( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων

+ 15 θέματα
Κύριες εκφράσεις, Συζήτηση, Αναζήτηση ενός ατόμου, Τα σημεία του καιρού , Αποχώρηση , Μπαρ, Εστιατόριο , Ταξί, Μεταφορά, Ξενοδοχείο, Παραλία, Οικογένεια, Συναισθήματα, Μαθαίνω, Χρώματα, Αριθμοί, Σε περίπτωση στεναχώριας,

Μετάφραση / Σε περίπτωση στεναχώριας


Εκμάθηση Τούρκικα - Σε περίπτωση στεναχώριας
Εκμάθηση Τούρκικα - Σε περίπτωση στεναχώριας


Ελληνικά Τούρκικα
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? - bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
Χάθηκα Kayboldum - kayboldum
Τι θα θέλατε; Ne istersiniz? - ne istersiniz
Τι συνέβη; Ne oldu? - ne oldu
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; Nerede tercüman bulabilirim? - nerede terdjüman bulabilirim
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; En yakın eczane nerede? - en yakoen eczane nerede
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; Lütfen bir doktor çağırın? - lütfen bir doktor tchawhoeroen
Τι θεραπεία ακολουθείτε; Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda? - ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
Ένα νοσοκομείο Hastane - hastane
Ένα φαρμακείο Ezcane - ezaane
Ένας γιατρός Doktor - doktor
Ιατρική υπηρεσία Sağlık merkezi - sawhloek merkezi
Έχασα τα χαρτιά μου Kimlik kağıtlarımı kaybettim - kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
Μου έκλεψαν τα χαρτιά Kağıtlarımı çaldılar - kawhoetlaroemoe tchaldoelar
Γραφείο απολεσθέντων Kayıp eşyalar bürosu - kayoep echyalar bürosu
Σταθμός πρώτων βοηθειών Ilk yardım merkezi - ilk yardoem merkezi
Έξοδος κινδύνου Acil çıkış kapısı - adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
Η αστυνομία Jandarma - jandarma
Χαρτιά Kimlik kağıtlarım - kimlik kawhoetlaroem
Χρήματα Para - para
Διαβατήριο Pasaport - pasaport
Αποσκευές Bagaj - bagaj
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ Yok teşekkürler - yok techekkürler
Αφήστε με ήσυχη Yeter artık - yeter artoek
Φύγετε! Gidin! - gidin

Loecsen Print