Μετάφραση / Σε περίπτωση στεναχώριας


Εκμάθηση Πορτογαλικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
Εκμάθηση Πορτογαλικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
www.loecsen.com

Ελληνικά Πορτογαλικά
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; Pode dar-me uma ajuda ?
Χάθηκα Estou perdido
Τι θα θέλατε; Posso ajudar?
Τι συνέβη; O que é que aconteceu?
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; Onde posso encontrar um tradutor?
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; Onde é a farmácia mais próxima?
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; Pode chamar um médico por favor?
Τι θεραπεία ακολουθείτε; Que tratamento é que segue neste momento?
Ένα νοσοκομείο Um hóspital
Ένα φαρμακείο Uma farmácia
Ένας γιατρός Um médico
Ιατρική υπηρεσία Serviço médico
Έχασα τα χαρτιά μου Perdi os meus documentos
Μου έκλεψαν τα χαρτιά Roubaram-me os documentos
Γραφείο απολεσθέντων Seviço de perdidos e achados
Σταθμός πρώτων βοηθειών Posto de socorro
Έξοδος κινδύνου Saida de emergência
Η αστυνομία Polícia
Χαρτιά Documentos
Χρήματα Dinheiro
Διαβατήριο Passaporte
Αποσκευές Bagagens
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ Està tudo bem , nâo obrigado
Αφήστε με ήσυχη Deixem-me em paz!
Φύγετε! Saia!
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων