Μετάφραση / Μεταφορά


Εκμάθηση Γαλλικά - Μεταφορά
Εκμάθηση Γαλλικά - Μεταφορά
www.loecsen.com

Ελληνικά Γαλλικά
Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου S'il vous plaît ! Je cherche l'arrêt de bus
Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; Quel est le prix du billet pour La ville du Soleil s'il vous plaît ?
Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; Où va ce train s'il vous plaît ?
Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; Est-ce que ce train s'arrête dans la ville du Soleil ?
Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; Quand est-ce que part le train pour la ville du Soleil ?
Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; Un billet pour La ville du Soleil s'il vous plaît
Έχετε τα ωράρια των τραίνων; Avez-vous l'horaire des trains ?
Τα ωράρια των λεωφορείων L'horaire des bus
Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; Quel est le train pour La ville du Soleil s'il vous plaît ?
Αυτό είναι C'est celui-là
Ευχαριστώ Merci
Τίποτα. Καλό ταξίδι De rien. Bon voyage !
Συνεργείο αυτοκινήτων Le garage de réparation
Το βενζινάδικο La station d'essence
Γεμίστε το, παρακαλώ Le plein s'il vous plaît
Ποδήλατο Vélo
Το κέντρο της πόλης Le centre ville
Τα προάστια La banlieue
Είναι μια μεγάλη πόλη C'est une grande ville
Είναι ένα χωριό C'est un village
Ένα βουνό Une montagne
Μία λίμνη Un lac
Η εξοχή La campagne

Loecsen Print
9.7/10 (3 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων