Μετάφραση / Οικογένεια


Εκμάθηση Κινεζικά - Οικογένεια
Εκμάθηση Κινεζικά - Οικογένεια
www.loecsen.com

Ελληνικά Κινεζικά
Έχεις συγγενείς εδώ; 你这儿有亲戚吗? - nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Ο πατέρας μου 我的父亲 - wǒde fùqīn
Η μητέρα μου 我的母亲 - wǒde mǔqīn
Ο γιος μου 我的儿子 - wǒde érzi
Η κόρη μου 我的女儿 - wǒde nǚer
Έναν αδελφό 一个哥哥 - yī gè gēgē
δευτερότοκος αδελφός 弟弟 - yi gè dìdì
Μία αδελφή 一个姐姐 - yī gè jiějiě
δευτερότοκη αδελφή 妹妹 - yi gè mèimei
Έναν φίλο 一个朋友 - yī gè péngyou
Μια φίλη 一个朋友 - yī gè péngyou
Ο φίλος μου 我的男朋友 - wǒde nánpéngyou
Η φίλη μου 我的女朋友 - wǒde nǚpéngyou
Ο άνδρας μου 我的丈夫 - wǒde zhàngfu
Η γυναίκα μου 我的妻子 - wǒde qīzi
10.0/10 (1 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων