Μετάφραση / Ταξί


Εκμάθηση Αλβανικά - Ταξί
Εκμάθηση Αλβανικά - Ταξί


Ελληνικά Αλβανικά
Ταξί Taksi! - taksi
Που θέλετε να πάτε; Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
Πάω στο σταθμό Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Είναι μακριά από εδώ; Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Όχι, είναι κοντά Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Ναι, είναι λίγο πιο μακριά Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Πόσο θα στοιχίσει; Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Είναι δεξιά Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
Είναι αριστερά Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
Ευθεία είναι Është drejt - əʃtə dɾεjt
Είναι εδώ Arritëm! - aritəm
Από δω είναι Është andej! - əʃtə andεj
Σταματήστε εδώ! Ndalo! - ndalɔ
Με την ησυχία σας Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?

Loecsen Print

9.5/10 (2 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων