αλφάβητο (Κορεατικά)

1

ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅔ, ㅐ, ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅒ, ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅝ, ㅞ, ㅟ, ㅢ, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, 가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아, 자, ㅃ, ㅉ, ㄸ, ㄲ, ㅆ, ㅋ, ㅌ, ㅊ, ㅍ, ㅎ