Μετάφραση / Σε περίπτωση στεναχώριας


Εκμάθηση Καταλανικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
Εκμάθηση Καταλανικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
www.loecsen.com

Ελληνικά Καταλανικά
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; Pot ajudar-me, si us plau?
Χάθηκα M'he perdut
Τι θα θέλατε; Què vol?
Τι συνέβη; Què ha passat?
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; A on puc trobar un intèrpret?
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; On es la farmàcia més propera?
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; Pot trucar un metge, si us plau?
Τι θεραπεία ακολουθείτε; Es pren alguna medicació en aquests moments?
Ένα νοσοκομείο Un hospital
Ένα φαρμακείο Una farmàcia
Ένας γιατρός Una metgessa
Ιατρική υπηρεσία Servei mèdic
Έχασα τα χαρτιά μου He perdut la documentació
Μου έκλεψαν τα χαρτιά M'han robat la documentació
Γραφείο απολεσθέντων Oficina d'objectes perduts
Σταθμός πρώτων βοηθειών Lloc de socors
Έξοδος κινδύνου Sortida d'emergència
Η αστυνομία La Policía
Χαρτιά Documentació
Χρήματα Diners
Διαβατήριο Passaport
Αποσκευές Maletes
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ Ja esta bé, gràcies
Αφήστε με ήσυχη Deixi'm en pau!
Φύγετε! Marxi!
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων