Μετάφραση / Ταξί


Εκμάθηση Κινεζικά - Ταξί
Εκμάθηση Κινεζικά - Ταξί
www.loecsen.com

Ελληνικά Κινεζικά
Ταξί 出租车! - chūzū chē
Που θέλετε να πάτε; 你到哪里去? - nǐ dào nǎli qù
Πάω στο σταθμό 我去火车站 - wǒ qù huǒchēzhàn
Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα 我要去日夜旅馆 - wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ 您能送我去机场吗? - nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; 您能帮我提行李吗? - nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Είναι μακριά από εδώ; 离这儿远吗? - lí zhèr yuǎn ma
Όχι, είναι κοντά 不远,就在旁边 - bù yuǎn jiù zài pángbiān
Ναι, είναι λίγο πιο μακριά 有一点儿远 - yǒu yīdiǎnr yuǎn
Πόσο θα στοιχίσει; 多少钱? - duōshǎo qián
Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; 请送我去这里 - qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Είναι δεξιά 朝右边 - cháo yòubiān
Είναι αριστερά 朝左边 - cháo zuǒbian
Ευθεία είναι 笔直走 - bǐzhí zǒu
Είναι εδώ 到了 - dào le
Από δω είναι 在那儿 - zài nà ér
Σταματήστε εδώ! 停! - tíng
Με την ησυχία σας 慢慢来别着急 - mànmàn lái bié zháojí
Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; 您能给我开张发票吗? - nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
10.0/10 (1 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων