Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Ινδονησιακή - Αριθμοί
Εκμάθηση Ινδονησιακή - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Ινδονησιακή
Μηδέν Enol
Ένα Satu
Δύο Dua
Τρία Tiga
Τέσσερα Empat
Πέντε Lima
Έξι Enam
Εφτά Tujuh
Οκτώ Delapan
Εννέα Sembilan
Δέκα Sepuluh
Έντεκα Sebelas
Δώδεκα Dua belas
Δεκατρία Tiga belas
Δεκατέσσερα Empat belas
Δεκαπέντε Lima belas
Δεκαέξι Enam belas
Δεκαεφτά Tujuh belas
Δεκαοκτώ Delapan belas
Δεκαεννέα Sembilan belas
Είκοσι Dua puluh
Εικοσιένα Dua puluh satu
Είκοσιδύο Dua puluh dua
Είκοσιτρία Dua puluh tiga
Είκοσιτέσσερα Dua puluh empat
Είκοσιπέντε Dua puluh lima
Είκοσιέξι Dua puluh enam
Είκοσιεφτά Dua puluh tujuh
Είκοσιοκτώ Dua puluh delapan
Είκοσιεννέα Dua pulu sembilan
Τριάντα Tiga puluh
Τριανταένα Tiga puluh satu
Τριανταδύο Tiga puluh dua
Τριαντατρία Tiga puluh tiga
Τριαντατέσσερα Tiga puluh empat
Τριανταπέντε Tiga puluh lima
Τριανταέξι Tigu puluh enam
Σαράντα Empat pulu
Πενήντα Lima puluh
Εξήντα Enam puluh
Εβδομήντα Tujuh puluh
Ογδόντα Delapan puluh
Ενενήντα Sembilan puluh
εκατό Seratus
πεντακόσια Seratu lima
διακόσια Dua ratus
Τριακόσια Tiga ratus
Τετρακόσια Empat ratus
Χίλια Seribu
Χίλιαπεντακόσια Seribu lima ratus
Δυο χιλιάδες Dua ribu
Δέκα χιλιάδες Sepuluh ribu

Loecsen Print
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων