Αλφάβητο (Αγγλικά)

1

 • A > A ball > Μία μπάλα
  Play
 • B > Bed and breakfast > Δωμάτιο με πρωινό
  Play
 • C > Can I have a knife, please? > Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
  Play
 • D > December > Δεκέμβριος
  Play
 • E > Eight > Οκτώ
  Play
 • F > February > Φεβρουάριος
  Play
 • G > Glass > Ποτήρι
  Play
 • H > Hair salon > Κομμωτήριο
  Play
 • I > I am cold > Κρυώνω
  Play
 • J > January > Ιανουάριος
  Play
 • K > Ok > Σύμφωνη
  Play
 • L > Leave me alone! > Αφήστε με ήσυχη
  Play
 • M > March > Μάρτιος
  Play
 • N > Nine > Εννέα
  Play
 • O > October > Οκτώβριος
  Play
 • P > Papers > Χαρτιά
  Play
 • R > Are there any messages for me? > Έχω κάποιο μήνυμα;
  Play
 • S > Salad > Μια σαλάτα
  Play
 • T > Take me there, please > Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
  Play
 • U > August > Αύγουστος
  Play
 • V > Vegetables > Με λαχανικά
  Play
 • W > Warm > Ζεστό
  Play
 • X > Excuse me, how much do I owe? > Τι σας οφείλω παρακαλώ;
  Play
 • Y > Yellow > Κίτρινο
  Play
 • Z > Zero > Μηδέν
  Play