Αλφάβητο (Γερμανικά)

1

 • A > Abendessen > Βραδινό γεύμα
  Play
 • B > Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? > Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
  Play
 • C > Acht > Οκτώ
  Play
 • D > Danke für Ihre Hilfe > Ευχαριστώ για την βοήθεια
  Play
 • E > Ein Arzt > Ένας γιατρός
  Play
 • F > Fahren Sie mich hin bitte > Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
  Play
 • G > Garage > Πάρκιγκ
  Play
 • H > Haben Sie den Fahrplan des Zuges? > Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
  Play
 • I > Ich arbeite hier > Εδώ δουλεύω
  Play
 • J > Ja > Ναι
  Play
 • K > Kaffee > Καφές
  Play
 • L > Lassen Sie mich in Ruhe! > Αφήστε με ήσυχη
  Play
 • M > Mai > Μάιος
  Play
 • N > Nehmen Sie sich Zeit > Με την ησυχία σας
  Play
 • O > Oktober > Οκτώβριος
  Play
 • P > Papiere > Χαρτιά
  Play
 • R > Reinigung > Καθαριστήριο ρούχων
  Play
 • S > Samstag > Σάββατο
  Play
 • T > Tausend > Χίλια
  Play
 • U > Und du, lebst du hier? > Κι εσύ, εδώ μένεις;
  Play
 • V > Verboten > Απαγορεύεται
  Play
 • W > Wann bist du hier angekommen? > Πότε ήρθες εδώ;
  Play
 • Z > Zahlen bitte! > Το λογαριασμό παρακαλώ!
  Play