Μετάφραση / Μαθαίνω


Εκμάθηση Ουγγαρέζικα - Μαθαίνω
Εκμάθηση Ουγγαρέζικα - Μαθαίνω
www.loecsen.com

Ελληνικά Ουγγαρέζικα
Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; Szeretnél megtanulni egy pár szót?
Ναι, εντάξει! Persze!
Πώς λέγεται αυτό; Ezt hogy hívják?
Είναι ένα τραπέζι Ez egy asztal
Ένα τραπέζι, κατάλαβες; Asztal, érted?
Δεν καταλαβαίνω Nem értem
Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; Megismételnéd?
Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; Tudnád kicsit lassabban mondani?
Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; Leírnád, légy szíves?
Κατάλαβα Értem
10.0/10 (2 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων