Μετάφραση / Οικογένεια


Εκμάθηση Αρμενικά - Οικογένεια
Εκμάθηση Αρμενικά - Οικογένεια
www.loecsen.com

Ελληνικά Αρμενικά
Έχεις συγγενείς εδώ; Այստեղ ընտանիք ունե՞ս - Ayster yntaniq unes?
Ο πατέρας μου Հայրս - Hayrs
Η μητέρα μου Մայրս - Mayrs
Ο γιος μου Որդիս - Tras
Η κόρη μου Դուստրս - Ardjiks
Έναν αδελφό Եղբայր - Yerbayr
Μία αδελφή Քույր - Quyr
Έναν φίλο Ընկեր - Ynker
Μια φίλη Ընկերուհի - Ynkeruhi
Ο φίλος μου Ընկերս - Ynkers
Η φίλη μου Ընկերուհիս - Ynkeruhis
Ο άνδρας μου Ամուսինս - Amusins
Η γυναίκα μου Կինս - Kins
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων