Deutsch Türkisch
Könnten Sie mir bitte helfen? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? - bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
Ich habe mich verlaufen Kayboldum - kayboldum
Was möchten Sie? Ne istersiniz? - ne istersiniz
Was ist passiert? Ne oldu? - ne oldu
Wo kann ich einen Dolmetscher finden? Nerede tercüman bulabilirim? - nerede terdjüman bulabilirim
Wo befindet sich die nächste Apotheke? En yakın eczane nerede? - en yakoen eczane nerede
Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte? Lütfen bir doktor çağırın? - lütfen bir doktor tchawhoeroen
Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda? - ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
Ein Krankenhaus Hastane - hastane
Eine Apotheke Ezcane - ezaane
Ein Arzt Doktor - doktor
Medizinische Abteilung Sağlık merkezi - sawhloek merkezi
Ich habe meine Papiere verloren Kimlik kağıtlarımı kaybettim - kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
Meine Papiere wurden mir gestohlen Kağıtlarımı çaldılar - kawhoetlaroemoe tchaldoelar
Fundbüro Kayıp eşyalar bürosu - kayoep echyalar bürosu
Erste Hilfe Station Ilk yardım merkezi - ilk yardoem merkezi
Notausgang Acil çıkış kapısı - adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
Die Polizei Jandarma - jandarma
Papiere Kimlik kağıtlarım - kimlik kawhoetlaroem
Geld Para - para
Pass Pasaport - pasaport
Gepäck Bagaj - bagaj
Es ist in Ordnung, nein danke Yok teşekkürler - yok techekkürler
Lassen Sie mich in Ruhe! Yeter artık - yeter artoek
Gehen Sie! Gidin! - gidin
9.5/10 (72 stimmen)

Ihre Kommentare sind herzlich willkommen

Alle Kommentare anzeigen