Μετάφραση / Αναζήτηση ενός ατόμου


Εκμάθηση Ουγγαρέζικα - Αναζήτηση ενός ατόμου
Εκμάθηση Ουγγαρέζικα - Αναζήτηση ενός ατόμου
www.loecsen.com

Ελληνικά Ουγγαρέζικα
Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; Beszélhetnék Sarah-val?
Ναι, εδώ είναι Igen itt van
Έχει βγει έξω Julien elment
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. Fel tudná hívni a mobilján?
Ξέρετε που μπορώ να την βρω; Meg tudná mondani, hol találom?
Είναι στη δουλειά της. Dolgozik
Είναι σπίτι της. Otthon van
Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; Beszélhetnék Julien-nel?
Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; Meg tudná mondani, hol találom?
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του Fel tudná hívni a mobilján?
Είναι στην δουλειά του Dolgozik
Είναι σπίτι του Otthon van
10.0/10 (2 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων